KBC Group

Beleggen en aandelen kopen in België, beursberichten, informatie delen, beurskoersen analyseren + Mid, Small, Fixing

Gebruikersavatar
a21
Forum elite
Forum elite
Berichten: 4161
Lid geworden op: 17 Nov 2012 12:19
waarderingen: 3241
Contact:

Re: KBC Group

Berichtdoor a21 » 04 Okt 2018 06:46

KBC Groep: Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Groep NV

Persbericht
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 3 oktober 2018, 18u00

Openbaarmaking van transparantiekennisgeving(en) ontvangen door KBC Groep NV
(artikel 14, eerste lid van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen)

Samenvatting van de kennisgeving(en)

KBC Groep NV ontving een op 28 september 2018 gedateerde transparantiekennisgeving, waaruit blijkt - als resultaat - dat BlackRock Inc. de rapporteringsdrempel van 5% (totaal stemrechten en equivalente financiële instrumenten) opwaarts overschreden heeft (tot 5.01%).

Inhoud van de kennisgeving(en)

Die kennisgeving(en) bevat(ten) de volgende informatie:

•Reden van de kennisgeving(en): aankoop of verkoop van effecten met stemrechten

•Kennisgeving door: BlackRock Inc.

•Kennisgevingsplichtige personen: zie bijlage 1

•Transactiedatum: 27 september 2018

•Overschreden drempel: 5% (opwaarts)

(noteer: voor KBC Groep is de statutaire drempel voor kennisgevingen 3% van het totaal aantal stemrechten; daarboven gelden de wettelijke drempels van 5% en elk veelvoud daarvan)

•Noemer (aantal aandelen KBC Groep NV): 415 897 567

•Details van de kennisgeving(en): zie bijlage 1

•Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden:
Zie "11: Full chain of controlled undertakings through which the holding is effectively held" in de PDF-file op http://www.kbc.com (zie hieronder).

•De betrokken kennisgeving(en) vindt u op de website http://www.kbc.com > investor relations > aandeelhoudersinformatie > aandeelhoudersstructuur.

Volledig persbericht in de bijlage.
http://hugin.info/133947/R/2219109/867910.pdf
blotte marc liked last!
curieuzeneuzemosterdpotpowered by Surfing Waves

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 22440
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 9925
Contact:

Re: KBC Group

Berichtdoor charel01 » 11 Okt 2018 08:30

11/10/2018 8:00:01
PERSBERICHT: KBC Groep: Bericht aan de aandeelhouders en obligatiehouders van KBC Groep

Bericht aan de aandeelhouders en obligatiehouders van KBC Groep

Gereglementeerde informatie -- 11 oktober 2018, vóór beurstijd

Volgend document wordt beschikbaar op http://www.kbc.com:


-- Notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Groep dd. 4
oktober 2018 ( http://www.kbc.com/corporate http://www.kbc.com/corporate
governance/algemene vergadering KBC Groep)


(END) Dow Jones Newswires
Go with the flow.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 22440
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 9925
Contact:

Re: KBC Group

Berichtdoor charel01 » 26 Okt 2018 12:10

De bank- en verzekeringsgroep KBC rapporteert zijn derdekwartaalcijfers op 15 november. De analisten van Deutsche Bank blikken nu al vooruit.

Ze verwachten een daling van de nettowinst met 3 procent tot 672 miljoen euro. De omzet zien ze eveneens 3 procent dalen, terwijl de kosten met 5 procent zouden toenemen.

De kapitaalratio CET1 zou de kaap van 16 procent ronden. Aandeelhouders moeten echter nog geen nieuws over kapitaaluitkeringen verwachten, meent Deutsche Bank. Daarvoor is het wachten op de jaarcijfers in februari, aldus de analisten.

Gezien de moeilijke marktomgeving verlagen ze hun verwachte winst (wpa) voor 2018-20 met 3 procent. Hun koopadvies en koersdoel van 76 euro blijven niettemin intact.
Go with the flow.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 22440
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 9925
Contact:

Re: KBC Group

Berichtdoor charel01 » 31 Okt 2018 12:30

Op 31 oktober 2018 hebben de analisten van Credit Suisse hun beleggingsadvies voor KBC Groep (KBC; ISIN: BE0003565737) herhaald. Het advies van Credit Suisse voor KBC Groep blijft "neutraal".

