Boskalis

Beleggen, aandelen kopen in Nederland, informatie, koersen en analyses


Beste broker van 2020 (volgens Beleggers Belangen)
Profiteer van voorbeurs en nabeurs handelen!
Aandelen kopen voor €3.000: €1,80 kosten (o.a. BE&NL)
Vraag het informatiepakket van MeXeM aan


Gebruikersavatar
Erik1040
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 219
Lid geworden op: 31 okt 2013 09:48
Locatie: Pangasinan
waarderingen: 100

Re: Boskalis

Bericht door Erik1040 »

Boskalis en Wetlands International onderzoeken potentieel van ‘blue carbon’

Papendrecht, 3 februari 2020

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en Wetlands International, een internationale NGO die zich richt op het beschermen en herstellen van wetlands, gaan intensiever samenwerken om waterrijke en moerasachtige gebieden aan de kust te versterken en herstellen. Niet alleen dragen deze wetlandgebieden bij aan de kustbescherming en ondersteunen ze de visserij, maar ze behoren ook tot de grootste opslagplaatsen van CO2 ter wereld.

De organisaties gaan zich in het kader van een recent ondertekende samenwerkingsovereenkomst in eerste instantie richten op het ontwikkelen van expertise en kennis op het gebied van zogeheten ‘blue carbon’ ecosystemen, die kunnen bijdragen aan het realiseren van klimaatdoelstellingen, adaptatie en het behoud van biodiversiteit. ‘Blue carbon’ verwijst naar de CO2 die wereldwijd wordt opgeslagen door kustecosystemen, met name mangrovebossen, zeegrasvelden en kwelders.

De gevolgen van klimaatverandering voor ecosystemen en gemeenschappen in kustgebieden worden steeds duidelijker, met een toenemend risico op overstromingen en erosie. De baggersector vervult een belangrijke rol bij het beschermen van kustlijnen door middel van innovatieve oplossingen en het introduceren van adaptieve maatregelen. :clap:

Decanus
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 838
Lid geworden op: 01 jul 2014 17:12
waarderingen: 590

Re: Boskalis

Bericht door Decanus »

Goed tweede halfjaar en de vooruitzichten zien er ten opzichte van de aanvang 2019 gunstiger uit .

https://boskalis.com/nl/pers/persberich ... fjaar.html

Gebruikersavatar
Erik1040
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 219
Lid geworden op: 31 okt 2013 09:48
Locatie: Pangasinan
waarderingen: 100

Re: Boskalis

Bericht door Erik1040 »

Boskalis jaarresultaat gestuwd door goed tweede halfjaar

Papendrecht, 5 maart 2020

KERNCIJFERS 2019

Omzet: EUR 2,6 miljard
EBITDA: EUR 376 miljoen
EBIT: EUR 111 miljoen
Nettowinst: EUR 75 miljoen
Record orderportefeuille: EUR 4,7 miljard
Netto schuldenvrij: financiële positie EUR 26 miljoen cash
Dividendvoorstel: EUR 0,50 per aandeel in contanten
VOORUITZICHTEN

Goed gevulde portefeuille voor 2020
Dredging: stabiel marktvolume met stabiele marges
Offshore Energy: geleidelijk herstel van de markt
Towage: stabiel marktbeeld


Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft na een moeilijk eerste halfjaar 2019 goed afgesloten met een EBITDA van EUR 376 miljoen, iets boven de eigen verwachting. De nettowinst bedroeg EUR 75 miljoen (2018: EUR 436 miljoen verlies).De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 2,9% toegenomen tot EUR 2,64 miljard (2018: EUR 2,57 miljard).De EBITDA is uitgekomen op EUR 376 miljoen en de EBIT bedroeg EUR 111 miljoen inclusief buitengewone baten. In 2018 bedroeg de EBITDA EUR 354 miljoen en EBIT EUR 119 miljoen, beide gecorrigeerd voor buitengewone lasten.De daling van het resultaat wordt hoofdzakelijk verklaard door een slecht eerste halfjaar van de Offshore Energy divisie, met operationele en contractuele issues op een beperkt aantal offshore wind cables en decommissioning projecten. Na een grondige analyse van de projectenportefeuille zijn in het eerste halfjaar voorzieningen ter grootte van ruim EUR 100 miljoen getroffen voor een beperkt aantal contracten.Zowel in 2019 als in 2018 is het resultaat beïnvloed door een aantal bijzondere posten. In 2019 betrof dit de boekwinst op de verkoop van twee havensleep joint ventures alsook de verkoop van materieel. In 2018 betrof het aanzienlijke non-cash impairment-lasten.Bij Dredging & Inland Infra was er sprake van een gezonde omzetgroei van ruim 6% die volledig buiten Europa werd gerealiseerd mede onder invloed van enkele grote projecten in Oman, Singapore en Canada. De bezetting van de hoppervloot was ten opzichte van 2018 iets minder sterk maar lag wel boven het industriegemiddelde, daar waar de cuttervloot aanzienlijk drukker bezet was dan voorgaande jaar. De EBITDA was nagenoeg stabiel bij een lagere operationele marge. In de loop van 2019 zijn diverse spraakmakende projecten aangenomen waarmee de portefeuille toenam.Bij Offshore Energy is de omzet met 2% afgenomen. Ondanks een goed tweede halfjaar lag het jaarresultaat van de divisie op een aanzienlijk lager niveau als gevolg van de in het eerste halfjaar getroffen verliesvoorzieningen bij offshore wind cable en decommissioning projecten. De seabed intervention en surveyactiviteiten hebben het afgelopen jaar fors bijgedragen aan het resultaat. De transportactiviteiten waren nog onverminderd afhankelijk van de spotmarkt, alhoewel in de loop van 2019 concrete tekenen van herstel zichtbaar werden voor de periode 2021 en daarna. In het tweede halfjaar heeft Boskalis een belangrijk en omvangrijk offshore wind project in Taiwan aangenomen, ten gevolge waarvan besloten is in een tweede kraanschip te investeren.Bij Towage & Salvage is het gecombineerde resultaat toegenomen, ondanks de verkoop van het belang in de Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage joint ventures. Salvage kende een druk jaar met de voltooiing van twee lopende bergingen en de succesvolle berging van twee tankers in de Straat van Hormuz. Samen met een groot aantal middelgrote en kleinere opdrachten heeft dit geleid tot een hoger resultaat bij een stabiele omzet. De bijdrage van de resterende Towage joint ventures was hoger dan in 2018, maar nam per saldo af als gevolg van de verkoop van het belang in Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage.De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk en is in het tweede halfjaar aanzienlijk verbeterd. Per jaareinde was Boskalis netto schuldenvrij met een kaspositie van EUR 26 miljoen, daar waar de netto-schuldenpositie zes maanden eerder EUR 420 miljoen was en ultimo 2018 EUR 131 miljoen. De solvabiliteit is met 54% onverminderd hoog.De orderportefeuille, exclusief ons aandeel in de orderportefeuille van deelnemingen, is met 10% toegenomen tot een recordhoogte van EUR 4,72 miljard (ultimo 2018: EUR 4,29 miljard).

