Ageas

Beleggen in aandelen beurs Brussel, BEL 20, lokale fondsen, etc.
Plaats reactie
Karl
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2130
Lid geworden op: 07 Dec 2014 14:52
waarderingen: 524
Contact:

Re: Ageas

Berichtdoor Karl » 08 Feb 2018 20:45

Amsterdamse rechtbank wil meer uitleg over Fortis-schikking
08 februari 201820:34

Het Gerechtshof Amsterdam vraagt in een tussenvonnis in de zaak-Fortis dat claimorganisaties zoals het Belgische Deminor hun vergoedingen beter verantwoorden. Dat schrijft de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad (FD).

Het tussenvonnis houdt in dat de witte rook misschien nog niet in zicht is in het dossier van de ter ziele gegane bankverzekeraar Fortis.

https://www.tijd.be/ondernemen/financie ... ce=dlvr.it
Nyrstar Engie Euronav KBC Galapagos Acacia ABN Amro


Gebruikersavatar
homer bundy
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2036
Lid geworden op: 09 Jan 2012 13:38
waarderingen: 3168
Contact:

Re: Ageas

Berichtdoor homer bundy » 08 Feb 2018 23:41

Karl schreef:Amsterdamse rechtbank wil meer uitleg over Fortis-schikking
08 februari 201820:34

Het Gerechtshof Amsterdam vraagt in een tussenvonnis in de zaak-Fortis dat claimorganisaties zoals het Belgische Deminor hun vergoedingen beter verantwoorden. Dat schrijft de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad (FD).

Het tussenvonnis houdt in dat de witte rook misschien nog niet in zicht is in het dossier van de ter ziele gegane bankverzekeraar Fortis.

https://www.tijd.be/ondernemen/financie ... ce=dlvr.it


De meeste organisaties hebben op voorhand afspraken gemaakt met hun klanten over een vergoeding, hetzij een jaarlijkse bijdrage, hetzij een %-age van de uitgekeerde vergoeding of beide. Bovenop deze vergoedingen proberen ze - via het voorstel tot schikking - nog is langs de kassa te passeren door ook van Ageas een vergoeding (45 miljoen €) te eisen.

Ik ben benieuwd hoe ze dit gaan uitleggen aan de rechters en aan hun klanten. Het zou dus zomaar kunnen dat heel deze WCAM-procedure mislukt door de hebzucht van de advocaten van de claimantenorganisaties! In dat geval gaan we terug naar "af", met dat verschil dat we nu weten met welke bedragen de claimantenorganisaties tevreden zouden zijn.

Naast Ageas worden vooral de ex-aandeelhouders die geen procedure opstartten -of zich niet aansloten bij een claimantenorganisatie - de dupe van de hebzucht van de advocaten. De klanten van de organisaties kunnen zich dan opnieuw opmaken voor nog ettelijke jaren juridische procedures en eventuele jaarlijkse vergoedingen aan hun organisaties. Voor sommige zaken dreigt dan ook verjaring.
grepolis liked last!
Portefeuille: LT: AGS en KBC/KBCA. Mijn motto: "meten is weten"

grepolis
Forum veteraan
Forum veteraan
Berichten: 1551
Lid geworden op: 17 Jan 2013 10:51
waarderingen: 912
Contact:

Re: Ageas

Berichtdoor grepolis » 09 Feb 2018 11:08

Ik ben het volledig eens met de rechtspraak om de inhalerigheid van bepaalde belangenbehartigers een halt toe te roepen.

Op 16/06/2017 grepolis schreef:De rechter maakt mijns inzien wel terecht kritische opmerkingen over de vergoedingen van de belangenorganisaties.

Vooral VEB valt heel sterk op als een inhalerige belangenorganisatie...Zij halen zowat de helft van de vergoedingen binnen... zonder dat ze daar aantoonbare kosten kunnen tegenoverstellen...Ik dacht dat Fortiseffect wat inhalerig was maar hun vergoedingen zijn wel redelijk...al wil ik zien of de bedragen die zij van de klanten ontvangen hebben zullen worden terugbetaald....hetgeen Deminor wel beweert te doen...kan iemand die claimant is bij Deminor dit bevestigen?

Misschien moeten we de vergoedingen eens procentueel ten op zichte van de gemaakte kosten plaatsen....

