Smart Money Flow Index, wat is het en hoe is het te gebruiken?

Een indicator die steeds meer toegepast wordt is de Smart Money Flow Index, ook wel afgekort met SMI. Men noemt de indicator ook wel Smart Money Index. Deze technische indicator meet het zogenaamde slimme geld uitgezet tegen het domme geld. Dit kan bij een individueel aandeel maar ook op een index als de S&P500, BEL20 of AEX. Het principe van de Smart Money Flow Index is simpel en als volgt: het domme geld handelt in het eerste half uur van de handelsdag terwijl het slimme geld juist het laatste uur van de dag handelt. Deze technische indicator is bedacht door Don Hays. De indicator zou het sentiment moeten aangeven bij beleggers.

De gedachte achter de indicator is dat het domme geld vooral zal reageren op nieuws en emotie, dit is vaak aan het begin van de handelsdag. Volumes liggen aan het begin van de dag ook wat hoger waarna deze afnemen en tegen het slot weer stijgen. Het slimme geld zorgt dan voor het volume aan het einde van de handelsdag. Deze (institutionele) handelaren hebben dan de tijd gehad om nieuws en het effect op de markten te evalueren en zullen hierop kunnen handelen.

Smart Money Flow Index uitgelegd

De indicator kan zoals reeds gezegd worden toegepast op zowel indexen als aandelen, al is het een minder goede indicator bij een aandeel. Wanneer men veralgemeniseert spreekt men doorgaans over de Smart Money Flow Index die berekend is op basis van de Dow Jones Industrial Average. Hieronder staat de formule om de indicator te bepalen.

De Smart Money Flow Index van vandaag = de Smart Money Flow Index van gisteren – de winst (of het verlies) van de markt in het eerste half uur van de handel van vandaag + de winst of het verlies van de markt in het laatste uur van de handelsdag.


Smart Money Flow Index, wat is het en hoe is het te gebruiken?

Smart Money Flow Index in actie

Om de indicator duidelijker te maken zijn onderstaande situaties aangegeven.

  • Dow Jones index stijgt 100 punten in het eerste half uur van de handel. Gevolg is dat de Smart Money Flow Index vandaag = gisteren MIN de winst van de Dow aangeeft.
  • Dow Jones index daalt 100 punten in het eerste half uur van de handel. Gevolg is dat de Smart Money Flow Index vandaag = de waarde van gisteren PLUS  de verliezen van de Dow aangeeft.
  • Dow Jones index stijgt 200 punten in het laatste handelsuur. Uitkomst is dat de Smart Money Flow Index vandaag = de waarde van gisteren  PLUS de winst van de Dow aangeeft.
  • Dow Jones index daalt 200 punten in het laatste handelsuur. Uitkomst is dat de Smart Money Flow Index vandaag = de waarde van gisteren MIN  de verliezen van de Dow aangeeft.

Wat geeft de indicator aan?

De vertaalslag naar wat voor een signaal de indicator afgeeft is nu eenvoudig te maken. Er is dan onderscheid te maken tussen een positief of negatief signaal, ofwel bullish of bearish. Wanneer de markt aan het begin van de dag daalde en aan het einde van de dag steeg dan is dit een optimistisch (bullish) signaal voor de aandelenmarkt. De Smart Money Flow Index geeft dan aan dat stomme geld aan het begin van de dag verkocht en het slimme geld aan het einde van de dag juist kocht. Wanneer de markt aan het begin van de dag steeg en aan het einde van de dag daalde dan is dit een pessimistisch (bearish) signaal voor de aandelenmarkt. De indicator geeft dan aan dat het domme geld aan het begin van de handelsdag kocht waarna het slimme geld aan het einde van de handelsdag verkocht.

Gelooft u niet zo in indicatoren? Bekijk dan onderstaande afbeelding waarbij de Smart Money Flow Index al dalende was sinds begin 2018.

Meer over aandelen en de beurs op het beursforum

Kopafbeelding: Shutterstock