Beleggers vergelijken hier brokers + nu €500 actie!

TIP: Volg direct het laatste beursnieuws via:   

preferente aandelen / afhouding RV bij terugbetaling - Bolero

Deel hier vragen en ervaringen over verschillende banken / brokers, zoals klachten en tarieven
Sieg
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 153
Lid geworden op: 04 Jun 2016 23:13
waarderingen: 24
Contact:

preferente aandelen / afhouding RV bij terugbetaling - Bolero

Berichtdoor Sieg » 12 Jun 2018 14:10

Beste,

Een jaar geleden ongeveer kocht ik via Bolero het preferente aandeel "Colony Northstar INC 8.875 PFD (NY)"
Een 4-tal maanden later (op 13/10/2017) werd dit effect ingekocht.

Ik kreeg een uitbetaling, maar tot mijn grote verwondering met afhouding van 30% RV op het volledige bedrag.
Volgens Nederlandse bronnen gaat het hier niet om een dividend maar om een terugbetaling van kapitaal. Daar is dus geen RV op verschuldigd.

Alle reclamaties ten spijt, bij Bolero blijven ze vasthouden aan hun afhouding van 30% RV. Dit is hun verklaring:

"Het aandeel wordt ingekocht, waarbij het ook effectief vernietigd wordt. In dat geval wordt de inkoopbonus gelijkgesteld met een dividend. Zie hieronder de technische uitleg uit het standpunt Febelfin, dat door alle grootbanken wordt toegepast.

Liquidatie en inkoop


Volgens artikel 18, 2°ter, WIB, bestaan dividenden uit : "uitkeringen die worden aangemerkt als dividenden in de artikelen 186, 187 en 209 in geval van gehele of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen van een binnenlandse of buitenlandse vennootschap of van verkrijging van eigen aandelen door een dergelijke vennootschap"

In artikel 186, WIB, is het volgende bepaald : "wanneer een vennootschap op enige wijze eigen aandelen verkrijgt, wordt als uitgekeerd dividend aangemerkt het positieve verschil tussen de verkrijgingsprijs of, bij ontstentenis daarvan, de waarde van die aandelen, en het gedeelte van het gerevaloriseerde gestorte kapitaal dat de verkregen aandelen vertegenwoordigen.

In geval de aandelen vóór de ontbinding van de vennootschap worden verkregen onder de voorwaarden gesteld in het Wetboek van vennootschappen, is het eerste lid slechts van toepassing:
1° wanneer op de verkregen aandelen waardeverminderingen worden geboekt;
2° wanneer de aandelen worden vervreemd;
3° wanneer de aandelen worden vernietigd of van rechtswege nietig worden;
4° en uiterlijk bij de ontbinding van de vennootschap.
In een geval als vermeld in het tweede lid, 1°, is het eerste lid alleen van toepassing tot het bedrag van de geboekte waardeverminderingen.
In een geval als vermeld in het tweede lid, 2°, is het eerste lid alleen van toepassing tot het mindere verschil tussen de verkoopprijs en de verkrijgingsprijs of de waarde van de aandelen.
In een geval als vermeld in het tweede lid, 2°, 3° en 4°, wordt het dividend in voorkomend geval verminderd met de in 1° van dat lid bedoelde reeds belaste waardeverminderingen.”

Volgens artikel 209, lid 1 WIB : "Wanneer het maatschappelijk vermogen van een vennootschap wordt verdeeld ten gevolge van ontbinding of om enige andere reden, wordt als een uitgekeerd dividend aangemerkt het positieve verschil tussen de uitkeringen in geld, in effecten of in enige andere vorm, en de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal."
Bij een inkoop van aandelen wordt een dividend uitgekeerd zodra de teruggekochte aandelen zijn vervallen. Er moet dus worden aangenomen dat, wanneer de ingekochte aandelen bestemd zijn om door de emittent te worden geschrapt, de financiële tussenpersoon optreedt bij de toewijzing of uitbetaling van de opbrengst van de inkoop en de RV moet inhouden.

In de praktijk is dat wat er gebeurt in de meeste gevallen van inkoop van aandelen. Een inkoop die niet de schrapping van eigen aandelen tot doel heeft, is veeleer zeldzaam. Het belastbaar feit van het roerend inkomsten (hoe dan ook uiterlijk bij de ontbinding van de


vennootschap) wordt dan verschoven naar het ogenblik van de vervreemding van de aandelen of naar het ogenblik waarop akte wordt genomen van de waardeverminderingen.In de regel is de bank niet op de hoogte van die twee tijdstippen en allebei gebeuren ze zonder dat de bank erbij betrokken is.


Als de tussenpersoon over ernstige aanwijzingen beschikt waaruit blijkt dat de ingekochte aandelen niet voor schrapping zijn bestemd, dan zal de inkoop bijgevolg geen aanleiding geven tot heffing van de RV."


Het was mijn bedoeling om een "veilig" preferent aandeel te kopen, maar ik zat hier na 4 maanden met meer dan 30% verlies opgezadeld...
Bolero raadt aan om bezwaar in te dienen bij het AOIF Directie Directe Belastingen te Brussel...

Heeft iemand goede kennis over deze materie, aangezien ik tegenstrijdige informatie heb.
Alvast bedankt voor de reacties,
Sieg.


Word gratis lid op Beursig.com

Discussieer met duizenden andere beleggers en
profiteer van minder advertenties, abonneren op
favoriete onderwerpen en toegang tot de chatbox.

Registreer u binnen enkele tellen
14-11-2014
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2062
Lid geworden op: 29 Dec 2017 16:39
waarderingen: 593

Re: preferente aandelen / afhouding RV bij terugbetaling - Bolero

Berichtdoor 14-11-2014 » 13 Jun 2018 00:29

Alle reclamaties ten spijt, bij Bolero blijven ze vasthouden aan hun afhouding van 30% RV.

Bolero raadt aan om bezwaar in te dienen bij het AOIF Directie Directe Belastingen te Brussel...

aangezien ik tegenstrijdige informatie heb.

0. Wat is de in België geldende "tegenstrijdige informatie" die u heeft?
1. Als u fiscaal wilt vallen onder een Nederlandse kapitaalverlaging, emigreer dan naar Nederland. In België valt iets veel sneller onder de RV. Wordt uw taart in 2 stukken gesneden, dan noemt men dat in Nederland een afsplitsing. Bij elkaar heeft u nog steeds één taart. In België moet u dan ws. 30% RV betalen over één helft van de doormidden gesneden taart.
2. Dien in plaats van "alle reclamaties" een formele klacht in bij Bolero. Helpt dat niet, wat zeer waarschijnlijk is, dan kan het massale gemopper KBC misschien nét genoeg irriteren om over de uitvoerbaarheid en wenselijkheid in Brussel te gaan lobbyen.
3. Dien, na een formele klachtenprocedure, een bezwaar in bij "het AOIF Directie Directe Belastingen te Brussel".
4. Stem voortaan op een andere Brusselse komiek, als u meent onredelijk te zijn beroofd.

Idiote en averechtse taksen zijn nadrukkelijk geen onderdeel van mijn liefhebberijen, maar ik heb wel zo mogelijk nóg onredelijkere gevallen gezien dan de uwe. De kans bestaat dat Bolero de wet- en regelgeving nu correct uitvoerde.