Veel nieuwe beleggers door ‘coronacrash’ op de beurzen

Bij consumenten neemt al jaren de interesse in beleggen toe en opvallend genoeg heeft de ‘coronacrash’ op de aandelenbeurzen deze interesse meer doen toenemen. Doordat rentes al lange tijd op historisch lage niveaus staan zoeken consumenten een alternatief voor het spaarboekje. Omdat er momenteel zelfs een negatieve reële rente is (nominale rente – inflatiepercentage) verliezen spaarders koopkracht. Met beleggen hopen en kunnen zij dit koopkrachtverlies voorkomen.

De uitbraak van het coronavirus heeft veel impact gehad op de financiële markten. Eind februari en maart dit jaar daalden de aandelenbeurzen wereldwijd met een ongekende snelheid. Dit heeft nieuwe beleggers niet afgeschrokken maar juist de kans gegeven voor een eerste stap op de beurs. Historisch gezien zijn dergelijke opportuniteiten zeldzaam en op lange termijn tot op heden altijd winstgevend geweest.

Toename van bezoekers
Toename van bezoekers, 2019 vergeleken met 2020

Uit verschillende analytische data van beursig.com blijkt niet alleen dat er een sterke toename is van bezoekers (zie bovenstaande diagram) maar ook dat bepaalde doelgroepen opvallen. Over de eerste 5 maanden van 2020 waren er 34,2% meer bezoekers in vergelijking met 2019. Buiten de ‘coronacrash’ was er ook al een groei te zien in januari en februari maar vanaf maart is de impact duidelijker zichtbaar. Sinds de oprichting in januari 2012 zijn de bezoekersaantallen een golfbeweging met de seizoenen waarbij de wintermaanden de hoogste aantallen laten zien en de zomermaanden de laagste aantallen.

Sterke toename jonge en oudere beleggers

Het aantal nieuwe beleggers bekeken vanuit leeftijdsgroepen laat een aantal bijzondere toenames zien. Zo is er bij de jongere bezoeker (18-24) een sterke toename van 82,9%. Bij de oudere bezoeker (65+) is zelfs een toename te zien van 133,8%. Bij deze laatste groep speelt de angst van koopkrachtverlies en onzekerheid van pensioenen. Door dit verstandig te beleggen hopen zij dit koopkrachtverlies te vermijden. De grootste leeftijdsgroep was en is nog steeds de groep van 25 tot en met 34 jaar. Dit zijn beleggers die aan het begin van hun carrière staan en daardoor ook de ruimte hebben om actief te zijn op de beurs.

Toename in leeftijdsgroepen
Toename in leeftijdsgroepen, 2019 vergeleken met 2020

Sterke groei van vrouwelijke beleggers

Tot slot is de toename onder vrouwelijke beleggers ook opvallend sterk met 71,5% meer dan een jaar geleden. Bij de mannen was er ook een sterke groei maar beduidend minder met 34,0%. Uit verschillende studies blijkt dat vrouwen steeds vaker gaan beleggen omdat zij steeds meer financieel onafhankelijk zijn. Waar in de eerste 5 maanden van 2019 het percentage vrouwen nog rond de 25% bleef is dit inmiddels toegenomen tot nipt boven de 30%.

Toename per geslacht
Toename per geslacht, 2019 vergeleken met 2020

Naast analytische data blijkt ook uit het aantal afsluitingen en aanvragen van informatiepakketten bij banken/brokers dat er een sterke toestroom is van nieuwe beleggers. Het aantal afsluitingen en aanvragen, een toename van bijna 38%, volgt de trend met het percentage van meer bezoekers en nieuwe beleggers ten opzichte van 2019.

Volg uw favoriete aandelen op het beursforum

DEEL MET VRIENDEN