Boskalis

Beleggen, aandelen kopen in Nederland, informatie, koersen en analyses


Beste broker van 2020 (volgens Beleggers Belangen)
Profiteer van voorbeurs en nabeurs handelen!
Aandelen kopen voor €3.000: €1,80 kosten (o.a. BE&NL)
Vraag het informatiepakket van MeXeM aan


Leergierige
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 16
Lid geworden op: 18 apr 2020 13:03
waarderingen: 4

Re: Boskalis

Bericht door Leergierige »

Volgens hun website zijn het de jaarcijfers 2020 die morgen zullen bekend gemaakt worden.
Boskalis, Mithra, Ing, Bekaert , AB Inbev , Inventiva, Euronav, Exmar

Gebruikersavatar
Erik1040
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 219
Lid geworden op: 31 okt 2013 09:48
Locatie: Pangasinan
waarderingen: 100

Re: Boskalis

Bericht door Erik1040 »

Boskalis: operationeel sterk 2020, record orderboek en zeer solide financiële positie

Papendrecht, 4 maart 2021

KERNCIJFERS 2020

Omzet: EUR 2,5 miljard
EBITDA: EUR 404 miljoen
Bedrijfsresultaat: EUR 140 miljoen
Netto operationele winst: EUR 90 miljoen
Bijzondere lasten: EUR 195 miljoen
Record orderportefeuille: EUR 5,3 miljard
Netto schuldenvrij: financiële positie EUR 439 miljoen cash
Dividendvoorstel: EUR 0,50 per aandeel in contanten

VOORUITZICHTEN

Zeer goed gevulde orderportefeuille biedt stevige basis voor 2021
Geleidelijke verbetering van Dredging in de loop van 2021
Doortrekken van het sterke beeld van 2020 bij Offshore Energy
Verbetering van de vooruitzichten voor de middellange termijn


Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft het zeer turbulente en uitdagende jaar 2020 boven verwachting goed weten af te sluiten met een EBITDA van EUR 404 miljoen. De netto operationele winst bedroeg EUR 90 miljoen. Daarenboven is ondanks COVID-19 beperkingen veel nieuw werk aangenomen waarmee het orderboek tot een recordhoogte van EUR 5,3 miljard toenam. Door strak financieel management is de balans verder versterkt en is de netto kaspositie verbeterd tot EUR 439 miljoen.Desalniettemin heeft de uitbraak van COVID-19 verstrekkende gevolgen gehad voor Boskalis. De langdurige internationale reisbeperkingen en de stringente quarantainemaatregelen hebben projecten buiten Europa getroffen, in het bijzonder bij de Dredging divisie. Bij de Offshore Energy divisie hadden vooral de services activiteiten last van de onverwachte forse daling van de olieprijs, met vraaguitval in delen van de offshore-markt als gevolg.In het licht van de COVID-19 pandemie en de sterke daling van de olieprijs heeft Boskalis bij de afsluiting van het jaar nogmaals over de volle breedte kritisch gekeken naar de waardering van schepen en activa op de balans. Dit heeft geresulteerd in een vrijwel volledige non-cash bijzondere last van EUR 195 miljoen, waarvan ruim driekwart al in het eerste halfjaar was verantwoord. Deze last bestaat hoofdzakelijk uit een afboeking op goodwill en schepen in een tweetal deelnemingen en daarnaast van een beperkte hoeveelheid eigen materieel en een afwaardering op handelsnamen.De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 4,5% afgenomen tot EUR 2,525 miljard (2019: EUR 2,645 miljard). Gecorrigeerd voor (de)consolidatie en valutaeffecten kwam de omzet 6,9% lager uit.De EBITDA is uitgekomen op EUR 404 miljoen en het bedrijfsresultaat bedroeg EUR 140 miljoen, beide exclusief bijzondere lasten. In 2019 bedroeg de EBITDA EUR 376 miljoen en het bedrijfsresultaat EUR 28 miljoen.In 2020 is een netto operationele winst behaald van EUR 90 miljoen. Inclusief bijzondere lasten resteert een nettoverlies van EUR 97 miljoen (2019: nettowinst EUR 75 miljoen).Zowel in 2020 als in 2019 is het resultaat beïnvloed door een aantal bijzondere posten. In 2020 betrof dit de reeds vermelde vrijwel volledige non-cash last van EUR 195 miljoen die grotendeels wordt verantwoord op het niveau van de groep. In 2019 betrof dit een boekwinst bate van EUR 82 miljoen uit hoofde van verschillende verkooptransacties.In het segment Dredging & Inland Infra is de omzet met 13% afgenomen bij een lagere winstmarge. Deze ontwikkeling is grotendeels te herleiden tot COVID-19. De pandemie heeft bij enkele grote projecten vertragingen veroorzaakt en daarenboven hebben de mondiale reisbeperkingen en quarantainemaatregelen geleid tot operationele inefficiënties. De grootste omzetbijdrage kwam vanuit projecten in Zuidoost-Azië, het Indisch subcontinent, het Midden-Oosten, Canada en de Nederlandse markt.Bij Offshore Energy is de omzet met ruim 4% toegenomen. De contracting omzet was vrijwel stabiel met een druk jaar bij Seabed Intervention. Bij services worden sinds begin 2020 de surveyactiviteiten van Horizon volledig geconsolideerd waardoor de services-omzet per saldo toenam. Services had het afgelopen jaar het meeste last van de sterk gedaalde olieprijs. Het operationele divisieresultaat is sterk verbeterd, mede door goede projectresultaten bij Seabed Intervention en Subsea Cables, een positieve bijdrage vanuit Marine Transport Services en de consolidatie van Horizon.In het segment Towage & Salvage kende Salvage een uitstekend jaar met een fors hogere omzet en goede resultaten op onder meer bergingsprojecten in de Indische en Atlantische Oceaan en in het Noordpoolgebied bij Spitsbergen. De bijdrage vanuit de Towage joint ventures lag op een lager niveau maar werd meer dan gecompenseerd door het goede resultaat van Salvage.De gebruikelijke holding- en niet-gealloceerde groepskosten zijn fors gereduceerd dankzij een breed scala aan kostenbesparende maatregelen in reactie op de COVID-19 uitbraak.De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk en in het tweede halfjaar verder verbeterd. Per jaareinde was Boskalis netto schuldenvrij met een kaspositie van EUR 439 miljoen, daar waar de netto-kaspositie aan het begin van 2020 nog EUR 26 miljoen bedroeg. De solvabiliteit is met 50,5% onverminderd hoog en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.De orderportefeuille is met ruim 12% toegenomen tot een recordhoogte van EUR 5,306 miljard (ultimo 2019: EUR 4,722 miljard). In het vierde kwartaal heeft Boskalis met succes het Dredging project voor de nieuwe luchthaven in Manilla verworven. Met een geschatte waarde van EUR 1,5 miljard betreft dit het grootste project dat Boskalis ooit heeft aangenomen.


Peter Berdowski, CEO Boskalis: “Op de kop af twaalf maanden geleden presenteerden wij vol vertrouwen ons nieuwe driejarige business plan. Daags erna voeren wij een dikke corona-mist in en vielen vele zekerheden weg. Direct daarop gingen wij aan de slag om een crisisplan op te stellen, waarbij de veiligheid van onze collega’s voorop stond.

Naast de gezondheid van onze collega’s lag de prioriteit daarbij op de continuïteit van de business. Projecten moesten zoveel mogelijk doorlopen, schepen blijven varen en kasstromen worden gemaximeerd. Met tal van creatieve oplossingen hebben we de projecten en schepen weten af te lossen. We hebben eigen testfaciliteiten opgezet en waar nodig vliegtuigen gecharterd en daarmee duizenden collega’s over de hele wereld weten te vervoeren. We hebben steun geboden aan de thuiswerkers en doen er alles aan om verplichte quarantaineperiodes dragelijk te maken. Terugkijkend op al deze uitdagingen is het des te indrukwekkender wat we in 2020 met elkaar hebben gepresteerd.

Met een EBITDA van EUR 404 miljoen hebben we 2019 zelfs overtroffen. Door ons strak cash management hebben we de netto-kaspositie fors verbeterd tot EUR 439 miljoen. En ondanks de COVID-19 beperkingen zijn wij erin geslaagd veel aansprekende nieuwe projecten binnen te halen waardoor de werkvoorraad op een recordhoogte van EUR 5,3 miljard staat.

