Boskalis

Beleggen in aandelen beurs Amsterdam, AEX en AMX index, etc.
Plaats reactie
Gebruikersavatar
Jefkoek
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 31
Lid geworden op: 20 Mar 2013 10:31
waarderingen: 6
Contact:

Re: Boskalis

Berichtdoor Jefkoek » 16 Okt 2016 02:17

Op donderdag 10 november staat een buitengewone algemene vergadering op de agenda. Wat zou men hier te vertellen hebben? Een dag later zijn het Q3-cijfers.


palm section
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 629
Lid geworden op: 30 Dec 2012 22:16
waarderingen: 161
Contact:

Re: Boskalis

Berichtdoor palm section » 11 Nov 2016 08:23

Boskalis handhaaft winstverwachting 2016

Nieuws via RSS voor Boskalis Westminster
11 november 2016 08:00
Papendrecht, 11 november 2016
HOOFDPUNTEN Q3 TRADING UPDATE
Omzet- en resultaatontwikkeling conform verwachting
Stabiele bezetting van de sleephopperzuigers (Dredging) en zware-ladingschepen (Offshore Energy)
Orderportefeuille met 8% toegenomen tot EUR 2,9 miljard
Begin Q3 geacquireerde offshore activiteiten van VolkerWessels dragen goed bij
VOORUITZICHTEN
Aanhoudend moeilijke marktomstandigheden gekenmerkt door lage werkvolumes en druk op de bezetting en marges
Winstverwachting: operationele winst tweede halfjaar 2016 benadert operationele winst eerste halfjaar

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft het derde kwartaal conform verwachting afgesloten. De omzet en het bedrijfsresultaat lagen op een hoger niveau dan het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar. De toename wordt volledig verklaard door de bijdrage uit de geacquireerde offshore activiteiten van VolkerWessels die met ingang van het derde kwartaal worden geconsolideerd. Gecorrigeerd voor deze activiteiten namen de omzet en het bedrijfsresultaat licht af ten opzichte van het kwartaalgemiddelde uit het eerste halfjaar.
In vergelijking met het derde kwartaal van vorig jaar ligt de voor acquisities genormaliseerde omzet en het bedrijfsresultaat conform de verwachting op een aanzienlijk lager niveau. Over geheel 2015 was er sprake van een uitzonderlijk goed jaar met een hoge vlootbezetting en bijzonder goede projectmarges.
De marktomstandigheden zijn onveranderd moeilijk bij zowel Dredging als de capaciteitgedreven service-gerelateerde activiteiten van Offshore Energy, met druk op werkvolume en prijs als gevolg.
De orderportefeuille is ten opzichte van eind juni met 8% toegenomen tot EUR 2,9 miljard. Deze toename wordt volledig verklaard door de toevoeging van de offshore-activiteiten van VolkerWessels.
De verwachtingen voor de rest van het jaar zijn onveranderd. Voor geheel 2016 verwacht Boskalis dat de operationele winst in het tweede halfjaar de operationele winst van het eerste halfjaar zal benaderen.

