Mozzeno logo investeren lenen particulier onderneming bedrijf

Wat is Mozzeno?

Mozzeno is een digitaal platform dat zich richt tot het tot stand brengen van collaboratieve leningen en investeringen. Via Mozzeno kunnen particulieren en ondernemingen rechtstreeks investeren en lenen bij elkaar.

Investeren?

Mozzeno biedt een concrete, lokale en zinvolle investering. Door te investeren op Mozzeno levert samenwerken iets op. De investeerder draagt onrechtstreeks bij aan verschillende zinvolle projecten. Mozzeno geeft de mogelijkheid om geld lokaal te laten renderen en het een doel te geven. Mozzeno is door de FSMA goedgekeurd als verstrekker van consumentenkrediet voor leningen op afbetaling. Haar activiteiten zijn onderworpen aan de controle van de FOD Economie en de FSMA. Investeren op Mozzeno is zeer toegankelijk en eenvoudig. Minimaal € 500,00 op uw investeerdersaccount storten, meer hoeft u niet te doen om mee te genieten van onze opbrengsten. Investeren kan als natuurlijk persoon of via een onderneming. U kunt investeren vanaf € 25,00 per serie van mozzeno-Notes. Klik hier voor meer info over investeren bij Mozzeno.

Lenen?

Persoonlijke lening Stel, u wilt geld lenen om een persoonlijk project te financieren, om uw huis te renoveren, om uw studies te hervatten of gewoon om over liquide middelen te beschikken. Dan biedt de collaboratieve lening van Mozzeno een oplossing. Met de online lening van Mozzeno kunt u geld lenen tegen een voordelig jaarlijks kostenpercentage of jkp. Zo financiert u uw persoonlijk project tegen een aantrekkelijk tarief. Als investeerder is het fijn om te weten dat uw investering iemand anders zijn persoonlijke droom in vervulling doet gaan. Het is een zinvolle en persoonlijke investering. Klik hier voor meer info over een persoonlijke lening bij Mozzeno. Investeringskrediet Naast een persoonlijke lening kun je ook een investeringskrediet aanvragen om te investeren in uw bedrijf. Bijvoorbeeld voor de aankoop van een voertuig, materieel en diensten of voor werkkapitaal. Klik hier voor meer informatie over een investeringskrediet bij Mozzeno.

Waarom kiest men voor Mozzeno?

Bij mozzeno vinden ze dat geld moet leven, moet circuleren, mensen de kans moet geven om persoonlijke projecten te realiseren. Krediet dat positief gebruikt wordt, versnelt de realisatie van projecten. Daardoor wordt vandaag al mogelijk wat anders pas morgen mogelijk zou zijn. Dit stimuleert de reële economie. Wij geven particulieren de mogelijkheid om in te schrijven op financieringsinstrumenten die ons dan weer de mogelijkheid geven om persoonlijke projecten van consumenten te financieren. Zo willen we terugkeren naar de basis van het traditionele mutualistische banksysteem, waarbij de spaargelden van de ene worden gebruikt om de projecten van de andere te financieren, zonder complexe transformatie-operaties Het is eenvoudig en zeer efficiënt. De interesten die u betaalt gaan naar andere particulieren, uw investeerders en niet naar een onpersoonlijke financiële instelling. U kan ook de lening vervroegd terugbetalen indien gewenst. Tenslotte kan heel het proces online, handig! Meer info over Mozzeno.

Wat is een collaboratieve lening?

De leningen die Mozzeno verleent, worden onrechtstreeks gefinancierd door mensen zoals u. Wanneer een leningaanvraag wordt goedgekeurd, geeft Mozzeno financiële instrumenten uit die met deze lening overeenstemmen. De investeerders kopen deze financiële instrumenten die overeenstemmen met de lening. Ze financieren het krediet niet rechtstreeks. Daarom spreken we van een onrechtstreekse financiering. Meer info over Mozzeno
Mozzeno - Lenen en investeren bij elkaar, zonder omwegen
Mozzeno - Lenen en investeren bij elkaar, zonder omwegen