Inkoop eigen aandelen, de voordelen en nadelen naast elkaar

Veel beursgenoteerde bedrijven belonen indirect hun aandeelhouders door inkoop eigen aandelen. Dit is vanzelfsprekend interessant voor wie de aandelen bezit maar toch zijn er ook nadelen aan verbonden. Soms is de inkoop eigen aandelen gecombineerd met het betalen van dividend, de voordelen en nadelen van inkoopprogramma’s zetten wij naast elkaar. Wist u ook dat de Amerikaanse toezichthouder SEC de inkoop van eigen aandelen in het verleden had verboden?

Voordelen inkoop eigen aandelen

Het inkopen van eigen aandelen wordt vaak verwelkomt door aandeelhouders. Doorgaans worden ingekochte aandelen vernietigd maar soms worden ze ook gedaan om het uitbetalen van stockdividend mogelijk te maken. Het is niet alleen een maatregel die de koers steunt maar ook eentje die op de lange termijn veel effect kan hebben. Door inkoop eigen aandelen zorgt het bedrijf dat de vraag naar het aandeel toeneemt en dit steunt de koers of laat deze zelfs (beperkt) stijgen. Op het moment dat de ingekochte aandelen worden vernietigd dan heeft dat nog een voordeel voor de aandeelhouders. De winst van het bedrijf zal dan immers over minder aandelen worden verdeeld en voor diverse waarderingsmethoden heeft dit een positief resultaat. Een eenvoudig voorbeeld is de winst per aandeel. Staan er 10 miljoen aandelen uit bij een winst van 100 miljoen euro dan is de winst per aandeel 10 euro. Wanneer er 0,5 miljoen aandelen worden ingekocht en vernietigd dan blijven er 9,5 miljoen uitstaande aandelen over. De winst van 100 miljoen gedeeld door de 9,5 miljoen uitstaande aandelen geeft een winst per aandeel van 10,53 euro. Door 5 procent van de aandelen in te kopen neemt in dit geval de winst per aandeel met ruim 5 procent toe. Omdat de waarderingsmethoden positiever worden zal de koers van het aandeel normaal gesproken aantrekkelijker worden en stijgen. Toch zijn er tegenstanders van de maatregel.

Nadelen inkoop eigen aandelen

De tegenstanders zien de inkoop eigen aandelen als het kunstmatig opdrijven van aandelenkoersen en daarmee ook indexen. Hier is iets van te zeggen en tot 1982 waren dergelijke programma’s in de VS verboden. In 1982 werd dit verbod opgeheven door nieuwe regelgeving van de SEC. Toch zijn er steeds meer tegenstanders die het inkopen van aandelen willen beperken of aan strenge regels willen onderwerpen.

Deze tegenstanders hebben verschillende redenen om het inkopen van eigen aandelen aan banden te leggen of te beperken. Zo zijn er veel bedrijven die vooral interesse hebben in jaarlijks een hogere winst per aandeel te behalen en zo de aandeelhouders tevreden te stellen. Dat geld moet ergens vandaan komen en zal ten koste gaan van de balans. Een gezonde balans moet bedrijven door moeilijke tijden helpen.


Inkoop eigen aandelen, de voordelen en nadelen naast elkaar

De tegenstanders zien liever dat bedrijven investeren in innovatie, het bedrijf zelf of het personeel belonen. Nu zijn het vooral aandeelhouders en directie die de beloning krijgen. Vaak krijgt de directie en het management een beloning in aandelen. Door deze al dan niet kunstmatig te stuwen verrijken zij zich indirect zelf. Voor de aandeelhouder zal het weinig uitmaken omdat zij voordeel hebben bij een hogere aandelenkoers. Toch kan het op de lange termijn beter zijn dat een bedrijf het geld gebruikt voor groei, innovatie, etc..