Operationele ontwikkelingen
Het derde kwartaal bij Dredging & Inland Infra was overeenkomstig het eerste halfjaar rustig. Onder invloed van de zwakke markt was de hoppervlootbezetting mager maar stabiel en was de omzet vergelijkbaar met het kwartaalgemiddelde van het eerste halfjaar. De resultaten op baggerprojecten in uitvoering waren redelijk tot goed en ook projecten die reeds eerder technisch zijn afgerond hebben positief bijgedragen aan het resultaat. Daartegenover heeft de aanzienlijk lagere bezetting van het materieel het resultaat gedrukt. In het derde kwartaal zijn projecten aangenomen in onder meer Nederland, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Uruguay. Per saldo is het orderboek Dredging & Inland Infra met circa 5% afgenomen ten opzichte van medio 2016.
Bij Offshore Energy verliep het derde kwartaal, met de bijdrage uit de geacquireerde offshore activiteiten van VolkerWessels, per saldo goed. De omzet en het segmentresultaat zijn ten opzichte van de afgelopen kwartalen toegenomen. Exclusief de bijdrage van de VolkerWessels activiteiten waren de omzet en het resultaat licht lager dan het kwartaalgemiddelde van het eerste halfjaar.
Door de sterk krimpende markt en toegenomen concurrentie neemt de druk op bezetting en marges bij de capaciteitgedreven Marine Services activiteiten verder toe. Daarentegen biedt de offshore windenergiemarkt nieuwe kansen, mede door de recent geacquireerde offshore activiteiten van VolkerWessels. In het derde kwartaal is het contract voor de aanleg van het windmolenpark Aberdeen Offshore Windfarm verkregen en zijn daarnaast tal van kleinere opdrachten aangenomen. Het orderboek van Offshore Energy is als gevolg van de VolkerWessels acquisitie toegenomen. Gecorrigeerd voor dit consolidatie-effect was het orderboek lager ten opzichte van medio 2016.
In het segment Towage & Salvage was de omzet in het derde kwartaal bij Salvage vergelijkbaar met de eerste twee kwartalen. In tegenstelling tot vorig jaar zijn er dit jaar geen grote wrakopruimingsprojecten in uitvoering geweest noch in portefeuille. Bij de strategische Towage deelnemingen (Smit Lamnalco, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en, met ingang van het tweede kwartaal, KOTUG SMIT Towage) is het beeld in het derde kwartaal niet wezenlijk gewijzigd ten opzichte van het eerste halfjaar. De resultaatbijdrage van Smit Lamnalco en Keppel Smit Towage bleef achter door eindmarkten die onder druk staan.
Het segment Holding omvat vooral de gebruikelijke niet-toegewezen kosten van het hoofdkantoor, evenals een aantal niet-toegewezen (veelal eenmalige) baten en lasten. De overname van de resterende aandelen in VBMS, waarin Boskalis al een belang had van 50%, heeft in het derde kwartaal geresulteerd in een herwaarderingswinst van EUR 40 miljoen.
Update vlootrationalisatie

Begin juli heeft Boskalis een vlootrationalisatieprogramma aangekondigd dat de komende twee jaar wordt uitgevoerd. Hierbij worden 24 schepen uit de vaart genomen en komen 650 arbeidsplaatsen te vervallen. Na een positief advies van de Nederlandse ondernemingsraad (OR) en instemming met het sociaal plan door CNV Waterbouw en de OR, is Boskalis aangevangen met de implementatie. Van de 650 arbeidsplaatsen zijn er inmiddels ruim 200 komen te vervallen. De timing van de verdere reductie van arbeidsplaatsen hangt mede af van factoren zoals de nog lopende inzet van schepen en nationale wetgeving.
Vooruitzichten

Bij de halfjaarcijfers is aangegeven dat, uitgaande van de vlootplanning en werken in portefeuille,
en onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de verwachting was dat de operationele winst in het tweede halfjaar 2016 de operationele winst van het eerste halfjaar zou benaderen. Op basis van het resultaat en marktbeeld in het derde kwartaal handhaaft de Raad van Bestuur deze verwachting.
Bijzondere effecten zoals boek- en herwaarderingswinsten, impairments en ons aandeel in het resultaat Fugro maken geen deel uit van de operationele winstverwachting. Bij het afsluiten van het vierde kwartaal en op basis van het nieuwe driejaren corporate business plan zullen de onder IFRS voorgeschreven jaarlijkse impairment testen worden uitgevoerd. Gelet op de snel en sterk verslechterde marktomstandigheden zijn met name bij de offshore services activiteiten impairment lasten niet uit te sluiten. Een dergelijke mogelijke impairment zal geen invloed hebben op de bepaling van de hoogte van het dividend.
Voor 2016 wordt een totaal investeringsbedrag van EUR 180-200 miljoen verwacht, exclusief acquisities. Dit bedrag ligt ruimschoots onder het niveau van de afschrijvingen en zal uit de eigen kasstroom worden gefinancierd. De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. De netto-schuldenpositie is sinds medio 2016 afgenomen en Boskalis voldoet ruimschoots aan de convenanten zoals afgesproken met zijn kapitaalverschaffers.
2017 FINANCIËLE AGENDA
8 maart Publicatie jaarcijfers 2016
10 mei Trading update eerste kwartaal 2017
10 mei Algemene Vergadering van Aandeelhouders
17 augustus Publicatie halfjaarcijfers 2017
10 november Trading update derde kwartaal 2017
Voor meer informatie
Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com
Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com
T +31 78 6969310
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG SMIT Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft ruim 8.200 medewerkers in dienst, exclusief zijn deel in partnerships.
Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website http://www.boskalis.com .
PDF-versie van dit persbericht


