Technische analyse, zin of onzin?

De zin en onzin van technische analyse komt vaak voorbij in discussies als het over de beurs gaat. Aan de ene kant staan zogenoemde lijntjestrekkers die er bij zweren en aan de andere kant staan de ‘ongelovigen’. Wat is technische analyse eigenlijk? Wanneer gaat dit hulpmiddel niet op? Wie heeft gelijk?

Wat is technische analyse?

Met technische analyse probeert men trends of wijzigingen van trends te voorspellen. Dit wordt gedaan op basis van koersgrafieken die op dag-, week- of maandbasis worden uitgezet. Op basis van patronen of trends ontdekken kan men beslissingen nemen om bijvoorbeeld een aandeel te kopen of te verkopen. Technische analyse is dus een hulpmiddel voor sommige beleggers maar is het echter niet onomstreden. Zo worden factoren als bedrijfscijfers en macro-economische cijfers niet meegenomen.

Voordelen technische analyse


Dankzij het analyseren van grafieken, wat veelal automatisch gaat met software, kunnen beleggers een houvast vinden. Heeft u bijvoorbeeld interesse in het kopen van een aandeel maar noteert deze in de buurt van een steunzone dan kunt u afwachten op de steun kan standhouden of doorbroken wordt. Andersom gaat hetzelfde op met verkopen, dit kan bijvoorbeeld worden gedaan in de buurt van een weerstand met de verwachting dat het aandeel een stapje terug doet. Naast steun- en weerstandsniveaus zijn veel gebruikte indicatoren (omgekeerde) hoofd-schouder formaties, voortschrijdende gemiddeldes (MA50 dan wel MA200)

Omdat veel professionele partijen technische analyse gebruiken is dat soms ook zichtbaar op handelsdagen wanneer bijvoorbeeld een index in de buurt van een steun of weerstand komt. Maar wat als plots de ECB de markten verrast met een rentewijziging? Of wat te denken van terroristische aanslagen zoals die van 9-11? In enkele seconden kunnen alle analyses aan de kant worden geschoven door een onvoorspelbare factor.

Nadelen technische analyse

Een nadeel van volledig op technische analyse vertrouwen is dat fundamentele zaken een technische analyse in één klap kan wegvegen. Wanneer bijvoorbeeld macrocijfers indexen plots stevig laten bewegen kan dit direct een ander beeld geven bij verschillende indicatoren. Technische indicatoren houden ook geen rekening met macro-economische invloeden. Neem bijvoorbeeld de technische analyse van Amerikaanse aandelen, bij een duurdere dollar zullen de bedrijven die het moeten hebben van export dit voelen in de omzet en winst. Een technische analyse houdt hier geen rekening mee.

Kijken naar het verleden om patronen voor de toekomst proberen te zien is soms discutabel. Neem als voorbeeld de prijsontwikkeling van de Britse pond en de angst voor een Brexit. De laatste maanden neemt de angst voor een Brexit toe en dit zorgt voor een goedkopere Britse pond, zie ook onderstaande grafiek.

Technische analyse EUR GBP 2016 grafiek graph

In het kort komt het er op neer dat een indicator niet kan voorspellen wat een uitslag zal zijn van een referendum voor bijvoorbeeld wel of geen Brexit, wie de volgende president wordt van Amerika of welk rentebesluit een centrale bank neemt. Deze momenten kunnen wel veel invloed hebben op financiële markten.

Self-fullfilling prophecy

Vaak zegt men dat het gebruik van technische analyse zorgt voor een self-fullfilling prophecy. Technische analyse kan hoop en houvast geven maar is sterk beïnvloedbaar door gebeurtenissen waar indicatoren geen rekening mee houden. Daarnaast gebruikt technisch analisten (al dan niet als hobbyist of beroepsmatig) niet dezelfde indicatoren en dezelfde grafieken, de uitkomsten van de verschillende toepassingen zijn dan ook verschillend. Als iedereen dezelfde gegevens zou krijgen en hier naar kon handelen zou technische analyse meer invloed krijgen dan nu het geval is.

Onderzoek van Bloomberg

Bloomberg deed in het verleden onderzoek naar de rendementen van verschillende vormen van technische analyse. Het eindoordeel loog er niet om want technische analyse zou het rendement verslechteren. Bloomberg deed onderzoek naar 8 verschillende indicatoren vanaf het moment dat de S&P500 index in 2007 een top bereikte. Met de tests werden koop- en verkoopsignalen opgevolgd voor de verschillende indicatoren. Van de 8 faalden er 6 waarbij zelfs verliezen tot 49% werden opgelopen. Er werd door een groot aantal zelfs slechter gepresteerd dan de index en er werd vooral gefaald bij het bieden van bescherming tegen meer verlies.

De geteste indicatoren waren:

  • Relative Strength
  • Commodity Channels
  • Parabolic Systems
  • DMI (Directional Movement Indicator)
  • MACD (Moving Average Convergence/Divergence indicator)
  • Bollinger Bands
  • Stochastics
  • Williams %R indicator

De twee uitblinkers in de test waren de DMI (Directional Movement Indicator) en de MACD (Moving Average Convergence/Divergence indicator). Ondanks een dalende index behaalden deze indicatoren een rendement van meer dan 20%. Een deel van dit rendement was toe te schrijven aan signalen dat er short gegaan moest worden, hierop werd dan verdiend.

Conclusie

Met technische analyse probeert men patronen te herkennen, dit is heel menselijk. Technische analyse blijkt echter niet zaligmakend maar kan wel gebruikt worden om signalen op te pikken. Op korte termijn lijkt het beter te werken dan op lange termijn aangezien er veel factoren vanzelfsprekend niet mee worden gewogen in de analyses. Met het gebruik van de juiste indicatoren kan het gebruik van dit hulpmiddel tot mooie rendementen leiden en kunnen bij het consequent opvolgen ook verliezen worden beperkt. Volg dus niet blindelings indicatoren voor technische analyses maar u er in verdiepen kan natuurlijk geen kwaad. Wanneer meer beleggers gebruik gaan maken van dit middel zal het nut waarschijnlijk ook toenemen door het versterkend effect.

Bekijk diverse analyses op het beursforum (klik hier) >>>

Investeren in crypto? Op Bitvavo kun je meer dan 150 digitale valuta kopen, verkopen en bewaren!

Victor Popup Bottom Template

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

 

Doe dit via een van de volgende crypto exchanges: