PostNL

Beleggen en aandelen kopen in Nederland, beursberichten, informatie delen, beurskoersen analyseren + AMX, ASCX, Lokaal
Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 21844
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 8925
Contact:

Re: PostNL

Berichtdoor charel01 » 28 Feb 2017 07:03

Op 27 februari 2017 hebben de analisten van Theodoor Gilissen hun beleggingsadvies voor PostNL (ex. TNT) (PNL; ISIN: NL0009739416) herhaald. Het advies van Theodoor Gilissen voor PostNL (ex. TNT) blijft "niet aanbevolen".
De analisten legden geen koersdoel vast.
cicero007 liked last!
Go with the flow.


Word gratis lid op Beursig.com

Discussieer met duizenden andere beleggers en
profiteer van minder advertenties, abonneren op
favoriete onderwerpen en toegang tot de chatbox.

Registreer u binnen enkele tellenpowered by Surfing Waves

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 21844
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 8925
Contact:

Re: PostNL

Berichtdoor charel01 » 28 Feb 2017 07:37

Jefferies verhoogt advies PostNL
Jefferies heeft het advies van PostNL verhoogd van 5,00 naar 5,25 euro en handhaafde het advies op Kopen.

"PostNL versnelt zijn transformatie naar een logistieke dienstverlener in de e-commerce, terwijl het concern zijn kostenbesparingen verhoogt om de waarde van de [traditionele] postdivisie te beschermen in een verslechterende markt", aldus analist David Kerstens.

De spoedige hervatting van dividenduitkering, in combinatie met een duidelijk dividendbeleid, resulteert in een gemiddeld dividendrendement van meer dan 6 procent, voegde Kerstens toe.

De analist concludeerde te verwachten dat de waardering van het aandeel verder zal verbeteren, terwijl de competitieve marktomstandigheden in de Nederlandse postmarkt toenemen.
roefdewoef liked last!
Go with the flow.

roefdewoef
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 515
Lid geworden op: 30 Mei 2013 21:38
waarderingen: 240
Contact:

Re: PostNL

Berichtdoor roefdewoef » 28 Feb 2017 20:44

bertje schreef:
ITRADER schreef:
bertje schreef:De mijne zijn verkocht, want van die 0.12 dividend hou je dan toch nog geen 0.06 over. (maar wel nog eens 0.12 van de koers)

Wanneer ze verder dalen stap ik na het dividend misschien terug in aan 3.5 - 3.7. hoger moet ik ze niet meer hebben.het zal gaan om een keuze dividend, ik heb vandaag weer uitgebreid in postnl , bij het keuzedividend gewoon extra aandeeltjes :D


De taks zal toch van je rekening gaan ;) je krijgt niks voor niks
15% voor de Nederlandse vrienden, dan nog 30% om de riante verloning van onze politicie te betalen, en bij bolero komt er zelfs nog Kosten incassostelling en BTW bij.


Volgens mij betaal je geen buitenlandse roerende voorheffing wanneer je kiest voor dividend in aandelen en dus geen dubbele heffing

bertje
Forum elite
Forum elite
Berichten: 4841
Lid geworden op: 30 Jul 2012 14:53
waarderingen: 1159
Contact:

Re: PostNL

Berichtdoor bertje » 28 Feb 2017 21:04

Je hebt gelijk.

Even nagekeken bij DL en daar spreken ze inderdaad maar van Roerende voorheffing.
Aantal 33
Koers 0 EUR
Bruto 0 EUR
Roerende voorheffing 32,64 EUR
Totaal 32,64 EUR

Gebruikersavatar
charel01
Premiummember
Premiummember
Berichten: 21844
Lid geworden op: 02 Jan 2012 20:17
Locatie: Provincie Antwerpen
waarderingen: 8925
Contact:

Re: PostNL

Berichtdoor charel01 » 01 Mar 2017 09:00

Beursblik: ING verhoogt koersdoel PostNL
ING heeft woensdag het koersdoel voor PostNL verhoogd van 5,30 naar 5,75 euro met een ongewijzigd koopadvies.