Offshore Energy had met de combinatie van COVID-19 en de dalende olieprijs een extra uitdagend jaar. Desondanks is het resultaat van de divisie aanzienlijk verbeterd ten opzichte van het voorgaande jaar. De BOKA Vanguard heeft records verbroken met het transport van de zwaarste (91.000 ton wegende FPSO) en grootste lading ooit (385 meter lange zalmkwekerij). Ook in de offshore wind is veel werk verzet – variërend van survey werkzaamheden aan de oostkust van de Verengde Staten, het transporteren en installeren van kabels en funderingen in Europa tot het plaatsen van stenen voor erosiebescherming in Taiwan. Met het transporteren en installeren van het drijvende offshore windpark Kincardine laten we ook in deze nieuwe windmarkt zien waartoe Boskalis door zijn unieke palet aan materieel en kennis in staat is.

De berging kende een uitzonderlijk druk en succesvol jaar. Met twee grote opdrachten in de Indische Oceaan heeft Boskalis voorkomen dat enorme hoeveelheden olie in de oceaan zijn beland en met de ruiming van een wrak in Spitsbergen is de zee daar opgeschoond.

Tot slot wist Dredging net voor jaareinde een EUR 1,5 miljard grote opdracht voor de aanleg van de nieuwe luchthaven in Manilla in de Filipijnen te verwerven. Het betreft hier het grootste project voor Boskalis in zijn 110-jarige geschiedenis. Met deze opdracht is de bezetting van de grote hoppers voor de komende jaren zeker gesteld.

Ik ben trots op de fantastische prestatie die wij als team, dankzij de enorme inzet en flexibiliteit van alle Boskalis collega’s, hebben weten neer te zetten in dit uitzonderlijke jaar van extreme uitdagingen.”Marktontwikkelingen

De vraag naar de diensten van Boskalis wordt hoofdzakelijk door een aantal macrotrends bepaald. De structurele groei en stijgende welvaart van de wereldbevolking die steeds meer in kustgebieden woont stimuleren de vraag naar infrastructuur, grondstoffen en energie, alsmede de groei van de wereldhandel. Klimaatverandering vereist enorme investeringen in de energietransitie, van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Ondanks alle maatregelen om emissies terug te dringen, zullen emissies op de middellange termijn verder toenemen en zullen de schadelijke effecten van klimaatverandering de komende decennia eveneens toenemen. Het adequaat aanpakken van deze effecten door adaptieve maatregelen vereist enorme investeringen. Gezamenlijk stuwen deze macrotrends de vraag naar maritieme infrastructuur en vormen zij als zodanig belangrijke drijfveren voor duurzame groei van onze activiteiten.Begin 2020 is een nieuw Corporate Business Plan voor de periode 2020-2022 gepubliceerd met een analyse van de relevante business drivers, de doorvertaling daarvan naar onze markten en een meerjarenplan gestoeld op drie strategische pijlers. Ondanks de mondiale impact van COVID-19 is het afgelopen jaar invulling gegeven aan veel van deze strategische initiatieven. Nu het stof van de COVID-19 crisis langzaam neerslaat, ontstaat duidelijk behoefte aan een actualisatie van het corporate business plan. Boskalis zal daarom in de loop van 2021 een complete herijking maken van het business plan met het streven om in maart 2022 een nieuw Corporate Business Plan voor de periode 2022-2024 te publiceren.