Het koersdoel wordt door Credit Suisse verlaagd van 70,00 EUR naar 68,00 EUR.
Go with the flow.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 22440
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 9925
Contact:

Re: KBC Group

Berichtdoor charel01 » 03 Nov 2018 08:41

PERSBERICHT: KBC Groep: Europese stresstest 2018 van de EBA bevestigt dat KBC adequaat gekapitaliseerd blijft
Persbericht

Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*

Brussel, 2 november 2018 (18.15 uur CET)

Europese stresstest 2018 van de EBA bevestigt dat KBC adequaat
gekapitaliseerd blijft

KBC meldt dat de Europese Bankautoriteit EBA vandaag de resultaten
bekendmaakte van de Europese stresstest voor 2018. Een beknopt
https://www.globenewswire.com/Tracker?d ... Rp4WEDiuI1
overzicht van de gegevens van KBC vindt u op
https://www.globenewswire.com/Tracker?d ... 1unoRGdw==
http://www.kbc.com.

De impact van de stresstest op de fully loaded common equity tier
1-ratio van KBC (IFRS9- geherwaardeerde CET1-ratio: 15,96% eind 2017)
verhoogt die ratio met 2,60 procentpunten tot 18,56% in het
basisscenario. In het ongunstige scenario zou de fully loaded CET1-ratio
van KBC 2,36 procentpunten dalen tot 13,60%. De IFRS9-geherwaardeerde
leverage ratio van KBC, die zich eind 2017 op 6,01% bevond, zou in het
basisscenario stijgen tot 6,88% en in het ongunstige scenario slechts
dalen tot 5,75%.

Johan Thijs, CEO van KBC Groep licht toe: "De resultaten van deze
regelmatige theoretische oefening van de EBA geven ons bijkomende
inzichten over de kapitaalvereisten waaraan KBC in verschillende
mogelijke economische scenario's moet kunnen voldoen. Onze consistente
resultaten vormen een geruststelling voor onze stakeholders dat ons
bedrijf goed gekapitaliseerd is en blijft. De resultaten tonen ook aan
dat we over sterke fundamenten beschikken: een gezond klantgericht
bankverzekeringsmodel, een stevige liquiditeitspositie, ondersteund door
een erg solide en loyale klantendepositobasis in onze kernmarkten
België, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Bulgarije en Ierland,
en een comfortabele solvabiliteit. Zo kunnen we een actieve
ondersteuning bieden aan de gemeenschappen en de economische omgeving
waarin we actief zijn."

KBC onderging de Europese stresstest 2018, uitgevoerd door de Europese
Bankautoriteit EBA in samenwerking met de Nationale Bank van België
(NBB), de Europese Centrale Bank (ECB) en het Europees Comité voor
systeemrisico's (ESRB).

KBC neemt nota van het bericht dat de EBA vandaag uitstuurde en erkent
de resultaten van die oefening. De Europese stresstest 2018 bevat geen
slaag- of faaldrempel, maar is bedoeld om de toezichthouders belangrijke
informatie te leveren voor hun verdere doorlichtingsproces. Op basis van
de resultaten zullen de bevoegde autoriteiten dus kunnen beoordelen of
KBC in stressscenario's voldoet aan de toepasselijke kapitaalvereisten
van de toezichthouders.

Het ongunstige stresstestscenario, opgesteld door de ECB en het ESRB,
beslaat een tijdshorizon van 3 jaar (2018-2020). Bij de stresstest werd
voor die hele periode uitgegaan van de balans van december 2017
(geherwaardeerd voor IFRS9). Er werd dus geen rekening gehouden met
latere aanpassingen van de bedrijfsstrategie of veranderingen sindsdien
in de bedrijfsvoering. De stresstest van de EBA vormt geen voorspelling
van de winstontwikkeling of andere financiële parameters van KBC.

Achtergrond

De Europese stresstest 2018 is een verplichte bottom-upoefening die
banken een gemeenschappelijke methodologie en templates aanreikt om op
een consistente manier de impact van dezelfde scenario's na te gaan. Zo
kunnen de stakeholders correct vergelijken en beoordelen in hoeverre
Europese banken en het Europese bankensysteem schokken kunnen
incasseren. Bij de oefening werd uitgegaan van statische balansen. De
oefening van 2018 hanteert geen hurdle rates of kapitaaldrempels.