Analist Marc Zwartsenburg van ING noemde PostNL nog steeds favoriet onder de aandelen uit de Benelux, in het licht van onder meer een verwacht dividendrendement van 9,3 procent in de komende vijftien maanden en de koersval na de jaarcijfers, hetgeen voor een koopmoment zorgt.

Volgens de analist richt de markt zich te veel op de volumedalingen bij postbezorging, terwijl de aankondiging van dividend over 2016 als een positieve verrassing kwam en 115 miljoen euro aan extra kostenbesparingen aan de waarde van het aandeel bijdragen.

Bovendien was een verhoging van de outlook voor 2020 een opsteker en begint de e-commerce strategie zijn vruchten af te werpen. Tot slot heeft het regelgevende en concurrerende landschap zich in het voordeel van Nederlandse postbedrijven ontwikkeld, aldus Zwartsenburg.
(END) Dow Jones Newswires
Go with the flow.

Gebruikersavatar
Icksray-1979
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 384
Lid geworden op: 27 Okt 2016 00:09
waarderingen: 214
Contact:

Re: PostNL

Berichtdoor Icksray-1979 » 23 Mar 2017 06:21

https://m.tijd.be/ondernemen/logistiek/ ... st/9875654


Op 7 december 2016 hield de top van PostNL een persconferentie om de weigering van het overnamebod van Bpost toe te lichten. © EPA
Den Haag ge­noot voor­ken­nis bij Post­NL-Bpost

De Ne­der­land­se re­ge­ring was als eer­ste op de hoog­te van de be­lang­rij­ke stap­pen in de over­na­mes­a­ga tus­sen Post­NL en Bpost. Dat blijkt uit over­heids­do­cu­men­ten die Het Fi­nan­ci­eele Dag­blad kon uit­kij­ken.

Op woens­dag­och­tend 7 de­cem­ber wijst het Ne­der­land­se post­be­drijf Post­NL het ‘ver­be­ter­de en fi­na­le’ over­na­me­bod van zijn Bel­gi­sche con­cur­rent Bpost af. Maar het Ne­der­land­se mi­nis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken ver­neemt eer­der dan de bui­ten­we­reld dat Post­NL de Bel­gen na een maan­den­lan­ge vrij­a­ge de­fi­ni­tief de deur wijst.

Het mi­nis­te­rie krijgt op 7 de­cem­ber om 7.24 uur een ‘STRIKT VER­TROU­WE­LIJK’ be­richt van Post­NL. ‘Hier­bij nog even sub rosa (ge­heim en ver­trou­we­lijk, red.) het pers­be­richt en de brief aan de aan­deel­hou­ders’, mailt een me­de­wer­ker van het post­be­drijf. Acht­tien mi­nu­ten later voegt hij daar nog aan toe dat het mi­nis­te­rie het pers­be­richt dat on­li­ne ver­schijnt, moet vol­gen. ‘Ik hoor net dat er toch nog wat klei­ne wij­zi­gin­gen aan pb (pers­be­richt, red.) zijn.’

Pas om 8 uur weten de aan­deel­hou­ders en de pers dat Post­NL ook het laat­ste bod van Bpost af­wijst. De tijd tus­sen de e-mail en de pu­bli­ca­tie is vol­gens een woord­voer­der van Post­NL te wij­ten aan een tech­nisch pro­bleem bij het post­be­drijf. Eco­no­mi­sche Zaken is op de hoog­te ge­bracht ‘voor het geval het vra­gen zou krij­gen’.

Twee­de over­na­me­po­ging

Maar de ken­nis­voor­sprong op 7 de­cem­ber is geen al­leen­staand geval, blijkt uit do­cu­men­ten die de Ne­der­land­se za­ken­krant Het Fi­nan­ci­eele Dag­blad op basis van de wet open­baar­heid van be­stuur kon in­kij­ken. E-mails die door het mi­nis­te­rie zijn vrij­ge­ge­ven, laten zien dat Post­NL ook bij de twee­de over­na­me­po­ging in het na­jaar van 2016 Eco­no­mi­sche Zaken goed op de hoog­te hield. Amb­te­na­ren wis­ten al op 10 no­vem­ber dat Post­NL de vol­gen­de och­tend voor de ope­ning van de Am­ster­dam­se beurs met een re­ac­tie zou komen.