Vooruitzichten

Boskalis staat er als bedrijf goed voor met de zeer goed gevulde orderportefeuille en de sterke financiële uitgangspositie. Desalniettemin zal 2021 in belangrijke mate mede worden bepaald door het verdere verloop van de COVID-19 pandemie in relatie tot de opstart van enkele grote projecten.Bij Dredging & Inland Infra verwachten wij met alle COVID-19 gerelateerde beperkingen en op basis van de werkplanning een stabiel beeld tot de zomer. Daarna zal het werkvolume en de vlootbezetting naar verwachting toenemen, mede als gevolg van de start van het grote project in de Filipijnen, in aanvulling op grote lopende projecten in Singapore, Denemarken en Nederland.Bij Offshore Energy biedt de portefeuille een goede basis voor 2021. De vooruitzichten bij Contracting zijn gunstig met een aantal omvangrijke projecten bij Seabed Intervention en de start van het offshore windproject Changfang & Xidao in Taiwan. Ook de vooruitzichten bij Marine Transport Services zijn ondanks COVID-19 positief omdat een aantal vertraagde opdrachten uit 2020 dit jaar aan de bezetting zal bijdragen. Bij Survey is de verwachting dat in aanvulling op de traditionele markten de sterk opkomende offshore windmarkt zal kunnen bijdragen aan een goed jaar. Tot slot zal Subsea Services aankomend jaar in het teken staan van de integratie van het recent overgenomen Rever OffshoreBij Towage & Salvage zullen de overgebleven joint ventures (Smit Lamnalco en Keppel Smit Towage) naar verwachting een stabiel jaar tegemoet gaan. Het jaarresultaat bij Salvage zal zoals altijd sterk afhangen van de inherent onvoorspelbare vraag en de afwikkeling van projecten uit het verleden.Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten, met daarenboven de COVID-19 gerelateerde onzekerheden, is het moeilijk om thans, vroeg in het jaar, een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het jaarresultaat 2021. Wel biedt de goedgevulde orderportefeuille een solide basis om de EBITDA van 2020 te evenaren.Voor 2021 wordt een investeringsbedrag van ruim EUR 300 miljoen verwacht, exclusief eventuele acquisities. Dit bedrag ligt in lijn met het begin 2020 gepresenteerde meerjaren-investeringsprogramma waarbij een deel van de voorgenomen investeringen voor 2020 doorschuiven naar 2021 en 2022. De grootste investering voor aankomend jaar is de ombouw van het kraanschip de Bokalift 2, die inmiddels nagenoeg is volgeboekt voor 2022.

Dividendbeleid en -voorstel

Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend waarbij tevens voor de langere termijn een stabiele ontwikkeling van het dividend wordt nagestreefd. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders.Gelet op de robuuste balans en de gezonde kasstroom is het voorstel het dividend over 2020 stabiel te houden ten opzichte van het in voorgaande jaren uitbetaalde dividend en daarmee meer uit te betalen dan het beleid. Boskalis zal daarom aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei 2021 voorstellen om een dividend van EUR 0,50 per aandeel in contanten uit te keren, circa 74% van de netto operationele winst. Het dividend zal vanaf 24 mei 2021 betaalbaar zijn.

Jammer geen keuze-dividend :(

Leergierige
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 16
Lid geworden op: 18 apr 2020 13:03
waarderingen: 4

Re: Boskalis

Bericht door Leergierige »

Inderdaad jammer dat er geen keuzedividend is.
Verder mooie resultaten, toekomst ( orderboek) ziet er ook goed uit.
Boskalis, Mithra, Ing, Bekaert , AB Inbev , Inventiva, Euronav, Exmar

Leergierige
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 16
Lid geworden op: 18 apr 2020 13:03
waarderingen: 4

Re: Boskalis

Bericht door Leergierige »

Met 8,2 miljoen kubieke meter zand aangevoerd door onze sleephopperzuigers Causeway en Coastway en 340.000 ton gesteente geïnstalleerd om de oevers te beschermen, voltooiden onze collega's de aanleg van een grote zandweg in de zee in het noorden van Bahrein voor een toekomstig vijftal. -kilometer-lange snelweg. Met dit landaanwinningsproject hebben we kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van infrastructuur om de doorstroming van het wegverkeer tussen de districten Manama en Muharraq te verbeteren. Sinds 1992 heeft Boskalis meer dan 30 baggerprojecten uitgevoerd in het Koninkrijk Bahrein: een constructieve samenwerking!
Boskalis, Mithra, Ing, Bekaert , AB Inbev , Inventiva, Euronav, Exmar

Gebruikersavatar
Erik1040
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 219
Lid geworden op: 31 okt 2013 09:48
Locatie: Pangasinan
waarderingen: 100

Re: Boskalis

Bericht door Erik1040 »

Boskalis moet wereldhandel redden na gestrand schip

Stukje Neerlands trots op het wereldtoneel: Boskalis is aangewezen om een gestand schip in het Suezkanaal te bergen. Het schip (niet op bovenstaande foto) ligt overdwars in de vaargeul, waardoor een deel van de wereldhandel effectief stil ligt. Achter het schip wachten nu al 150 schepen tot ze hun reis kunnen vervolgen. Op satellietbeelden is goed te zien wat het euvel is (was het wel een ongeluk?). De schade van de blokkade loopt in de miljarden, want dagelijks wordt er voor €9 miljard aan goederen door het kanaal vervoerd, zo schrijft DFT. Boskalis moet binnen 24 uur met verschillende opties komen hoe ze het schip uit de benarde positie gaan bevrijden.

