Turbo Life, een nieuw soort hefboomproduct maar wat is het?

Sinds kort is er een nieuw product in het land van de hefboomproducten. Société Générale heeft in april de turbo life gelanceerd om in te spelen op de behoeftes van beleggers. De van oorsprong Franse bank ziet het als een nieuwe stap op de markt voor tubo’s. Een turbo is een beleggingsproduct met een hefboomwerking. Die hefboomwerking heeft een aantal voor- en nadelen. Voordelen zijn dat u met een beperkt bedrag toch een grote blootstelling kunt creëren in een onderliggende waarde. U kunt bijvoorbeeld €500 beleggen in een turbo op een aandeel met een hefboom van 5. Dit heeft hetzelfde effect als u rechtstreeks in het aandeel €2.500 zou investeren (5 x €500 = €2.500). Dit kan ook direct een nadeel zijn. Een stijging van de onderliggende waarde, in dit geval een aandeel, zal vermenigvuldigd worden met de hefboom. Een daling helaas ook. Daalt het aandeel 2 procent dan zal de turbo op het aandeel 10 procent dalen. De hefboom van 5 vermenigvuldigd de 2 procent daling dat resulteert in een daling van 10 procent.

Wilt u tips en meer informatie over turbo’s lezen dan kan dat in deze twee artikelen:

Vervolg na advertentie


Turbo Life, een nieuw soort hefboomproduct maar wat is het?

Turbo life zonder de bekende stoploss

De stoploss is waarschijnlijk het meest ‘gehate’ onderdeel bij een turbo. Wie bekend is met hefboomproducten in combinatie met een hoge hefboom zal het vast wel kennen. Een plotselinge sterke beweging en uw hefboomproduct kan uitgestopt worden wanneer het de stoploss raakt. Een turbo heeft een stoploss om uw verlies te beperken, al kunt u soms toch nog uw gehele investering verliezen. Na het raken van de stoploss zal een ‘gewone’ turbo niet meer verhandelbaar zijn. Eventuele restwaarde gaat naar de bezitter van de turbo.

In tegenstelling tot een ‘gewone’ turbo zal de turbo life niet gedeactiveerd worden wanneer de stoploss is geraakt. In plaats van deactiveren zal de turbo life binnen een kwartier weer verhandelbaar zijn. Echter het financieringsniveau, de stoploss en hefboom worden dan aangepast. Door het aanpassen van deze kenmerken en het niet deactiveren kan de belegger de positie houden of de restwaarde verkopen. Ernst Gevaerts van Société Générale liet hierover weten: ‘Met deze innovatie komen we tegemoet aan de veelgehoorde wens van turbobeleggers om in de markt te kunnen blijven en dus te kunnen profiteren van een mogelijk herstel na een plotselinge beweging.’

Mocht de stoploss van de turbo life worden geraakt dan zal deze worden aangepast naar de hefboomwerking als bij introductie van het product. Heeft de turbo life bij introductie een hefboom van 10 dan zal deze na het raken van de stoploss weer de hefboom van 10 krijgen.

Voordelen en nadelen van turbo life

In de brochure van Société Générale staan de voordelen en nadelen van de turbo life opgesomd. Société Générale spreekt over risico’s in plaats van nadelen. Dit is misschien wel duidelijker naar de lezer want de risico’s zijn groter dan bijvoorbeeld beleggen in een aandeel. Simpel samengevat zijn het de volgende voordelen en nadelen:

Voordelen

  • De turbo life heeft meerdere levens, er is namelijk geen definitieve deactivering als de stoploss is geraakt.
  • De turbo’s hebben een hefboom tussen de 5 en 30, hiermee is het mogelijk om met een beperkte investering meer blootstelling te krijgen.
  • De werking en het product zijn transparant. De wijziging van de waarde van de onderliggende waarde is eenvoudig om te rekenen naar de waarde-ontwikkeling van de turbo.
  • Er is geen vaste einddatum zoals sommige andere turbo’s dit wel hebben.

Nadelen

  • De hefboom kan een voordeel zijn als de onderliggende waarde de juiste kant op beweegt. Echter is het een nadeel als het niet verloopt als verwacht. Door de hefboomwerking kan het verlies van kapitaal snel oplopen. Voldoende kennis en ervaring van deze producten is aan te raden.
  • Wanneer het financieringsniveau direct wordt bereikt of overschreden, daaronder begrepen gedurende de 15 minuten waarin de kenmerken van de turbo life worden aangepast na het bereiken of overschrijden van het stop loss-niveau, dan vervalt het product vroegtijdig met een nulwaarde en verliest de belegger het volledige belegde bedrag.
  • De belegger is er van bewust en aanvaardt het risico dat de belegging mogelijk tot het gehele geïnvesteerde bedrag verloren kan gaan tijdens het kwartier waarin de aanpassingen van de kenmerken is.
  • Minimaal 30 dagen van te voren kan de uitgevende instelling aankondigen de turbo life vervroegd af te lossen.
  • Door het kopen van het product verkrijgt de belegger een kredietrisico op de uitgever.

Wie meer informatie wil lezen kan de brochure van Société Générale raadplegen. Ben er ook van bewust dat dit product niet weggelegd is voor beginnende beleggers. Wilt u toch beginnen met beleggen in turbo’s lees dan de eerder genoemde artikelen.

Bezoek het beursforum >