De brief die mi­nis­ter Henk Kamp ver­vol­gens naar de Twee­de Kamer wou stu­ren, lag klaar. Het mi­nis­te­rie be­na­druk­te in een re­ac­tie dat het ging om een con­cept­brief, met daar­in ‘alle mo­ge­lij­ke sce­na­rio’s’. De vol­gen­de och­tend wees Post­NL Bpost de deur. Met die in­for­ma­tie is de Ka­mer­brief vol­gens het mi­nis­te­rie aan­ge­vuld.

Ro­meo-in­ter­ven­tie

Twee maan­den voor­dat de fu­sie­ge­sprek­ken tus­sen Post­NL en Bpost uit­lek­ten, werd in Ne­der­land ook al op het hoog­ste po­li­tie­ke ni­veau over­legd over een ‘in­ter­ven­tie’ bij het Bel­gi­sche post­be­drijf. Pre­mier Mark Rutte, Kamp en de so­ci­aal­de­mo­cra­ti­sche vi­ce­pre­mier Lo­de­wijk As­scher be­spra­ken op vrij­dag 1 april 2016 een do­cu­ment met de titel ‘Ro­meo-in­ter­ven­tie’. ‘Romeo’ was tij­dens de over­na­me­ge­sprek­ken de co­de­naam voor Bpost, het Ne­der­land­se post­be­drijf was ‘Julia’ ge­doopt. De fu­sie­be­spre­kin­gen tus­sen Post­NL en Bpost be­von­den zich toen nog in een pril sta­di­um.

De exac­te in­houd van het do­cu­ment ‘Ro­meo-in­ter­ven­tie’ hield het mi­nis­te­rie ge­heim. Vol­gens een woord­voer­der van Eco­no­mi­sche Zaken ‘heeft het ka­bi­net na­ge­dacht of er een aan­lei­ding was om uit te zoe­ken welke mo­ge­lijk­he­den er zijn om in te grij­pen’. Hij zei dat er be­slo­ten werd niet in te grij­pen en ‘dat be­slis­sin­gen over de toe­komst van Post­NL in han­den lig­gen van zijn aan­deel­hou­ders, com­mis­sa­ris­sen en be­stuur­ders’.

Be­lang­rij­ke sta­ke­hol­der

Vol­gens het mi­nis­te­rie van Eco­no­mi­sche Zaken heeft Post­NL het mi­nis­te­rie op de hoog­te ge­hou­den van de over­na­me­pe­ri­ke­len omdat het wet­te­lijk ver­ant­woor­de­lijk is voor de uit­voe­ring van de uni­ver­se­le post­dienst, waar­door het brie­ven moet be­de­len in alle hoe­ken van het land. Het post­be­drijf be­aamt dat, maar ont­kent dat er spra­ke is van al te warme ban­den met de over­heid. ‘Post­NL heeft ui­ter­aard een goede re­la­tie met Eco­no­mi­sche Zaken als een van de be­lang­rij­ke sta­ke­hol­ders’, klinkt het.

23 maart 2017
Econocom - ArcelorMittal - Oxurion

Hunter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3880
Lid geworden op: 01 Sep 2013 14:05
waarderingen: 924
Contact:

Re: PostNL

Berichtdoor Hunter » 03 Mei 2017 12:01

PostNL neemt nachtdistributeur over
Gepubliceerd op 3 mei 2017 om 08:40

DEN HAAG (AFN) - PostNL neemt nachtdistributeur PS Nachtdistributie over. Dat werd woensdag bekendgemaakt door het concern, zonder het afgeven van financiële details.

PS Nachtdistributie heeft een fijnmazig distributienetwerk in de Benelux waar het voor verschillende klanten en sectoren pakketten gedurende de nacht aflevert. Met de overname wordt het sorteercentrum van PS Nachtdistributie in Vianen toegevoegd aan het netwerk van PostNL.