Gebruikersavatar
piddybull
Premiummember
Premiummember
Berichten: 4572
Lid geworden op: 21 jan 2013 22:45
Locatie: Aardbol afslag W.VL
waarderingen: 7793
Contacteer:

Re: Boskalis

Bericht door piddybull »

'Ever Given is geen schip meer, maar een brug'


Vandaag om 08:16 (De Tijd)

Het kan nog weken duren voor weer schepen door het Suezkanaal kunnen varen. Dat is de voorlopige conclusie van Boskalis, het Nederlandse bedrijf dat het gestrande containerschip Ever Given moet losmaken, en ook de vrees van Evert Lataire, maritiem ingenieur aan de UGent.

‘Het spijt me, meneer, maar de hele wereldpers hangt hier aan de lijn voor meer informatie over het vastlopen van de Ever Given.’ Wie gisteren contact opnam met de Nederlandse maritieme dienstengroep Boskalis werd omgeleid naar een receptioniste die alleen je naam en telefoonnummer noteerde.

Boskalis is het moederbedrijf boven Smit Salvage, een specialist in het bergen van schepen die werd aangezocht om de Ever Given weer drijvende te krijgen. Het monumentale schip onder Panamese vlag, met 20.000 containers aan boord, ligt sinds woensdagochtend bijna dwars op het Suezkanaal. Smit Salvage stuurde in de nacht van woensdag op donderdag in allerijl een team specialisten naar de plaats van het onheil, in het zuidelijke deel van het Suezkanaal, midden in de Egyptische woestijn. In tussentijd sloeg een ander team aan het rekenen met de ballastgegevens van het schip en zelfs satellietbeelden.

Als je wat rekent, kom je snel tot de slotsom dat het schip lostrekken gewoon niet gaat.

Donderdagochtend kon CEO Peter Berdowski al melden dat het dagen tot weken kan duren voor het schip losgemaakt kan worden. Al die tijd liggen honderden tankers en containerschepen geblokkeerd op hun route van Azië naar Europa. Die is op jaarbasis goed voor 12 procent van de wereldhandel.

Het is ook de voorzichtige conclusie van Evert Lataire, professor maritieme techniek aan de ingenieursfaculteit van de UGent en een expert in scheepsdynamica. 'Wie begrijpt hoe de Ever Given dwars op het kanaal is terechtgekomen, krijgt ook een idee van hoe moeilijk het wordt om het schip weer vlot te krijgen.'

Oevereffect
De eerste vraag is dus: hoe kon het zover komen? Op de plek waar het schip vastliep, is het Suezkanaal ongeveer 300 meter breed, smaller dan de lengte van het schip (400 meter). ‘De Ever Given voer van zuid naar noord en stond er een stevige, maar niet abnormale westenwind, dwars op het schip’, beschrijft Lataire. ‘Om de drift - het afdrijven naar de oostelijke oever door die wind - te compenseren moest de kapitein tegensturen. Hij moest dus de voorsteven lichtjes in westelijke richting leggen om toch mooi recht door het kanaal te varen. Hoe sneller een schip vaart, hoe beter het te besturen is. Dat verklaart waarschijnlijk waarom het vrij snel voer, bijna 13 knopen of 20 kilometer per uur.’