In de VS zijn er al academici en onderzoekers van denktanks die al jarenlang kritisch staan ​​tegenover inkoop eigen aandelen. Nu komen er ook meer geluiden van politici en het grote publiek. Politici zoals Chuck Schumer , Marco Rubio en Tammy Baldwin trachten de SEC meer toezicht te geven op het inkopen van eigen aandelen. Mogelijk zelfs met gevolgen zoals beperkingen, belastingvoordelen te beperken of te beëindigen of het inkopen van eigen aandelen zelfs volledig te verbieden.

Inkoop eigen aandelen is inderdaad onevenredig voordelig voor beleggers en leidinggevenden, met weinig aandacht voor de andere belanghebbenden die de tijd, moeite en geld hebben besteed aan het creëren van de winst die het bedrijf in de eerste plaats herverdeelt. Het is tijd om terugkoop van aandelen te verbieden. – Rita McGrath, professor aan Columbia Business School.

Inkoop eigen aandelen en prestatie S&P500
Inkoop eigen aandelen en prestatie S&P500 (bron: theepochtimes.com)

EPO voor aandelenkoersen

Bovenstaande grafiek laat S&P500 zien en de omvang van inkoopprogramma’s van bedrijven die een notering hebben in deze index. Er is een verband te zien en sommigen beweren zelfs dat de huidige bullmarkt vooral gedreven is door de inkoopprogramma’s van bedrijven. Volgens Goldman Sachs zullen de 500 grootste beursgenoteerde bedrijven in de VS dit jaar voor 1 biljoen dollar aan aandelen inkopen. Hoewel het een enorm bedrag is bedraagt het ‘slechts’ 1 procent van alle verhandelde aandelen per beursdag. Om Apple als voorbeeld te nemen, alleen dit bedrijf kondigde aan om een extra 75 miljard dollar te besteden aan extra inkoop eigen aandelen.

Het begint zelfs extreme vormen te krijgen wanneer bedrijven leningen aangaan om eigen aandelen terug te kunnen kopen. Omdat het huidige klimaat zeer gunstig is met de lage rentes kan dit zelfs positief zijn voor waarderingsmethodes zoals de winst per aandeel. Toch klinkt het niet gezond om op deze manier kunstmatig de waarderingen op te schroeven.

Keerzijde inkoopprogramma’s

Rita McGrath (professor aan Columbia Business School) liet zich onlangs uit over de inkoop eigen aandelen. Zij verwees ook naar een analyse van CNBC. Deze analyse toonde aan dat gemiddeld genomen de prestaties van bedrijven minder goed waren wanneer zij zich bezig hielden met inkoopprogramma’s dan bedrijven die dat niet doen. Deloitte deed ook onderzoek naar inkoopprogramma’s, het percentage van het bruto binnenlands product dat tot stand kwam door inkoopprogramma’s stijgt geleidelijk. Gek genoeg neemt het percentage van investeringen in bijvoorbeeld apparatuur en fabrieken juist af.

Soms is het ook eenvoudig aan te tonen hoe onzinnig en verspillend inkoopprogramma’s kunnen zijn. Zo kocht General Electric in 2016 en 2017 voor 24 miljard dollar aan aandelen in. Dit deden ze tegen koersen van bijna 20 dollar tot ruim 30 dollar. Inmiddels is de beurswaarde afgekalfd tot iets meer dan 80 miljard dollar en is een aandeel nog maar iets meer dan 9 dollar waard.

Een nog extremer voorbeeld is het Amerikaanse warenhuis Sears dat sinds 2005 voor 6 miljard dollar aan aandelen kocht. 5 jaar geleden was een aandeel nog bijna 40 dollar waard en nu is daar nog niet 1 procent van over en lijkt een faillissement nabij. Zijn aandelen inkoopprogramma’s dan nog steeds zo positief voor de aandeelhouder of wilt u als aandeelhouder liever investeringen in het bedrijf zelf zien?

Lees meer op het beursforum en stem op de poll of u voor- of tegenstander bent van inkoopprogramma’s.

Kopafbeelding: Shutterstock