Door de overname kan PostNL 24 uur per dag, 7 dagen in de week pakketten in de Benelux bezorgen, aldus directeur Pakketten & Logistiek Gerrit Mastenbroek van PostNL.

roefdewoef
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 515
Lid geworden op: 30 Mei 2013 21:38
waarderingen: 240
Contact:

Re: PostNL

Berichtdoor roefdewoef » 08 Mei 2017 08:41

Overwegend vlakke resultaten PostNL

Outlook 2017 gehandhaafd.

(ABM FN-Dow Jones) PostNL heeft over het eerste kwartaal van 2017 conform verwachting overwegend stabiele resultaten geboekt. Dit bleek maandag uit de cijferpublicatie van het post-en pakkettenconcern.

"We hebben eerder aangegeven dat onze resultaten in het eerste kwartaal lager zouden zijn dan de resultaten van het vorig jaar", aldus CEO Herna Verhagen van PostNL. "De gerealiseerde resultaten waren in lijn met deze verwachtingen, geholpen door enkele incidentele effecten."

PostNL rapporteerde over het eerste kwartaal een omzet van 870 miljoen euro, tegenover 864 miljoen euro een jaar eerder. Het onderliggend contante bedrijfsresultaat, waarbij onder meer pensioenlasten buiten beschouwing worden gelaten, bedroeg 50 miljoen euro. Dit was minder dan de 61 miljoen euro een jaar eerder.

Analisten rekenden vooraf op een omzet van 896 miljoen euro. Onderliggend zou het contante resultaat volgens de marktvorsers op 55 miljoen euro uitkomen.

Het eigen vermogen werd per eind maart teruggebracht naar 32 miljoen negatief, van een negatief eigen vermogen van 79 miljoen eind 2016.

PostNL, dat worstelt met afnemende postvolumes, zag de postvolumes in het eerste kwartaal met 9,6 procent dalen, en de volumes bij de pakketten, de groeidivisie, met 8,0 procent toenemen. Analisten mikten op een daling van de briefpostvolumes met 7,8 procent.

De nettowinst bedroeg 41 miljoen euro, een lichte stijging ten opzichte van de 39 miljoen euro een jaar eerder. In het afgelopen kwartaal voerde PostNL kostenbesparingen door van 15 miljoen euro.

PostNL verwacht aandeelhouders in de toekomst een "progressief dividend" te kunnen aanbieden.

Outlook

PostNL bevestigde de outlook voor 2017 en mikt daarmee op het realiseren van een onderliggend cash bedrijfsresultaat van tussen de 220 miljoen en 260 miljoen euro.

Op een groen Damrak sloot het aandeel PostNL vrijdag fractioneel lager op 4,63 euro.

Door: ABM Financial News.

Hunter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3880
Lid geworden op: 01 Sep 2013 14:05
waarderingen: 924
Contact:

Re: PostNL

Berichtdoor Hunter » 08 Mei 2017 12:51

Cijfers worden wel erg negatief ontvangen, outlook blijft gelijk en cijfers wijken niet sterk af van de verwachtingen van de analisten.

roefdewoef
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 515
Lid geworden op: 30 Mei 2013 21:38
waarderingen: 240
Contact:

Re: PostNL

Berichtdoor roefdewoef » 10 Mei 2017 07:38

Conversion rate dividend PostNL

9 May 2017

The Hague – PostNL announces conversion rate dividend

On 18 April 2017, PostNL announced to pay a 2016 dividend of €0.12 per ordinary share in cash or shares at the option of the shareholders.

Shareholders that elected dividend in shares will receive one PostNL ordinary share for every 36.4116 dividend rights. This represents a value of €0.12 per dividend right. The conversion rate has been determined on the basis of the volume-weighted average price of €4.3694 of all traded PostNL ordinary shares at Euronext Amsterdam on 5, 8 and 9 May 2017.

Shareholders representing over 52% of the outstanding share capital have elected dividend to be paid in shares, resulting in the issue of approximately 6,365,000 new ordinary shares.

The shares to be issued as stock dividend are paid out of additional paid in capital as part of the distributable reserves, free of withholding tax in the Netherlands.

The dividend will be payable as of 11 May 2017.

https://www.postnl.nl/en/about-postnl/p ... ostnl.html