Deminor zit dan aan bijna 100%

VEB zit aan meer dan 400%. En dan denk ik dat ik de twee hoogst scorende neem...hoeft hier nog een tekeningetje bij gemaakt te worden. VEB mag het wel schudden als het van mij afhangt met 13M euro minder die aan de 5% kan worden besteed. De onzin van 'wij zijn de oudsten, wij zijn de grootste' slaat nergens op. Dat het geld van Ageas - bedoeld om gedupeerden te vergoeden wordt gebruikt om reserves van VEB aan te leggen is ongehoord. Dat Ageas een oorlogskas van VEB fors versterkt is waanzinnig te noemen. Welke arrogantie heeft deze belangenorganisatie. Ze moet de gedupeerden verdedigen...mag daar zeker iets aan verdienen maar niet ten kosten van de aandeelhouders.


Om het wat te vatten moet je de rechtspraak van vorig jaar er eens op naslaan. Ik weet dat het wat lang is maar hetgeen er gesteld wordt is dat bepaalde belangenbehartigers totaal onjuiste argumenten gebruiken en buiten proportie zijn. In de daaropvolgende maanden heeft men niet ingezien dat ook van hun kant water bij de wijn zou mogen gedaan worden (zelfs zure wijn als je het mij vraagt). Hieronder de vrij lange toelichting maar voldoende helder om te beseffen dat VEB heel terecht geviseerd wordt.

Vergoedingen aan de belangenorganisaties
8.32.

Blijkens het verzoekschrift worden door Ageas aan de belangenorganisaties vaste bedragen uitgekeerd als de verzochte verbindendverklaring van de overeenkomst zal worden toegewezen. VEB krijgt € 25 miljoen, Deminor € 10,5 miljoen, FortisEffect € 7 miljoen en SICAF € 2,5 miljoen.
8.33.

De belangenorganisaties hebben in het verzoekschrift niet concreet de door hen gemaakte kosten in relatie tot de door hen te ontvangen vergoedingen genoemd of gespecificeerd. Het hof heeft aanleiding gezien tijdens de mondelinge behandeling daarover vragen te stellen. Namens de belangenorganisaties is een schatting van de door hen gemaakte kosten gegeven. Tevens heeft elk van de belangenorganisaties op verzoek van het hof toegelicht met welk financieringsmodel wordt gewerkt. Deminor, FortisEffect en SICAF beschouwt het hof als commerciële claimorganisaties die niet in alle opzichten voldoen aan de Claimcode. FortisEffect heeft gedurende de procedure haar statuten aangepast om deze in overeenstemming te brengen met de Claimcode, maar de in gang gezette transitie naar een onafhankelijke organisatie is nog niet afgerond. Zo heeft de raad van toezicht van FortisEffect nog geen leden en is nog onduidelijk hoe haar financiële positie precies is gewaarborgd.
8.34.

Ten aanzien van de vergoedingen die aan de belangenorganisaties zullen worden uitgekeerd in relatie tot de door hen gemaakte kosten hebben de belangenorganisaties tijdens de mondelinge behandeling, samengevat weergeven, de volgende toelichting gegeven:

-

Deminor ontvangt een bedrag van € 10,5 miljoen. € 5,5 miljoen ziet op de externe kosten voor financiers en advocaten en de bedragen die de cliënten terugkrijgen van het bedrag dat zij als inleg hebben betaald. De overige € 5 miljoen strekt ter vergoeding van de interne kosten voor het werk dat Deminor heeft verricht in de afgelopen acht jaar: de procedure(s) en de schikking. Het restant is een vergoeding voor het risico dat in het kader van de financiering is gelopen;
-

FortisEffect ontvangt een bedrag van € 7 miljoen. De kosten zijn totaal ongeveer € 5 miljoen. De vergoeding is bedoeld om de kosten te dekken en de investering moet ook rendement opleveren; het gaat hier om een investering gedurende ruim negen jaar;
-

SICAF ontvangt € 2,5 miljoen. Deze vergoeding strekt ter dekking van de kosten voor de procedure bij de Ondernemingskamer, de twee bodemprocedures, overige juridische adviezen, onderhandelingen, mediation, schade-experts en de instandhouding van de (hiervoor opgerichte) stichting gedurende meer dan zeven jaar;
-

VEB ontvangt € 25 miljoen. De kosten die zij heeft gemaakt en nog moet maken belopen ongeveer een bedrag van € 6 miljoen. Dit bedrag kan nog iets hoger uitvallen. Het bedrag dat de gemaakte kosten, na aftrek van belasting, overstijgt, zal worden gebruikt om tekorten van VEB aan te vullen en om allerlei principiële zaken aan te pakken die geen andere, commerciële, partij ooit zou willen doen. De vergoeding dekt dus niet alleen kosten die voor deze zaak gemaakt zijn, maar ook meer algemene kosten.