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Koninklijke Boskalis Westminster N.V. via GlobeNewswire
HUG#2056249
natural resources, blockchain tech, cannabis legalization,

palm section
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 629
Lid geworden op: 30 Dec 2012 22:16
waarderingen: 161
Contact:

Re: Boskalis

Berichtdoor palm section » 05 Dec 2016 20:13

REG-Boskalis meldt belang van 24,9% in Fugro
16:59 (05/12) - Bron: ONE

For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://pdf.reuters.com/htmlnews/htmlnew ... :nGNECwcRV


Papendrecht, 5 december 2016

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. meldt dat het zijn belang in Fugro N.V.
heeft teruggebracht tot 24,9%.

- einde bericht -

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale
dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en
maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve
totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden,
kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens
en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers.
Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan
maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en
voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis
meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG
SMIT Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een
veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75
landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft ruim 8.200 medewerkers
in dienst, exclusief zijn deel in partnerships.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website http://www.boskalis.com.
pdf versie persbericht (http://hugin.info/130721/R/2061919/773463.pdf)This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of
Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for
the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Koninklijke Boskalis Westminster N.V. via Globenewswire
natural resources, blockchain tech, cannabis legalization,

Jboons
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 24
Lid geworden op: 19 Sep 2016 18:19
waarderingen: 7
Contact:

Re: Boskalis

Berichtdoor Jboons » 12 Dec 2016 15:42

Ik kreeg vandaag een mail van Bolero ivm met het wijzigen van de nominale waarde van Boskalis zal veranderen. Dit is een splitsing van de aandelen? Weet iemand waarom?

palm section
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 629
Lid geworden op: 30 Dec 2012 22:16
waarderingen: 161
Contact:

Re: Boskalis

Berichtdoor palm section » 12 Dec 2016 18:51

Jboons schreef:Ik kreeg vandaag een mail van Bolero ivm met het wijzigen van de nominale waarde van Boskalis zal veranderen. Dit is een splitsing van de aandelen? Weet iemand waarom?

Heb vandaag ook die mail gekregen, maar weet ook niet juist hoe of wat. Bolero doet de aanpassingen.

De koers van boskalis is trouwens terug wat aan het aantrekken na de toch wel zware afstraffing. Ik heb ze aan €28,70 in portefuille genomen wat tot nu toe een goede zet was.
natural resources, blockchain tech, cannabis legalization,

Hunter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3844
Lid geworden op: 01 Sep 2013 14:05
waarderingen: 898
Contact:

Re: Boskalis

Berichtdoor Hunter » 13 Dec 2016 08:31

Boskalis bouwt belang in Fugro verder af
Gepubliceerd op 13 dec 2016 om 06:31

AMSTERDAM (AFN) - Boskalis heeft zijn belang in bodemonderzoeker Fugro verder verkleind, van bijna een kwart naar nog geen 10 procent. Dat maakte de baggeraar en offshoredienstverlener dinsdag bekend.