Uit de AIS-gegevens (Automatic Identification System is een trackingsysteem voor de wereldwijde scheepvaart dat je vrij kan raadplegen op marinetraffic.com) kon Lataire afleiden dat het schip vlak voor het vastliep vrij dicht bij de westelijke oever voer. ‘Waarschijnlijk doordat de wind even wegviel en de kapitein niet snel genoeg kon bijsturen. Op dat moment trad het zogenaamde oevereffect op. Dat zit zo. Het kanaal is alleen maar op zijn centrale vaargeul 25 meter diep, sowieso redelijk ondiep voor een schip met een diepgang van 16 meter. Dichter bij de oevers neemt de diepte van het kanaal vrij snel af: op 75 meter gaat het van 25 meter diepte naar 0 meter. Hoe minder ruimte onder en naast het schip om de enorme watermassa weg te duwen hoe meer zijdelingse druk er ontstaat vanuit de oever. Dat oevereffect werkt vooral op de voorsteven van het schip, waardoor die weg van de westelijke oever werd geduwd.'

'Daar komt de forse voorwaartse stuwing van de schroef (de snelle vaarbeweging van 13 knopen, red.) bovenop. Op de AIS-gegevens is te zien dat de voorkant van het schip vrij snel is weggedraaid van de westelijke oever, waarop het zich in de oostelijke oever van het kanaal heeft geboord. Door de zwenking is de achtersteven in de westelijke oever gestrand.'

Uit beelden blijkt ook dat het schip daarbij omhoog is gekomen. Daardoor drijft het niet meer, maar 'hangt' het tussen de twee zandoevers, zegt Lataire. ‘De Ever Given is geen schip meer, maar is een brug geworden, die onder het enorme gewicht van haar 20.000 containers ook doorbuigt.’

Heel zware walvis
De analyse stemt overeen met die van Berdowski van Boskalis: ‘Het is als een heel zware walvis op het strand.' Meteen ook de reden waarom hij concludeerde dat het proberen lostrekken met tien sleepboten vooral ‘een dappere poging’ was. ‘Als je wat rekent, kom je snel tot de slotsom dat dat gewoon niet gaat.’

Wie begrijpt hoe de Ever Given dwars op het kanaal is terechtgekomen, krijgt ook een idee van hoe moeilijk het wordt om het schip weer vlot te krijgen.
EVERT LATAIRE
PROFESSOR MARITIEME TECHNIEK UGENT
‘Vergeet niet dat het schip 16 meter diep is en dus onder water vele meters diep in de schuin oplopende oever steekt’, voegt Lataire toe. Zo blijft er volgens de ingenieur maar één (dubbel) spoor over dat de Smit Salvage kan bewandelen: de oevers rond de voor- en achtersteven afgraven en vrij baggeren, en tegelijk het schip minder zwaar maken. Dat kan door olie en waterballast af te pompen en containers van het schip af te halen. ‘Dat laatste gebeurt normaal in havens met hoge kranen vanop de kaaien. Ik zie niet meteen hoe je midden in de woestijn een kraan krijgt die tot 50 meter hoog gestapelde containers kan grijpen.’

Het aanvoeren van al het benodigde materieel - langs beide kanten van het schip bovendien - kan op zich al dagen duren. En dan moeten de werken nog beginnen. De hele klus klaren wordt dus eerder een kwestie van weken dan van dagen. Tot zo lang zit er voor de hele scheepvaart tussen Zuid-Oost-Azië en Europa niets anders op dan rondvaren via de Zuid-Afrikaanse Kaap de Goede Hoop.

'Cynisch genoeg is de Ever Greet, een zusterschip van de Ever Given, het eerste dat nu die omweg maakt', raakte gisteravond bekend.

Vrijmaken Ever Given duurt minstens tot woensdag
Het zal minstens tot volgende woensdag duren om de Ever Given, het vastgelopen containerschip dat het Suezkanaal blokkeert, vrij te krijgen. Dat meldt het persagentschap Bloomberg vrijdagochtend op basis van anonieme bronnen met kennis van de operatie. Er is meer tijd nodig om zand te baggeren om het 200.000 ton zware containerschip vrij te krijgen, aldus het nieuwsagentschap.
Arrowhead is the leading RNAi biotech : ARWR ,Acquired all of Roche's RNAi business in 2011, and all of Novartis' RNAi business in 2015. RNAi is a way of silencing target genes, and is highly specific. Next C.C on May 4, 2021, at 4:30 p.m. ET

Decanus
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 838
Lid geworden op: 01 jul 2014 17:12
waarderingen: 590

Re: Boskalis

Bericht door Decanus »

Hoger koersdoel voor Boskalis na Suezklus
Een digitale roadshow van Boskalis levert een hoger koersdoel op bij Berenberg. Het beurshuis verhoogt het koersdoel van 24 naar 28 euro. Al had de maritiem dienstverlener geen roadshow nodig om in de kijker te lopen. De deblokkade van het schip Ever Green in het Suezkanaal leverde de voorbije weken veel publiciteit op.