Er wordt geanalyseerd hoe de kapitaalpositie van een bank zich
ontwikkelt, gesteld dat de balans drie jaar lang, tot 2020, gelijk
blijft, en dat in een neutraal en een ongunstig scenario. Het ongunstige
scenario omvat de vier systeemrisico's die volgens het ESRB de
belangrijkste bedreigingen vormen voor de stabiliteit van de Europese
banksector:


-- De risicopremies op de mondiale financiële markten kunnen abrupt
omhooggaan, met een financiële verkrapping tot gevolg. Zoiets kan
bijvoorbeeld getriggerd worden door een plotse verandering van de
beleidsverwachtingen.

-- Een zwakke rendabiliteit van de banken, die in de EU voor structurele
uitdagingen staan, kan een negatief effect hebben op de nominale groei.

-- Bij een mogelijke herprijzing van de risicopremies en een toenemende
politieke fragmentatie kan men zich gaan afvragen in hoeverre de
schuldgraad van zowel overheden als gezinnen nog houdbaar is.

-- Liquiditeitsrisico's in de niet-bancaire financiële sector kunnen
het bredere financiële stelsel infecteren.


Een uitgebreide lijst met vragen en antwoorden
https://www.globenewswire.com/Tracker?d ... FFmnNXRQra
en een gedetailleerde toelichting
https://www.globenewswire.com/Tracker?d ... le3DiaHEY=
van de gebruikte methodes en scenario's zijn beschikbaar op de website
van de EBA.

Deze informatie dient enkel ter vergelijking met andere banken en mag in
geen geval rechtstreeks worden vergeleken met de andere informatie die
KBC publiceert.

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Kurt De Baenst, directeur Investor Relations, KBC-groep

Tel. +32 2 429 35 73, e-mail: kurt.debaenst@kbc.be


* Dit nieuwsbericht bevat informatie waarop de Europese
transparantieregelgeving voor beursgenoteerde bedrijven
van toepassing is.
blotte marc liked last!
Go with the flow.

Gebruikersavatar
vogelspotter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2782
Lid geworden op: 26 Aug 2015 19:37
Locatie: Limburg
waarderingen: 2995
Contact:

Re: KBC Group

Berichtdoor vogelspotter » 10 Nov 2018 12:04

10-11-2018
Waar u volgende week naar uit moet kijken


Hoeveel minder volk was er in de Kinepolis-zalen?

Ook op donderdag stuurt Kinepolis een kwartaalupdate uit. De bioscoopgroep geeft enkel inzicht in haar bezoekcijfers. Die stonden volgens KBC Securities-analist Guy Sips in het zomerkwartaal (juli-september) onder druk door het mooie weer, het WK voetbal (waarin België en Frankrijk standhielden tot in de laatste ronde) en het zwakkere filmaanbod dan in dezelfde periode het jaar voordien. Het zwakke aanbod zal ook het huidige kwartaal geen goed doen, zegt de analist. Hij verwacht 7 procent minder bezoekers in de Europese bioscopen, een daling van 5,8 naar 5,4 miljoen. Boosdoeners zijn België (-15% tot 1,7 miljoen) en Frankrijk (-6% tot 1,5 miljoen). Spanje zou stabiliseren, Nederland ziet hij dankzij nieuwe cinema's aantrekken van 0,8 tot 1 miljoen.

Hoeveel winst maakt KBC?

Woensdag knipt KBc zijn interim-coupon van 1 euro bruto, donderdag om 7 uur stipt stuurt de bank-verzekeraar de kwartaalresultaten uit en vrijdag zit het management in Londen voor een roadshow met institutionele beleggers. Analisten verwachten een kwartaalwinst van 677 miljoen euro, of 1,60 euro per aandeel. De verwachtingen variëren van 633 tot 716 miljoen euro, of van 1,51 euro tot 1,69 euro per aandeel. Dat leren de cijfers die KBC op zijn website verzamelt. ING-analist Albert Ploegh verwacht met 646 miljoen euro iets minder winst dan de consensus. 'We zijn somberder over de commissievergoedingen en het verzekeringsresultaat. Het troebelere beleggingsklimaat zal een impact gehad hebben gehad op de instapvergoedingen', zegt Ploegh.

Is de groei van de Duitse economie stilgevallen?