Boskalis heeft 12,7 miljoen aandelen verkocht voor een prijs van 14,50 euro per stuk. Dat is een korting van ruim 1 euro op de slotkoers van Fugro van maandag. De banken Goldman Sachs en Kempen begeleidden de onderhandse verkoop.

Het resterende belang staat nu op 9,38 procent. Dat was ooit zo'n 29 procent. Boskalis drong aan op nauwe samenwerking, wat leidde tot speculaties op een volledige overname van Fugro. De bodemonderzoeker hield evenwel van meet af aan de boot af en liet weten de eigen zelfstandigheid te koesteren.

Onzekere marktomstandigheden
Bij de presentatie van de halfjaarcijfers liet Boskalis al weten zich te beraden op zijn positie in Fugro. ,,Ondanks dat wij nog steeds van mening zijn dat delen van Fugro uitstekend aansluiten op de activiteiten van Boskalis, hebben wij besloten ons belang in Fugro stapsgewijs af te bouwen'', zei topman Peter Berdowski dinsdag.

Dat heeft deels te maken met de onzekere marktomstandigheden, die langer aanhouden dan gedacht. Maar ook de opstelling van het management van Fugro speelt een rol, zei Berdowksi. Door het belang te verkopen hoopt Boskalis een stuk onzekerheid weg te nemen die mogelijk een koersstijging van het eigen aandeel in de weg staat.

Boskalis heeft met de begeleidende banken afgesproken dat het de komende negentig dagen geen extra aandelen Fugro zal verkopen.
palm section liked last!

palm section
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 629
Lid geworden op: 30 Dec 2012 22:16
waarderingen: 161
Contact:

Re: Boskalis

Berichtdoor palm section » 21 Dec 2016 09:08

For best results when printing this announcement, please click on link below:
http://pdf.reuters.com/htmlnews/htmlnew ... :nGNEyQzhv
Papendrecht, 21 december 2016
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat
Rijkswaterstaat voornemens is de versterking van de Houtribdijk te gunnen aan
de combinatie Boskalis en Van Oord. Met het contract is een aanneemsom van EUR
90 miljoen gemoeid, waarvan het Boskalis aandeel EUR 45 miljoen bedraagt.
Het project omvat het versterken van de Houtribdijk aan beide kanten met zand
en steen over een lengte van circa 25 kilometer. De werkzaamheden zullen in de
periode 2017-2020 worden uitgevoerd. Deze dijkverbetering maakt onderdeel uit
van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, een alliantie van
Rijkswaterstaat en alle waterschappen om primaire dijken op een meer
innovatieve en robuuste wijze te versterken.
De Houtribdijk, gelegen tussen Enkhuizen en Lelystad, beschermt grote delen
van Nederland tegen hoogwater. Ten tijde van een storm voorkomt de dijk dat
het water tussen het Markermeer en het IJsselmeer wordt uitgewisseld. De dijk
voldoet echter niet meer aan de wettelijke veiligheidsnorm.
Ten behoeve van het Hoogwaterbeschermingsprogramma werkt Boskalis momenteel
eveneens aan de versterking van de Waddenzeedijk op Texel, de versterking en
het aardbevingsbestendig maken van de Waddenzeedijk tussen Eemshaven en
Delfzijl en de versterking van de Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam.
Voor meer informatie
Investor relations:
Martijn L.D. Schuttevâer
ir@boskalis.com
Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com
T +31 78 6969310
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale
dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en
maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve
totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden,
kuststreken en rivierdelta's met onder meer de aanleg en onderhoud van havens
en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers.
Tevens voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan
maritieme diensten voor de olie- en gassector en offshore windindustrie en
voert het scheepsbergingen uit (SMIT Salvage). Daarnaast heeft Boskalis
meerdere strategische partnerships in havensleep- en terminaldiensten (KOTUG
SMIT Towage, Keppel Smit Towage, Saam Smit Towage en Smit Lamnalco). Met een
veelzijdige vloot van 1.000 eenheden is de onderneming actief in circa 75
landen, verspreid over zes continenten. Boskalis heeft ruim 8.200 medewerkers
in dienst, exclusief zijn deel in partnerships.
Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website http://www.boskalis.com.
PDF-versie van het persbericht (http://hugin.info/130721/R/2066892/776032.pdf)
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of
Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for
the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Koninklijke Boskalis Westminster N.V. via Globenewswire
wolfe liked last!
natural resources, blockchain tech, cannabis legalization,

