Olieprijs in vrije val, waarom benzineprijs niet? (2)

Olieprijs in vrije val, waarom benzineprijs niet? (2)Als vervolg op het artikel dat afgelopen zondag hier werd geplaatst (klik hier om het terug te lezen) is er nog wat dieper in de opbouw van de brandstofprijzen gedoken. Waarom daalt de benzineprijs niet zoveel als de olieprijs?

Zoals de meeste Nederlanders al weten heeft Nederland de hoogste belastingdruk op brandstof in de wereld. Ruim 60% van de prijs aan de pomp voor Euro95 bestaat uit accijns, wettelijke heffing en BTW. De opbouw van de rest van de prijs wordt vooral bepaald door de producentenprijs en in mindere mate de prijs voor distributie en handelsmarge. Daarbij is de prijs van ruwe olie nog eens (sterk) afhankelijk van onder andere de koers van de Amerikaanse dollar, gebeurtenissen in de wereld (denk aan onrust in het Midden Oosten of terroristische aanslagen) maar ook  weersomstandigheden drukken hun stempel op de prijs van ruwe olie. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld orkanen die boorplatforms ‘teisteren’ in de Golf van Mexico, etc.

Prijsopbouw brandstoffen benzine lpg gas btw
Prijsopbouw van benzine

Om de opbouw van onder andere de benzineprijs duidelijker te maken is hieronder een overzicht aangegeven met de adviesprijzen voor benzine (Euro95), diesel en LPG. Deze adviesprijzen zijn afgegeven op 6 juni 2012.

Opbouw prijs benzine diesel lpg btw heffingen
De opbouw van de brandstofprijzen

Om de verschillende termen duidelijker te maken volgt hier een uitleg:

Producentenprijs: deze prijs voor de ruwe olie wordt bepaald op de wereldmarkt en fluctueert vrijwel continue (mede door de eerder genoemde factoren). De ruwe olie wordt door oliemaatschappijen geraffineerd tot onder meer verschillende brandstoffen maar ook tot het maken van andere aardolieproducten (denk onder meer aan kunststoffen, etc.).
Distributie- en handelsmarge: deze worden door oliemaatschappijen bepaald voor de dekking en risico’s van de kosten met betrekking tot het transport van de olie, de opslag en de commerciële activiteiten van de maatschappijen zoals marketing maar ook bedrijfsvoering.

Heffingen en BTW: overheden hanteren verschillende heffingen over het verkopen van brandstoffen zoals accijns, voorraadheffing, brandstoffenheffing, energiebelasting en belasting toegevoegde waarde (BTW). De BTW is in Nederland 19% en zal waarschijnlijk worden verhoogd naar 21% wat dus direct invloed heeft op de prijs die de consument aan de pomp betaald. Het is dus niet alleen de olieprijs die invloed heeft op de benzineprijs Het vervolg van dit artikel is te lezen door deze link aan te klikken.

 

Klik hier om het forum te bezoeken en laat een reactie achter of bespreek alles over de beurs en de economie.

Eén van de gebruikte bronnen is wikipedia.nl