8.35.

Op grond van deze verklaringen kan worden aangenomen dat de vergoedingen die de belangenorganisaties zullen ontvangen (meer dan) voldoende zijn om de kosten te dekken die betrekking hebben op de gevoerde procedures en de totstandkoming en afwikkeling van de overeenkomst. De hoogte van de door Ageas in het vooruitzicht gestelde vergoedingen voor de belangenorganisaties vindt het hof op gespannen voet staan met de belangen van de gerechtigden. Daartoe wordt het volgende overwogen.
8.36.

Ten aanzien van de positie van VEB hebben [H] c.s. in hun verweerschrift (onder 100) een bericht op de website van VEB aangehaald waarin door VEB wordt toegelicht dat de vergoeding die zij zal verkrijgen niet alleen ziet op de daadwerkelijk gemaakte kosten, maar ook op het aanvullen van reserves, het compenseren van verliezen en het vullen van de ‘oorlogskas’. Aan de hand van de op de website van VEB gepubliceerde jaarcijfers hebben [H] c.s. betoogd dat VEB, anders dan zij doet voorkomen, geen verliezen maakt, maar in de meeste jaren juist (forse) winst maakt, terwijl ook het eigen vermogen nagenoeg elk jaar een stijgende lijn laat zien. De laatst gepubliceerde jaarcijfers zijn die over 2015 en die laten een eigen vermogen van VEB zien van bijna € 27 miljoen, zodat niet duidelijk is welke reserves door VEB moeten worden aangevuld, aldus [H] c.s.
8.37.

VEB heeft deze door [H] c.s. gepresenteerde cijfers niet bestreden. Verder heeft VEB bevestigd dat het te ontvangen bedrag van € 25 miljoen voor het overgrote deel geen betrekking heeft op haar kosten, want die belopen ongeveer € 6 miljoen. Tijdens de mondelinge behandeling is van de zijde van VEB benadrukt dat de totale vergoeding die Ageas in het kader van de schikking aan de belangenorganisaties zal betalen € 45 miljoen is en daarmee slechts 3,6% van het totale schikkingsbedrag. Die vergoeding is volgens VEB redelijk. In andere WCAM-zaken waren de vergoedingen aan de belangenbehartigende partijen en advocaten procentueel (veel) hoger. De vergoeding betreft bovendien een bruto bedrag, daarvan moet ongeveer een kwart aan belasting worden afgedragen. Verder heeft mr. Coenen namens VEB ter zitting een nadere toelichting gegeven op wijze waarop de hoogte van het bedrag is bepaald dat aan VEB beschikbaar zal worden gesteld. In dat verband heeft hij onder meer het volgende verklaard:

“Er is in de onderhandelingen een separate discussie geweest over de compensatie voor de achterban en daarna een discussie over de vergoeding aan de VEB. De vergoeding moet ook afgezet worden tegen de vergoeding van de andere belangenbehartigers. Als je in Nederland een schikking wilt treffen voor beleggers, dan is dat bijna onmogelijk zonder de VEB aan tafel te hebben. Je hebt de VEB nodig om draagvlak te creëren. We zijn de grootste partij, we bestaan bijna 100 jaar, we hebben een grote achterban, hebben ervaring, we weten wat voor beleggers belangrijk is en we pakken ook principiële zaken op. Eén ding stond van tevoren vast: de VEB wenst een adequate kostenvergoeding die in verhouding staat tot de vergoeding aan de overige belangenbehartigers. De verschillen in vergoedingen komen voort uit verschillende verdienmodellen. Over het bedrag is onderhandeld met Ageas en de andere organisaties. VEB krijgt wel tien keer zoveel als SICAF, maar daar staat tegenover dat de VEB niets inhoudt op de compensatie voor haar achterban.
8.38.

