Wat is window dressing en waarom past men dit toe?

Window dressing is een veel gebruikte strategie van beleggingsfondsen en andere portefeuillebeheerders. Hierbij proberen zij aan het einde van het jaar de prestaties beter voor te doen dan ze soms zijn. Dit met als doel om de aandeelhouders of investeerders ogenschijnlijk vooral winnaars voor te schotelen. Aan het einde van het jaar of aan het einde van het kwartaal kunnen de fondsen hun posities rapporteren waarbij de verliezers dan zijn ingeruild voor winnaars. Window dressing is dus eigenlijk niets meer en niets minder dan de prestaties opleuken.

Hoe werkt window dressing?

Veel beleggingsfondsen rapporteren maandelijks de prestaties van hun portefeuille. Deze worden gedeeld met onder meer hun klanten en het is dus ook belangrijk om een rooskleurig beeld te schetsen van de prestaties van de portefeuille. Deze prestaties komen tot stand door de beleggingen in het fonds. Dan is het natuurlijk geen goede reclame om hierin aandelen te vermelden die grote verliezen hebben geleden.

Om te voorkomen dat klanten de grote verliezers opmerken maakt men gebruik van window dressing. Om dit voor elkaar te krijgen worden de aandelen met grote verliezen verkocht. In de plaats van de verliezers worden aandelen gekocht die in dat kwartaal of dat jaar een goed resultaat hebben laten zien. Daarbij hoopt men dat de wisseling naar goed presterende aandelen ook het rendement in positieve zin zal beïnvloeden.


Wat is window dressing en waarom past men dit toe?

Aandachtspunten bij window dressing

Hoewel beleggingsfondsen en andere portefeuillebeheerders dit middel soms kunnen toepassen om resultaten op te leuken is er makkelijk doorheen te prikken. Immers als goed presterende aandelen worden gekocht in ruil voor slecht presterende aandelen dan blijft het resultaat van de portefeuille toch achter. Window dressing is dan ook vooral iets dat op het eerste gezicht een indruk moet achterlaten. Beleggers die een fonds wat beter volgen zullen dat ook opmerken.

Voor de beleggers in fondsen is het dan ook belangrijk om dit goed te volgen. Op zich is deze methode van de cijfers mooier voordoen dan ze zijn niet slecht of dubieus. Het is een algemeen toegepaste methode die zeker geen zeldzaamheid is. Toch blijkt uit verschillende onderzoeken dat het resultaat op de lange termijn gemiddeld genomen negatief is. Op korte termijn is het effect vaak wel positief maar dit is slechts van korte duur. Window dressing kan er voor zorgen dat beleggers minder vertrouwen krijgen in het fonds en dit kan weer zorgen voor een uitstroom van kapitaal.

Meer over de beurs en beleggen op het beursforum