Uitkomst beleggers-poll 2016

Halverwege maart vroegen wij onze bezoekers om mee te doen met de Beursig beleggers-poll 2016 (klik hier), deze is inmiddels gesloten en de uitkomsten delen wij graag met jullie. De poll kan gebruikt worden om te zien waar interesses liggen, welk type belegger de website en het forum bezoekt en wat er aangepast kan worden om meer aan de wensen te voldoen.

Diversiteit

Wat al snel opvalt aan de uitkomsten van de poll is dat er een grote diversiteit is van ervaring hebben op de beurs. Verreweg de meeste stemmen gingen naar 10 jaar of langer ervaring op de beurs (30%). Daar tegenover staat wel een groep van 38% die minder dan 2 jaar ervaring heeft op de beurs, dit is opgebouwd uit 20% die nog niet 1 jaar ervaring heeft op de beurs en 18% met 1 tot 2 jaar ervaring. Dat deze groep zo groot is komt deels natuurlijk uit ‘jonge’ aanwas op de beurs maar waarschijnlijk ook omdat steeds meer mensen serieus naar een alternatief zoeken voor een spaarboekje met lage rente.

Keuzes maken

Op de vraag waarop beleggers hun keuzes bepalen mocht meer dan één antwoord worden gegeven, dit gaf als resultaat dat er 4 antwoorden uitsprongen:

  • 24% maakt keuzes aan de hand van eigen onderzoek
  • 21% laat keuzes afhangen van ontwikkelingen op de beurs of bij een specifiek aandeel
  • 18% gebruikt het beursforum als bron van inspiratie
  • 16% volgt analisten om keuzes te maken

Opvallend is het lage aantal beleggers dat zich laat adviseren door een vermogensbeheerder (1%) of adviseur (3%). Dit kan natuurlijk als reden hebben dat vermogensbeheer vaak een minimum kapitaal vereist maar het blijkt uit de poll ook dat veel beleggers het beleggen graag zelf doen.

Inkomsten naast een baan

Elke belegger heeft een eigen beleggingsdoel die aansluit op zijn of haar situatie. Toch delen veel beleggers hetzelfde doel en dat is extra inkomsten hebben naast een baan (35%). Al snel volgen de ‘doelen’ beleggen als hobby (28%) en beleggen met het oog op het pensioen (26%). De extra inkomsten en het beleggen voor het pensioen zijn logisch gezien de lage spaarrente en zeker in België een relatief hoge inflatie in vergelijking met de rest van de eurozone. J.P. Morgan toonde met onderstaande grafiek aan dat men het best zo vroeg als mogelijk kan beginnen met beleggen. Hierbij gaan zij wel uit van een gemiddeld rendement dat over een lange termijn kan worden behaald.

JP Morgan beleggers vroeg beginnen met beleggen

Aandelen zijn favoriet bij beleggers

In de poll werden beleggers gevraagd te stemmen op de favoriete financiële producten waar zijn in beleggen. Met stip op één staan aandelen (42%). Dit financiële product is vaak ook het eerste product waar beleggers mee in aanraking komen en qua duidelijkheid zijn aandelen misschien wel het makkelijkste te begrijpen. Zo zijn er geen verborgen kosten, geen stoplosses waar rekening mee moet worden gehouden of bijvoorbeeld rente verschuldigd zijn op het product. Andere financiële producten die op 10% of meer van de stemmen konden rekenen zijn beleggingsfondsen (15%), ETF’s/trackers (14%) en grondstoffen en/of edelmetalen (10%).

Bewust omgaan met kosten

Uit twee vragen blijkt dat de meeste beleggers die Beursig.com bezoeken kostenbewust zijn of in ieder geval voor een groot deel niet de titel speculant kunnen krijgen. Qua transacties zijn de beleggers behoudend want maar liefst 84% gaf aan maximaal 5 transacties per maand uit te voeren. De transacties worden dus niet wispelturig uitgevoerd. Bij een andere vraag over kosten en brokers is overduidelijk dat beleggers de voorkeur hebben voor weinig extra’s zoals nieuws en adviezen als daarmee de kosten omlaag kunnen (62%). Nog mooier zou het zijn wanneer brokers de klant de keuze geven om bepaalde diensten te verrekenen met de (transactie-)kosten. Stelt u maar eens voor dat de kosten omlaag kunnen wanneer u bepaalde diensten deactiveert aangezien u ze dan geen meerwaarde vindt. Bijna 1 op de 3 stemmen ging naar deze optie toe.

Speculatietaks

Alsof onze bezoekers nog niet genoeg hebben van de speculatietaks werden in de poll ook enkele vragen gesteld omtrent dit hevig bediscussieerde onderwerp. Wat de meesten al hadden verwacht blijkt ook uit te komen, beleggers worden passiever in hun aan- en verkoopgedrag. Zo geeft iets meer dan driekwart (76%) aan dat ze aandelen minder snel of juist helemaal niet binnen 6 maanden verkopen wanneer deze op winst staan. Het stemgedrag bij volgende verkiezingen zal bij een groot deel worden beïnvloed door de invoering van de speculatietaks, zo heeft 56% aangegeven dat de speculatietaks een rol gaat spelen bij de stem voor de volgende verkiezingen. 24% stemde nee en 20% blijft neutraal. Tot slot ziet het merendeel van de ondervraagden liever geen speculatietaks meer (41%) en als het dan toch moet zou een iets hogere beurstaks een uitkomst zijn.

Bekijk de uitkomsten van de Beursig beleggerspoll 2016 >>>