Risico’s van beleggen, 6 belangrijke risico’s op een rij

Door sommige succesverhalen lijkt de beurs een makkelijke weg om een mooi rendement te behalen maar dan moet de belegger wel de risico’s kennen. Beleggen is niet zonder risico en vooral de ervaren belegger is zich hier meestal van bewust. Beginnende beleggers maar ook soms ervaren beleggers zullen niet altijd rekening houden met de verschillende risico’s van beleggen. U kunt een deel of zelfs uw gehele investering verliezen. In sommige gevallen kunt u met riskante beleggingsproducten zelfs meer dan uw investering verliezen. Beleg dus nooit met geld dat u op korte termijn nodig kunt hebben. Omdat niet alle risico’s van beleggen duidelijk zijn of voor de hand liggen zetten wij een aantal belangrijke risico’s op een rij.

Koersrisico

Misschien wel het meest voorkomend van de risico’s van beleggen is het koersrisico. Dagelijks schommelen koersen van aandelen en andere beleggingsproducten op en neer. In sommige gevallen beperkt maar in andere gevallen zijn de schommelingen hevig. Zeker wanneer het riskante beleggingsproducten zijn zoals hefboomproducten of volatiele aandelen. Er is dus dagelijks blootstelling aan koersrisico maar dit kunt u beperken met spreiden of riskante beleggingsproducten vermijden.

Marktrisico

Economische veranderingen kunnen invloed hebben op uw beleggingen. Vaak ontwikkelen economische veranderingen zich geleidelijk, denk bijvoorbeeld aan de fases binnen de conjunctuur. De verschillende fases binnen de conjunctuurgolf zijn expansie, recessie, crisis en herstel. Deze ontwikkelingen hebben vaak invloed op beleggersvertrouwen, consumentenvertrouwen en dus bestedingen en uiteindelijk de waarde van aandelen. Deze economische ontwikkelingen kunnen voor stijgende maar ook dalende koersen zorgen.

Renterisico

Anno 2018 is het renterisico zeer actueel. Niet zozeer voor Europa waar de ECB de rentes naar een historisch laag niveau heeft gebracht maar wel in bijvoorbeeld de VS. De FED heeft al meerdere renteverhogingen doorgevoerd. De geschiedenis laat zien dat een steeds verder oplopende rentestijging vrijwel altijd werd gevolgd door een recessie. Renterisico komt er in het kort op neer dat de waarde van uw beleggingen kan dalen als de marktrente daalt. Wanneer de rente oploopt gaan consumenten doorgaans minder uitgeven en de rentelasten voor bedrijven nemen toe. De winst van bedrijven kan hierdoor onder druk komen te staan.


Risico's van beleggen, 6 belangrijke risico's op een rij

Valutarisico

Het valutarisico lijkt op het eerste gezicht alleen op te gaan voor wie beleggingen heeft in andere valuta. U heeft bijvoorbeeld aandelen Apple die een notering in Amerikaanse dollar hebben. De wisselkoers van de dollar heeft hierdoor invloed op uw belegging en dit is een valutarisico. Indirect kunt u ook blootgesteld zijn aan het valutarisico wanneer u bijvoorbeeld aandelen heeft waarvan de bedrijven (sterk) afhankelijk zijn van inkomsten uit andere valuta.

Minder voorkomende risico’s van beleggen

Gelukkig zijn er ook risico’s van beleggen die niet vaak voorkomen maar toch wel benoemd moeten worden. Dit zijn bijvoorbeeld risico’s die bij bedrijven in slecht weer kunnen voorkomen of bij bedrijven waarvan er weinig handel is in de aandelen.

Kredietrisico

Gelukkig is dit één van de risico’s van beleggen die niet vaak voorkomt. Dit risico betreft wanneer een onderneming of land niet meer aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. In het geval van staatsobligaties kan dan de rente niet meer worden betaald. Bij aandelen kan het zo zijn dat uw belegging niks meer waard is.

Liquiditeitsrisico

Nog één van de risico’s van beleggen die gelukkig niet veel voorkomt is het liquiditeitsrisico. Dit is het risico dat uw beleggingsproduct moeilijk of zelfs slecht te verhandelen is. Er is dan weinig vraag en/of aanbod en hierdoor zijn is uw beleggingsproduct illiquide. Zo zijn er aandelen die bijvoorbeeld maar tweemaal per dag worden verhandeld. Buiten de beperkte handelsmogelijkheden zijn veel van deze aandelen moeilijk verhandelbaar door weinig vraag en/of aanbod. U kunt dan niet altijd op een gewenst moment uw aandeel verkopen. Soms kunt u uw aandeel dan alleen verkopen tegen een fors lagere koers.

Meer over aandelen op het beursforum

Kopafbeelding: Shutterstock