Ten aanzien van Deminor en FortisEffect geldt dat zij globaal hebben toegelicht wat de bestemming zal zijn van de hen in het vooruitzicht gestelde bedragen. Uit de gegeven toelichting kan het hof niet opmaken welke kosten concreet zijn gemaakt en welk bedrag zij als ‘winst’ over zullen houden. Zij hebben geen stukken overgelegd (zoals jaarcijfers) aan de hand waarvan het hof de omvang en redelijkheid van de vergoedingen zou kunnen beoordelen. SICAF heeft aangevoerd dat zij niet rechtstreeks is betrokken bij het verdienmodel tussen de funders en hun klanten. De ontvangen vergoeding strekt alleen ter vergoeding van de directe kosten van SICAF. SICAF heeft dit niet nader met stukken onderbouwd.
8.39.

Als uitgangspunt voor de beoordeling geldt dat als een belangenorganisatie vraagt om een vergoeding voor gemaakte kosten of voor het lopen van een procesrisico, dat nog niet een reden is om aan te nemen dat de belangen van benadeelden onvoldoende zijn of worden behartigd. Het enkele feit dat een belangenorganisatie geheel of gedeeltelijk op commerciële basis opereert, betekent niet dat zij niet als verzoekster kan optreden. Het hof beseft ten volle dat aan collectieve procedures hoge kosten zijn verbonden. Het door verzoeksters geschetste “free-riderprobleem” hangt daarmee uiteraard samen. De belangenorganisaties hebben kosten moeten maken om een schikking tot stand te kunnen brengen. Die schikking komt niet alleen aan hun achterban ten goede. Daarvan kunnen ook, als de overeenkomst verbindend wordt verklaard, derden profiteren, zonder dat zij vooralsnog kosten hebben hoeven maken. De belangenorganisaties hebben in dit verband uitgebreid aandacht gevraagd voor het feit dat hun belangenbehartiging zonder bijdragen van de achterban en/of procesfinanciers niet mogelijk was geweest. Het hof onderkent dat het van maatschappelijk belang is dat collectieve procedures kunnen worden gevoerd. Daarvoor moet een financiering worden gevonden. Dit belang wordt ook in rechte erkend. Een rechtspersoon die een collectieve actie in de zin van artikel 3:305a BW instelt tot vaststelling van aansprakelijkheid voor schade jegens de personen wier belangen worden behartigd, kan ook zelf in beginsel jegens de aansprakelijke partij aanspraak maken op vergoeding van redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:96 lid 2, aanhef en onder b, BW (HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2077). Elk financieringsmodel heeft voor- en nadelen. Vereist is wel dat belangenorganisaties transparant zijn en openheid van zaken geven (zoals ook geldt ten aanzien van de Claimcode: “pas toe of leg uit”).
8.40.

Dit in aanmerking nemende is het hof van oordeel dat VEB een dubbele boodschap afgeeft. Enerzijds stelt zij te voldoen aan alle principes en uitwerkingen van de Claimcode, onder andere inhoudende dat zij collectieve belangen behartigt zonder winstoogmerk, onafhankelijk opereert en belangentegenstellingen vermijdt. Anderzijds heeft VEB een substantiële vergoeding geaccepteerd die uitsluitend aan haar ten goede zal komen en voor het overgrote deel niet strekt tot vergoeding van in redelijkheid gemaakte en nog te maken kosten in verband met het dossier Fortis. Het argument dat in eerdere WCAM-procedures procentueel hogere vergoedingen zijn betaald overtuigt niet, reeds omdat die vergoedingen deels betrekking hadden op fees van advocaten (deels in het buitenland) en VEB niet concreet maakt of die vergoedingen voor het overige al of niet waren gerelateerd aan redelijke kosten, terwijl bovendien de hoogte van de door VEB genoemde percentage van 3,6% van het schikkingsbedrag niets zegt over de aanvaardbaarheid van het aanbieden en accepteren van een bepaald concreet bedrag. Voor Deminor en FortisEffect geldt dat zij onvoldoende concreet openheid van zaken hebben gegeven over de bestemming van de vergoedingen. SICAF heeft de bestemming van de aan haar uit te keren vergoeding toegelicht, maar niet met stukken onderbouwd.
8.41.

