Inflatie en beleggen, wat is de invloed op onder andere aandelen

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op beleggingen en één die snel over het hoofd wordt gezien is inflatie.  Inflatie en beleggen hebben een sterk verband met elkaar. In dit artikel leest u wat inflatie is en waarom het van invloed is op beleggingen zoals aandelen. Daarnaast komt aan bod welke invloed het heeft op de verschillende beleggingscategorieën en hoe u zich kunt beschermen tegen inflatie.

Wat is inflatie?

Letterlijk genomen is inflatie een ander woord voor opblazen of ook wel geldontwaarding genoemd. De inflatie is een stijging van het prijspeil in een economie. Stijgt de inflatie met bijvoorbeeld 2 procent dan worden gemiddeld genomen producten 2 procent duurder ten opzichte van een jaar geleden. De berekening van de inflatie gaat op basis van een selectie consumptiegoederen. Het verschil van de prijs hiervan van vorig jaar en dit jaar geeft de inflatie aan. Wanneer deze prijs juist daalt dan spreekt men van deflatie. Door inflatie neemt de koopkracht af, u kunt namelijk minder kopen met hetzelfde geld in vergelijking met een jaar eerder.

Inflatie en beleggen

In de basis kan men stellen dat inflatie en beleggen goed met elkaar samen gaan. Neemt de inflatie toe dan is dit vaak positief voor de winstgevendheid van bedrijven. Daarentegen is deflatie juist een negatieve factor. Bij inflatie nemen omzet en kosten toe en volgt de winstgevendheid mee. Veel vaste kosten blijven voor een langere tijd op een gelijkblijvend niveau waardoor prijsstijgingen zich snel zullen vertalen in een hogere winst. Aandelen worden vaak ook gezien als een hedge op inflatie. Bij inflatie neemt de waarde van geld af maar de stijgende prijs van aandelen compenseert dit.

Centrale banken

De Amerikaanse en Europese centrale banken zien het liefste een inflatie van nabij de 2 procent. Echter de verwachtingen gaan er vanuit dat dit voorlopig niet haalbaar is. De algemene inflatie is dan nog wel dichtbij de 2 procent maar de kerninflatie schommelt rond de 1 procent en men verwacht dat deze verder daalt. Met de kerninflatie houdt men geen rekening met prijzen van energie en voeding. Deze schommelen soms sterk en geven een troebel beeld. Het is nu een uitdaging voor de centrale banken om deze inflatie omhoog te krijgen.


Inflatie en beleggen, wat is de invloed op onder andere aandelen

Inflatie en beleggen, wat geeft bescherming?

Het is natuurlijk interessant om te weten waar beleggers juist wel of niet in moeten beleggen mocht de inflatie toenemen. Natuurlijk is dit geen exacte wetenschap maar zijn dit doorgaans basisregels die vaak wel juist zijn.

Obligaties, geven een slechte bescherming tegen inflatie. Gemiddeld genomen geven obligaties geen goede bescherming tegen een stijgende inflatie. Dit komt omdat coupons en de hoofdsom van te voren zijn bepaald. Een langere looptijd geeft meer onzekerheid als de inflatie gaat stijgen, het na inflatie gecorrigeerde rendement neemt af. High yield obligaties zijn geen goed alternatief omdat hierbij ook meer risico aanwezig is.

Vastgoed, geeft een gemiddelde bescherming tegen inflatie. Bij een beperkte groei van de inflatie geeft vastgoed een redelijke bescherming tegen inflatie. Huurprijzen zijn vaak gekoppeld aan de inflatie maar hierbij is er ook een maar. Mocht de inflatie te hoog oplopen dan is dit echter een slechte bescherming tegen inflatie. De rentelasten nemen daarbij snel toe waardoor de huurinkomsten dit niet kunnen bijbenen. Bij een toename van inflatie kan de financiering van vastgoed ook moeizaam worden, dit kan een waardedaling van vastgoed tot gevolg hebben.

Aandelen, geven ook een gemiddelde bescherming tegen inflatie. De gedachte achter deze basisregel is dat veel bedrijven de prijzen van hun diensten of producten mee kunnen laten stijgen met de inflatie. Dit gaat dan vooral op voor sterke bedrijven zoals die uit de voedingsindustrie en consumentengoederen of bijvoorbeeld uit de sectoren energie en nuts. Een aantal voorbeelden hiervan zijn bedrijven zoals Unilever, Mondelez, Procter & Gamble, AB Inbev en Coca Cola.

Grondstoffen, geven een goede bescherming tegen inflatie. Er is een sterk verband tussen grondstofprijzen en inflatie. Hoewel grondstoffen op korte termijn soms sterke schommelingen laten zien is er op de lange termijn een verband met de inflatie. Natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen op de regel maar een samengestelde index als de Bloomberg Commodity Index geeft een gemiddeld beeld voor grondstofprijzen.

Inflation linked bonds, geven een goede bescherming tegen inflatie. Dit is waarschijnlijk de beste belegging bij een stijging van de inflatie. Niet zoals bij de andere beleggingscategorieën is er een verband maar een directe bescherming. Dit komt omdat de inflation linked bonds zo zijn samengesteld dat zij bescherming bieden tegen een toenemende inflatie. De populairste inflation linked bond is uitgegeven door de Amerikaanse overheid, dit is de Treasury Inflation Protected Security.

Meer over beleggen op het beleggersforum

Kopafbeelding: Shutterstock