Berenberg ziet signalen voor een verbeterde outlook, zowel voor de baggerdivisie als de tak energiewinning op zee. Boskalis won 40 procent sinds half december, waardoor al aardig wat optimisme in de koers verwerkt zit. Daarom blijft het beurshuis bij een houdenadvies.
Lukang liked last!

Leergierige
Forum verkenner
Forum verkenner
Berichten: 16
Lid geworden op: 18 apr 2020 13:03
waarderingen: 4

Re: Boskalis

Bericht door Leergierige »

Boskalis daalde gisteren met 0,37% tot 26,00 euro.

Investtech: “Dit was de zevende dag op een rij dat het aandeel daalde. Het ziet er technisch gezien echter wel goed uit. Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

De koers is niet ver meer verwijderd van het koersdoel van 28,00 euro van 8 analisten. Zij verwachten een winst per aandeel van 0,89 euro waarmee de koers/winstverhouding uitkomt op 29,2. Met die waardering zal het aandeel het vooral moeten hebben van groei.

Charttechnische factoren wijzen op bodemvorming.

Boskalis zoekt bodem
Boskalis, Mithra, Ing, Bekaert , AB Inbev , Inventiva, Euronav, Exmar

Gebruikersavatar
Erik1040
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 219
Lid geworden op: 31 okt 2013 09:48
Locatie: Pangasinan
waarderingen: 100

Re: Boskalis

Bericht door Erik1040 »

Boskalis ontvangt voorlopige gunning voor omvangrijk dijkversterkingsproject in Nederland


Papendrecht, 26 april 2021

Boskalis heeft de voorlopige gunning ontvangen voor een omvangrijke dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling, zijnde het project Meanderende Maas. De dijkversterking van de Brabantse Maasdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin het Rijk en Waterschappen samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Op basis van de huidige inschatting bedraagt de waarde van dit twee-fasencontract voor Boskalis circa EUR 160 miljoen.

Tussen Ravenstein en Lith gaat Boskalis in opdracht van het Waterschap Aa en Maas en de samenwerkende partijen in Meanderende Maas de primaire waterkering over een afstand van 26 kilometer versterken. Deze dijk beschermt het achterland tegen hoogwater uit de Maas als gevolg van hevige regenval en smeltwater uit het stroomgebied van de Maas. Tevens gaat Boskalis de rivier meer ruimte geven en een gebied van circa 500 hectare in de uiterwaarden tussen de dijk en de rivier opnieuw inrichten zodat een hoogwaardig ecologisch landschap ontstaat dat aantrekkelijk is voor de ontwikkeling van flora en fauna binnen het gebied, voor recreatieve doeleinden en een impuls geeft aan de economie.

Het project kent twee fasen, te weten een planuitwerkingsfase en een realisatiefase waarbij de verwachting is dat de realisatie van het project medio 2023 zal aanvangen met een doorlooptijd van circa vijf jaar.

Naast dit project uit het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma werkt Boskalis in dat kader ook met partners aan de versterking van de Markermeerdijken, de IJsseldijk Zwolle-Olst en de IJsseldijken in de Krimpenerwaard.

De strategie van Boskalis is erop gericht om in te spelen op de belangrijkste macro-economische factoren die de wereldwijde vraag opdrijven op onze markten: de groei van de wereldhandel, stijgende energieconsumptie, de groeiende wereldbevolking en uitdagingen die gepaard gaan met klimaatverandering. Dit dijkversterkingsproject is gericht op het beschermen van de welvaart in grote delen van Noord-Brabant en Gelderland tegen de gevolgen van extreme waterstanden die mede voortvloeien uit de verandering van het klimaat. Met zijn grensverleggende activiteiten en unieke expertise is Boskalis uitzonderlijk gepositioneerd om wereldwijd een significante maatschappelijk bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en beschermen van welvaart en invulling te geven aan de energietransitie.Plaats reactie