Bij de beoordeling van een WCAM-verzoek staan de belangen van de gerechtigden centraal, met name de belangen van degenen die niet bij de onderhandelingen betrokken waren of die niet zijn vertegenwoordigd, in het onderhavige geval de Non-Active Claimants. Zij worden immers gebonden aan een onderhandelingsresultaat waarop zij geen invloed hebben gehad. Het hof bewaakt dan ook, bij de vraag of de verzochte verbindendverklaring kan worden toegewezen, in het bijzonder hun belangen. Uit de toelichting van SICAF leidt het hof af dat de vergoeding voor haar alleen strekt tot vergoeding van de door haar gemaakte kosten. Deminor en FortisEffect hebben onvoldoende concreet openheid van zaken gegeven, maar op grond van de gegeven toelichtingen neemt het hof aan dat de vergoedingen voor hen de gemaakte kosten zullen overschrijden. De aan VEB aangeboden vergoeding overstijgt aanmerkelijk de door haar gemaakte kosten. Dat Ageas die bedragen desondanks ter beschikking wilde stellen, geeft aan dat zij sterk hecht aan het bereiken van overeenstemming. VEB, Deminor en FortisEffect hebben met het accepteren van de bedragen de indruk gewekt dat zij een eigen belang hebben bij de verbindendverklaring van de overeenkomst. Daarmee is twijfel ontstaan over de mate waarin de belangen van de Non-Active Claimants zijn meegewogen bij het uiteindelijk bereikte onderhandelingsresultaat, ook als in aanmerking wordt genomen dat deze bedragen niet in mindering komen op het aan de gerechtigden ter beschikking te stellen totaalbedrag. Het hof wil wel aannemen dat de belangen van de belangenorganisaties en die van hun achterban zijn gediend bij een verbindendverklaring van de overeenkomst, maar voor de Non-Active Claimants geldt dat niet, omdat zij niet dezelfde vergoedingen krijgen als de achterban van de belangenorganisaties, terwijl daarvoor geen rechtens relevante rechtvaardiging is gegeven. Daarbij komt dat niet aannemelijk is dat zich daadwerkelijk in relevante mate een “free-riderprobleem” voordoet dat met behulp van een verschil in vergoeding zou moeten worden opgelost, gelet op de vergoedingen die in het kader van de overeenkomst aan de Active Claimants en de belangenorganisaties ter beschikking worden gesteld. Niet gezegd kan worden dat de Non-Active Claimants in verhouding tot de Active Claimants en de belangenorganisaties die hen bijstaan profiteren van de voordelen van de schikking, maar niet delen in de lasten daarvan als in het kader van de schikking een toereikende vergoeding voor die lasten ter beschikking wordt gesteld. De indruk is dat de belangen van de Non-Active Claimants bij het tot stand komen van de overeenkomst zijn achtergesteld op de eigen belangen van de belangenorganisaties en hun achterban. Deze indruk wordt versterkt door de omstandigheid dat de Non-Active Claimants door verzoeksters ten overstaan van het hof telkenmale worden afgeschilderd als “free-riders”. De stelling van verzoeksters dat zij bij de onderhandelingen steeds bewust hebben gestreefd naar een regeling die voor alle gerechtigden redelijk is, valt niet te rijmen met deze opstelling.
8.42.

Het voorgaande brengt het hof tot de conclusie dat de belangen van de personen ten behoeve van wie de overeenkomst is gesloten in het voorliggende geval onvoldoende zijn gewaarborgd en de in de overeenkomst opgenomen vergoedingsregeling niet redelijk is in de zin van artikel 7:907, lid 3, onder b, BW.


Naast inhalerigheid kan je VEB monopolisering ten laste brengen (en in mindere maar toch voldoende mate Deminor). Ageas heeft een budget voorgesteld waarop VEB denkt zowat 55% aanspraak te kunnen maken. Ik denk dat ze het met 12 tot 15M euro minder zullen moeten doen willen we naar de toekomst toe niet opgescheept zitten met uitermate gevaarlijke interpretatie van vergoedingen. Onzin als "ik ben de grootste, ik ben de oudste of nog erger ik heb andere zaken verloren die jullie moeten compenseren" mogen door een rechtbank niet aangenomen worden. Het feit dat er een grote discrepantie is moet ertoe leiden dat naar een evenwichtigere verdeelsleutel op feiten gebaseerd die meet de zaak Fortis te maken hebben, moet worden gezocht. Ofwel trekt VEB (en Deminor) alsnog zijn staart in ofwel verwacht ik van de rechtbank dat ze een opschortende voorwaarde geeft waarbij de reële vertegenwoordiging van Fortisgedupeerden en de effectief gemaakte kosten kan worden voorgelegd. Enkele belangenbehartigers gaan zeker krijgen wat ze vragen (of zelfs iets meer ontvangen) maar anderen moeten genadeloos worden afgestraft. Proficiat rechter van Amsterdam. Zien wat er volgende maand alsnog gerealiseerd wordt maar de focus ligt op VEB... en zij hoofdzakelijk dragen de verpletterende verantwoordelijkheid dat het alsnog zou mislukken. Eens zien wat de andere daarover te vertellen hebben.
Überzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen. Friedrich Wilhelm Nietzsche