Het Duitse bureau voor de statistiek publiceert woensdag cijfers over de economische groei in het derde kwartaal. Economen verwachten dat de Duitse economie met 0,1 procent is gekrompen na 0,5 procent groei in het tweede kwartaal. De Duitse autoproductie daalde fors in de zomer omdat de autoproducenten grote problemen hadden bij de invoering van nieuwe emissietests. De vermindering van de industriële productie heeft het handelsoverschot doen terugvallen.

Ook Japan publiceert woensdag groeicijfers. Economen voorspellen een krimp van 0,3 procent na een groei van 0,7 procent in het tweede kwartaal. De private consumptie en activiteit van de dienstensector zijn wellicht verminderd.

Bron:"De Tijd"
In port:ASIT,Avantium, Deceun,Deutsche Bank,econocom,Euronav, Greenyard,OneSpan ,Weight Watchers, X-Fab,Wessanen,UCB.
Verk.TomTom,Nyrstar,AB Inbev,Arcelor,Petrobras(PBR-A).
cash 50%

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 22440
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 9925
Contact:

Re: KBC Group

Berichtdoor charel01 » 15 Nov 2018 07:16

Go with the flow.

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 22440
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 9925
Contact:

Re: KBC Group

Berichtdoor charel01 » 15 Nov 2018 07:36

Meer winst voor KBC
(ABM FN) KBC heeft in het derde kwartaal van 2018 meer winst behaald, en deed het daarmee beter dan verwacht. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de Belgische bank.

"Een uitstekend resultaat, onder meer dankzij hogere nettorente-inkomsten, trading- en reëlewaarderesultaten en overige netto-inkomsten, een uitstekende gecombineerde ratio in onze schadeverzekeringsactiviteiten en, opnieuw, een nettoterugname van waardeverminderingen op kredieten, waarvan het grootste deel betrekking had op onze Ierse hypotheekportefeuille", zei CEO Johan Thijs in een toelichting.

Er werd een nettoresultaat geboekt van 701 miljoen euro, ofwel 1,63 euro per aandeel. Vorig jaar in dezelfde periode ging het om 691 miljoen euro en 1,62 euro per aandeel.

Gemiddeld rekenden analisten vooraf op een nettoresultaat van 677 miljoen euro met een winst per aandeel van 1,60 euro.

De totale inkomsten van KBC bedroegen 1.888 miljoen euro en de rentebaten droegen daar 1.136 miljoen euro aan bij.

De rentebaten werden door de analisten vooraf ingeschat op 1.125 miljoen euro, en de totale inkomsten op 1.860 miljoen euro.

De niet-levensverzekeringentak was goed voor 197 miljoen euro en Leven voor een verlies van 9 miljoen euro. De fees en commissie-inkomsten bedroegen 424 miljoen euro. Analisten rekenden op respectievelijk 184 miljoen, een verlies van 12 miljoen en een plus van 421 miljoen euro.

Daar stonden kosten van 981 miljoen euro tegenover. Volgens de analisten zou het om 962 miljoen euro gaan.

Voor heel 2018 mikt de consensus op een nettowinst van 2.575 miljoen euro met een winst per aandeel van 6,07 euro. Dat zou gepaard gaan met een dividend van 3,66 euro per aandeel.

Eind september noteerde de CET1 ratio van KBC op 16,0 procent. Vooraf rekenden de analisten ook op 16,0 procent, wat in het laatste kwartaal zal stijgen naar 16,2 procent. Eind juni kwam de ratio uit op 15,8 procent.

Door: ABM Financial News.
pers@abmfn.be
Redactie: +32(0)78 486 481
blotte marc liked last!
Go with the flow.

NSBB
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 30
Lid geworden op: 17 Mei 2018 12:26
waarderingen: 7
Contact:

Re: KBC Group

Berichtdoor NSBB » 15 Nov 2018 09:35

benieuwd wat nu weer de analisten schrijven i.v.m. hun koersdoelen enz

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 22440
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 9925
Contact:

Re: KBC Group

Berichtdoor charel01 » 15 Nov 2018 17:27

Op 15 november 2018 hebben de analisten van ING hun beleggingsadvies voor KBC Groep (KBC; ISIN: BE0003565737) herhaald. Het advies van ING voor KBC Groep blijft "kopen".

De analisten behouden hun koersdoel van 80,00 EUR.
Go with the flow.

Deelnemen aan het forum + meer functies?

Discussieer met duizenden beleggers, minder
advertenties, ideaal voor smartphone, betere
gebruikservaring en gratis abonneren op favoriete
onderwerpen. 
Registreer binnen enkele tellen