MeDirect spaarrekening, aantrekkelijke spaarrente MeDirect Fidelity Sparen

Online bank MeDirect heeft met MeDirect Fidelity Sparen een spaarrekening gelanceerd met een aantrekkelijke spaarrente. De basisrente is met 0,05 procent vergelijkbaar met die van veel grootbanken maar de bonus zit in de getrouwheidspremie die maar liefst 0,80 procent bedraagt. Deze getrouwheidspremie is voor de spaarder die zijn spaargeld een jaar laat staan. Met gecombineerd 0,85 procent spaarrente is dit tot achtmaal de rente die de meeste grootbanken geven. MeDirect telt inmiddels meer dan 30.000 Belgische klanten die gezamenlijk 1,5 miljard euro aan tegoeden bij de online bank hebben staan. Bij veel beleggers is MeDirect al bekend als fondsenbank.

Aantrekkelijke spaarrente en aantrekkelijke voorwaarden

Niet alleen de spaarrente is aantrekkelijk, er zijn ook aantrekkelijke voorwaarden aan de spaarrekening. Zo is de opening of een sluiting van de rekening gratis, net als de jaarlijkse afrekening. Op de eerste renteschijf ontvangen per rekening, per natuurlijke persoon met verblijfplaats en per jaar is geen roerende voorheffing verschuldigd. Dit komt neer op een geplafonneerd bedrag van 960 euro voor het inkomstenjaar 2018. Wanneer de rekening geopend is op naam van gehuwden of voor de wet samenwonenden dan is dit bedrag het dubbele, namelijk 1.920 euro voor het inkomstenjaar 2018. Mocht het plafond worden overtroffen dan bedraagt de roerende voorheffing 15 procent voor het bedrag hoger dan dit plafond. MeDirect zal in dit geval dit automatisch aan de bron inhouden. Vanzelfsprekend vallen de door particulieren en bepaalde rechtspersonen gestorte bedragen onder de Europese depositiobeschermingsregeling. Dit is een bedrag tot 100.000 euro per persoon en per bank. Daarnaast is MeDirect Bank NV aangesloten bij het verplichte wettelijke Belgische
depositogarantiestelsel. Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie of lees verder.


MeDirect spaarrekening, aantrekkelijke spaarrente MeDirect Fidelity Sparen

MeDirect spaarrekening(-en)

MeDirect Fidelity Sparen is een zogenaamde gereglementeerde spaarrekening. Dat wil zeggen dat er een combinatie is van een basisrente en een getrouwheidspremie. Gedurende de tijd dat er een bedrag op de spaarrekening staat ontvangt u de basisrente voor elke dag dat het bedrag op de rekening staat. De getrouwheidspremie ontvangt u hier bovenop wanneer het spaargeld minimaal op de MeDirect Fidelity Spaarrekening blijft staan.

Naast de MeDirect Fidelity Spaarrekening heeft MeDirect nog een enkele hoogrentende spaarrekeningen. Deze hebben telkens een ‘beperking’ van een bepaald aantal maanden het spaargeld op de rekening te laten staan alvorens aanspraak te kunnen maken op de basisrente. Zo zijn er de ME1-spaarrekening en ME3-spaarrekening maar ook een ME6-spaarrekening. Bij deze spaarrekeningen moet respectievelijk 1, 3 of 6 maanden van te voren worden aangegeven dat het geld van de rekening gehaald wordt.

Voorwaarden MeDirect spaarrekening Fidelity

Tot slot nog de voorwaarden voor de MeDirect Fidelity Spaarrekening. U kunt de MeDirect spaarrekening op de website van de bank openen. De rekening is alleen voorbehouden voor internetgebruik, er is een minimale inlage van 0 euro en er is geen maximum inlage van toepassing. U kunt te allen tijde het saldo op uw MeDirect spaarrekening en uitgevoerde transacties volgen via de beveiligde website. U mag echter geen negatief saldo op de rekening hebben.

Meer informatie over MeDirect Fidelity Spaarrekening