Noktra
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 61
Lid geworden op: 09 Mar 2017 09:54
waarderingen: 19
Contact:

Re: Ageas

Berichtdoor Noktra » 09 Feb 2018 13:25

De belangenorganisaties zijn inderdaad inhalig en eisen onterecht teveel vergoeding op.
Aan de andere kant had ik gehoopt eindelijk licht aan het einde van de tunnel te zien.
Dit is opnieuw de zoveelste hindernis die genomen moet worden om het Fortis debacle af te sluiten.
Het is zeer frustrerend... Het verleden blijft doorwegen.
Ageas verwent ons wel met een lekker dividend maar zolang het verleden niet opgelost is zal er geen uitbraak van de koers zijn. Ondanks de goede resultaten blijft er een serieuze onderwaardering van dit aandeel.
Dirk19 liked last!
Ageas, Argen-X, Pharming

bien
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 213
Lid geworden op: 29 Apr 2013 17:38
waarderingen: 41
Contact:

Re: Ageas

Berichtdoor bien » 09 Feb 2018 16:33

beter de boel laten verjaren . en het geld aan de aandeelhouders uitkeren !!
3logic liked last!

Karl
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2130
Lid geworden op: 07 Dec 2014 14:52
waarderingen: 524
Contact:

Re: Ageas

Berichtdoor Karl » 09 Feb 2018 20:17

Welke salarissen hanteren ze bij de VEB? Daar kunnen een pak advocaten en personeel van betaald worden voor een aantal jaar. Laat ze maar de contributie voor de leden verhogen maar niet ten koste van effectenbezitters veel geld verdienen.
Nyrstar Engie Euronav KBC Galapagos Acacia ABN Amro

MadisonAv
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 48
Lid geworden op: 17 Mei 2013 21:09
waarderingen: 25
Contact:

Re: Ageas

Berichtdoor MadisonAv » 09 Feb 2018 22:00

Wanneer verjaart deze hele zaak?
Ageas / Galapagos / UCB / Gilead / Viacom B / LionsGate / Alibaba / Qualcomm / TEVA

14-11-2014
Forum veteraan
Forum veteraan
Berichten: 1281
Lid geworden op: 29 Dec 2017 16:39
waarderingen: 300

Re: Ageas

Berichtdoor 14-11-2014 » 10 Feb 2018 10:58

Wanneer verjaart deze hele zaak?

Niet. Indien van toepassing kan de eiser deze termijn bijvoorbeeld sluiten, en wellicht is een vordering al erkend.

Noktra
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 61
Lid geworden op: 09 Mar 2017 09:54
waarderingen: 19
Contact:

Re: Ageas

Berichtdoor Noktra » 13 Feb 2018 20:58

Negatief sentiment de laatste tijd. Wat denk je van de cijfers Homer? Dank bij voorbaat.
Ageas, Argen-X, Pharming

KAATSCLUB
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2046
Lid geworden op: 04 Jan 2012 09:51
waarderingen: 578
Contact:

Re: Ageas

Berichtdoor KAATSCLUB » 14 Feb 2018 09:57

De trend van de laatste 3 maanden in China taiping Life zet zich verder door in het nieuwe jaar :!: ...en dat is absoluut geen goed nieuws.
Januari 2017 - 38,581.03 RMB Million --- Januari 2018 - 35,987.38
http://www.cntaiping.com/upload/cms/en/ ... 12q5fn.pdf
Het laatste kwartaal van 2017 zag men een terugval van de premie inkomsten in China en deze zet zich verder door in het nieuwe jaar ..ik was er al voor bevreesd.
Valt onze groeimotor nu volledig stil? Hopelijk van niet want dan zit er voor Ageas nog bitter weinig in het vat :!:
3logic liked last!