Nyrstar zinkt verder weg: is er verbetering op komst?

Nyrstar kent woelige tijden. Maandag 17 augustus neemt een nieuwe man Bill Scotting het roer over. De grootste problemen bij het bedrijf zijn er gekomen na ongelukkige investeringen. Nyrstar probeert nu de knoop met het verleden door te hakken en gebruik te maken van een relatief gunstige situatie om snel van richting te veranderen.

Evolutie aandeel Nyrstar

Nyrstar maakte op 23 juli de halfjaarresultaten bekend, toen kostte een aandeel Nyrstar €3,12. De waarde is intussen met bijna een vierde afgenomen. Ten opzichte van 1 januari beperkt het verlies zich tot 20 procent. Voor sommigen een koopopportuniteit, voor anderen bang afwachten. Sinds de resultaten hebben drie beurshuizen hun advies verlaagd (Bank Degroof, €3,50; KBC Securities, €4; Morgan Stanley, €3,40). Het gemiddelde koersdoel van de Nyrstar koers sinds de resultaten komt dus op 3,63, waardoor er een opwaarts potentieel is van meer dan 50 procent.

Koersgrafiek Nyrstar
Koersgrafiek Nyrstar (bron: Google Finance)

Afgeschreven mijnen en mislukte zinkdeal

Nyrstar gunt de nieuwe CEO Bill Scotting, waarover later meer, een schone lei. De groep schreef Campo Morado , een Mexicaanse mijn waar vorig jaar nog 22.000 ton zink uit gewonnen werd, volledig af aan 376 miljoen euro. In het totaal verdween er 418 miljoen uit de boeken. Op 13 maart schreef Nyrstar reeds een mislukte zinkdeal af ter waarde van 210 miljoen. Deze acties schonen de balans stevig op. Het betekent dat de verkeerde investeringen onder ogen worden gezien, en dat ze nu eindelijk voorgoed van de boeken verdwenen zijn. De krant De Tijd rapporteerde dat intussen 830 van de 978 miljoen aan aankopen van ex-CEO Junck afgeschreven is.


Toestand van de schulden

Nyrstar had in 2014 nood aan herfinanciering. Ze gaven nieuwe obligaties uit met een rendement van 9%. Hierdoor vervalt er 350 miljoen aan obligaties in 2019. Door de hoge rentevoet is er een geraamde kostprijs van rond de 30 miljoen per jaar. Geen goedkope schulden dus. De EBITDA steeg 70% ter vergelijking met H1 2014. De ratio van netto-schulden op ebitda daalt hiermee van 3,1 naar 2.

Correlatie met de zinkprijs

Veel beleggers kijken naar de zinkprijs om Nyrstar’s winstgevendheid in te schatten. Omdat het een van de grootste zinkproducenten ter wereld is, gebruiken speculanten het aandeel soms als een alternatieve manier om in te spelen op de zinkprijs.

We gebruiken data van 1/10/08 tot 11/08/15 bij het berekenen van de correlatie. De data is te vinden op de Nyrstar website (aandelenprijs en zinkprijs in dollar per ton). Correlatie is een waarde tussen -1 en 1. Een positieve 1 zegt dat twee zaken perfect gecorreleerd zijn. Wanneer we de correlatie berekenen komen we aan 0,4753. Dit wil zeggen dat de zinkprijs en de aandelenprijs van Nyrstar positief gecorreleerd zijn, maar lang niet perfect. Dit is natuurlijk logisch, aangezien het bedrijf meer doet dan enkel zink ontginnen. Bovendien kunnen de zinkprijzen perfect dalen terwijl de aandelenprijs stijgt en omgekeerd.

Aandelenprijs Nyrstar en zinkprijs
x-as aandelenprijs EUR, y-as zinkprijs USD/TON (bron: data Nyrstar)

Er zijn interessantere waarden te berekenen. Zo vinden we dat de gemiddelde zinkprijs over deze periode 2017 dollar bedraagt. We zien ook dat er wat meer uitschieters naar beneden toe zijn en deze stammen vooral af van 2008 – begin 2009.

zinkprijs
Bron: data Nyrstar

De sterke dollar is een tweesnijdend zwaard

De rol van de dollar is voor Nyrstar bijzonder interessant. Enerzijds levert de sterke dollar een fikse bonus op. Nyrstar maakt het meeste van zijn kosten immers in niet-dollarmunten, terwijl het de opbrengsten in dollars ontvangt. Internationale handel van grondstoffen gebeurt voornamelijk in dollars. Anderzijds drukt een sterkere dollar op de grondstofprijzen. Meer informatie over de dollar en grondstofprijzen lees je hier. Nyrstar vertelde dat de wisselkoers 18% gunstiger was dan vorig jaar. De stijging van de EBITDA is dus voor een groot deel een macro-economische meevaller. De sterke dollar is voelbaar op de grondstofprijzen, maar zink houdt zich sterk. Het noteert 4% duurder jaar-op-jaar. Goud en zilver noteren respectievelijk 15% en 22% lager. De hoofdactiviteit blijft evenwel zink, waardoor de daling voor Nyrstar niet problematisch is.

Nyrstar grondstoffen
Bron: data Nyrstar

Eigner out, Scotting in

Op 17 Augustus neemt Bill Scotting het roer over bij Nyrstar. De voormalige Chief Executive Mijnbouw van ArcelorMittal volgt interim-ceo Heinz Eigner op. Met zijn ervaring moet hij de mijnen van het bedrijf terug winstgevend maken. De overige activiteiten van het bedrijf, bijvoorbeeld smelten, deden het behoorlijk goed. Men zou kunnen stellen dat de huidige problemen te wijten zijn aan mismanagement, zeker wanneer men het heeft over de mijnafdeling. In gunstige macro-economische omstandigheden, met een krachtdadige CEO, kan het bedrijf misschien terug schitteren als weleer. Een tweede belangrijke punt is de plotse komst van Trafigura. De internationale grondstofhandelaar heeft een belang van 15%. Hierdoor heeft het behalve een groot aantal stemmen, ook 2 bestuurders in handen.

Hoe belangrijk is China?

De minder rooskleurige situatie in China heeft een tweedelig effect. Als grootste grondstofverbruiker in de wereld is de gezondheid van de Chinese economie zeer relevant. Verminderde vraag vanuit China zal Nyrstar niet gemakkelijk verteren. Bovendien grijpt de Chinese regering in door de Yuan te verzwakken ten opzichte van de dollar. Hierdoor neemt de kans op een renteverhoging af, een tweede effect waardoor de dollar zal verzwakken. China zal wellicht een sleutelrol spelen bij de ommekeer van Nyrstar. Verschillende cruciale elementen zoals de zinkprijs en wisselkoersen heeft het management immers niet in de hand. Een beetje geluk zal hoe dan ook nodig zijn.

Auteur: Bieraait