Hunter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3844
Lid geworden op: 01 Sep 2013 14:05
waarderingen: 898
Contact:

Re: Boskalis

Berichtdoor Hunter » 09 Jan 2017 20:51

Boskalis en VolkerStevin aan de slag in Dover
Gepubliceerd op 9 jan 2017 om 13:49

PAPENDRECHT (AFN) - Boskalis heeft samen met VolkerStevin opdracht gekregen voor werkzaamheden aan de haven van het Britse Dover. De opdracht is 115 miljoen pond (133 miljoen euro) waard.

De order gaat naar het samenwerkingsverband VSBW van Boskalis en VolkerStevin en behelst de herinrichting van een deel van de haven van Dover. Het gaat onder meer om de bouw van nieuwe kades en muren. De werkzaamheden beginnen binnen enkele weken en moeten eind 2018 worden afgerond.
palm section liked last!

palm section
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 629
Lid geworden op: 30 Dec 2012 22:16
waarderingen: 161
Contact:

Re: Boskalis

Berichtdoor palm section » 13 Jan 2017 09:12

Jan 12 (Reuters) - Koninklijke Boskalis Westminster NV BOSN.AS :
* Over last weeks, company acquired number of medium sized and various smaller projects in
netherlands with combined contract value of more than 200 million euros ($213.22 million)
* Boskalis was awarded the project for the expansion and doubling of the N62 road
(Tractaatweg) in the province Zeeland
* Project carries a contract value of approximately 30 million euros
* Preparations are due to start in spring 2017 and project will be completed in spring of
2019

Source text for Eikon: ID:nGNE6BdVFs
Further company coverage: BOSN.AS

($1 = 0.9380 euros)

(Gdynia Newsroom)
((gdynia.newsroom@thomsonreuters.com; +48 58 698 3920;))
wolfe liked last!
natural resources, blockchain tech, cannabis legalization,

Hunter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3844
Lid geworden op: 01 Sep 2013 14:05
waarderingen: 898
Contact:

Re: Boskalis

Berichtdoor Hunter » 15 Jan 2017 20:07


Boskalis heeft grote order in verschiet van haven Duqm in Oman
Gepubliceerd: 15-01-17 17:50
Laatste update: 15-01-17 17:50

Boskalis heeft een intentieverklaring ontvangen voor de gunning van een contract voor de ontwikkeling van de haven van Duqm in Oman. Dat maakte de baggeraar en maritiem dienstverlener zondag bekend.

Het contract met een waarde van circa 480 miljoen euro wordt door Sezad, het Special Economic Zone Authority Duqm, toegekend.

De definitieve toekenning is afhankelijk van bepaalde condities waaraan Sezad dient te voldoen, aldus Boskalis. Als de deal definitief wordt, zullen diverse bagger- en civiele werkzaamheden uitgevoerd worden onder de verantwoordelijkheid van Boskalis.

Daaronder bijvoorbeeld het verdiepen van het havenbassin naar achttien meter diepte, landaanwinning, de aanleg van een kilometer lange kademuur, twee aanlegsteigers en stenenwerk.

De haven van Duqm is een bestaande strategische haven met een droogdokfaciliteit en industriële vrijhandelszone, gelegen in de Al Wusta regio tussen Muscat en Salalah. Het project zal naar verwachting in 2020 worden opgeleverd, zo denkt Boskalis.
palm section liked last!