Peter Berdowski, CEO Boskalis: ‘We hebben 2019 goed weten af te sluiten na een moeilijk eerste halfjaar. Mede door deze resultaten en de opbrengst uit desinvesteringen hebben we het jaar schuldenvrij afgesloten. Geen geringe prestatie in het licht van de moeilijke marktomstandigheden in de afgelopen jaren en de investeringen en acquisities die wij hebben gedaan.Bij een aantal van de Offshore Energy activiteiten zien we tekenen van herstel. We zien een hoger activiteitenniveau bij survey, heavy marine transport en seabed intervention. Daarenboven hebben we een strategisch belangrijk offshore windproject in Taiwan aangenomen. Mede op basis van dit project hebben we besloten te investeren in een nieuw, grensverleggend kraanschip, waarmee we extreem grote funderingen kunnen installeren. Met deze investering versterken we onze positie in de windmarkt.Bij Dredging hebben we naar omstandigheden een goede prestatie geleverd. De vlootbezetting was bovengemiddeld en het orderboek nam fors toe. In november hebben wij een omvangrijk project in de Filipijnen aangenomen, waarmee we Manilla kunnen voorzien van een belangrijk stuk nieuw land, dat bovendien bescherming biedt tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met dit project hebben we een belangrijke bodem in de vlootbezetting gelegd voor de komende 2 tot 3 jaar.De berging had een zeer succesvol jaar met een aantal spraakmakende operaties. Zo wisten wij onder andere een grote milieuramp in het Midden-Oosten te voorkomen door twee door milities aangevallen tankers in veiligheid te brengen.Daarnaast hebben wij grote stappen gezet met de strategisch herpositionering van ons bedrijf door de succesvolle verkoop van twee havensleep joint ventures en de acquisitie van het surveybedrijf Horizon in het Midden-Oosten.De afgelopen periode hebben wij hard gewerkt aan een nieuw corporate businessplan dat wij later vandaag zullen presenteren. Hieruit blijkt dat er een betekenisvolle rol voor Boskalis is weggelegd om een aantal van de grote maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia aan te pakken. Met de kwaliteit van onze organisatie, schepen en vooral onze mensen zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.’Marktontwikkelingen

De ontwikkeling van de voor Boskalis relevante macrotrends zijn op lange termijn positief. De structurele groei en stijgende welvaart van de wereldbevolking die steeds meer in kustgebieden woont stimuleert de vraag naar infrastructuur, grondstoffen en energie en stimuleert de wereldhandel. Klimaatverandering vereist enorme investeringen in de energietransitie, van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Ondanks alle maatregelen om emissies terug te dringen, zullen emissies op de middellange termijn verder toenemen en zullen de schadelijke effecten van klimaatverandering de komende decennia eveneens toenemen. Het adequaat aanpakken van deze effecten door adaptieve maatregelen vereist enorme investeringen. Gezamenlijk stuwen deze macrotrends de vraag naar maritieme infrastructuur en vormen als zodanig belangrijke drijfveren voor duurzame groei voor onze activiteiten.In het nieuwe Corporate Business Plan 2020-2022 wordt uitvoerig ingegaan op de ontwikkeling van deze business drivers evenals op de doorvertaling daarvan naar onze eindmarkten. Ondanks onzekerheden over de mate en het tempo van een marktherstel op de korte termijn is Boskalis positief over de kansen en mogelijkheden voor de middellange en lange termijn. Wij zien volop mogelijkheden om het bedrijf verder uit te bouwen. Mogelijkheden bij Dredging & Inland Infra, bij Towage & Salvage, maar in het bijzonder in offshore wind bij Offshore Energy alsook in de traditionele olie- en gasmarkten. Het nieuwe Business Plan wordt nader toegelicht in het Jaarverslag 2019 dat later vandaag, donderdag 5 maart, wordt gepubliceerd.Vooruitzichten

Het marktbeeld voor 2020 ziet er ten opzichte van de aanvang van 2019 gunstiger uit.Bij Dredging & Inland Infra zien wij voor de korte termijn een stabiel werkvolume in de markt en bieden de projecten in portefeuille een solide basis voor de omzet en vlootbezetting voor 2020. De markt is echter aanhoudend competitief en voor Boskalis ligt de nadruk op het behoud van bezetting tegen verantwoorde projectrisico’s.Het beeld van de Offshore Energy markt wordt geleidelijk positiever. De bijdrage vanuit de windprojecten zal naar verwachting positief zijn, en ook voor seabed intervention wordt een redelijk jaar verwacht. Survey gaat naar verwachting wederom een goed jaar tegemoet en zal met de consolidatie van Horizon groeien. Voor Transport geldt 2020 als een overgangsjaar, komend van een aantal rustige jaren naar een aantrekkende markt in 2021 en 2022.Bij Towage & Salvage zullen de overgebleven joint ventures (Smit Lamnalco en Keppel Smit Towage) naar verwachting een stabiel jaar tegemoet gaan. Het jaarresultaat bij Salvage zal sterk afhangen van het inherent onvoorspelbare aanbod aan werk en de afwikkeling van projecten uit het verleden.Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten, met daarenboven de onzekere omstandigheden, is het moeilijk om thans, vroeg in het jaar, een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het jaarresultaat 2020.Door het samenvallen van twee grote investeringen, de megacutter Krios en de Bokalift 2, wordt voor 2020 een investeringsbedrag van circa EUR 400 miljoen verwacht, exclusief de aanschaf van het restbelang in Horizon en eventuele acquisities. De financiële positie is zeer solide en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.Dividendbeleid en -voorstel

Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend waarbij tevens voor de langere termijn een stabiele ontwikkeling van het dividend wordt nagestreefd. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders.Gelet op de robuuste balans is voor de bepaling van het dividend over 2019 besloten het dividend stabiel te houden en daarmee meer uit te betalen dan het beleid voorschrijft. Boskalis zal daarom aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2020 voorstellen om een dividend van EUR 0,50 per aandeel in contanten uit te keren, circa 88% van de nettowinst. Het dividend zal vanaf 25 mei 2020 betaalbaar zijn.

Gebruikersavatar
Erik1040
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 219
Lid geworden op: 31 okt 2013 09:48
Locatie: Pangasinan
waarderingen: 100

Re: Boskalis

Bericht door Erik1040 »

Boskalis stelt Algemene Vergadering van Aandeelhouders uit

Papendrecht, 18 maart 2020

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat de aangekondigde Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) wordt uitgesteld tot 30 juni 2020

Gezien de recente ontwikkelingen rond het COVID-19 (corona) virus en de wens van Boskalis om de gezondheidsrisico’s van de aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en werknemers zoveel mogelijk te beperken wordt de AvA van 13 mei verplaatst naar 30 juni 2020. Met inachtneming van de wettelijke oproeptermijn zal de agenda op 19 mei 2020 worden gepubliceerd.

Boskalis volgt de ontwikkelingen en aanwijzingen van de overheid ten aanzien van het COVID-19 (corona) virus op de voet en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om eventuele verdere maatregelen ten aanzien van de AvA te treffen, waaronder maar niet beperkt tot het limiteren van het aantal deelnemers aan de vergadering, dan wel het mogelijk verder uitstellen van de AvA.


Aandeelhouders worden verzocht de website van de Boskalis regelmatig te bezoeken voor eventuele nadere berichten met betrekking tot de AvA.

Gebruikersavatar
Erik1040
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 219
Lid geworden op: 31 okt 2013 09:48
Locatie: Pangasinan
waarderingen: 100

Re: Boskalis

Bericht door Erik1040 »

Was te verwachten...

Gegeven deze onzekerheden en om de sterke financiële positie zo veel mogelijk te waarborgen heeft Boskalis besloten geen dividendvoorstel voor het financiële jaar 2019 voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) te agenderen en om zijn aandeleninkoopprogramma vanaf volgende week op te schorten.

Gebruikersavatar
Erik1040
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 219
Lid geworden op: 31 okt 2013 09:48
Locatie: Pangasinan
waarderingen: 100

Re: Boskalis

Bericht door Erik1040 »

Boskalis breidt maritieme bergingsactiviteiten in de VS uit met acquisitie Ardent Americas
Papendrecht, 9 april 2020

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) kondigt de overname aan van maritieme emergency response specialist Ardent Americas LLC (Ardent Americas). Ardent Americas is een leidende speler onder de Oil Pollution Act uit 1990 (OPA90) voor het verlenen van maritieme emergency response diensten in de Verenigde Staten (VS).

In het kader van het OPA90-programma verplicht de Amerikaanse kustwacht reders die in Amerikaanse wateren actief zijn een contract af te sluiten met erkende bergingsbedrijven voor het leveren van bergings- en brandbestrijdingsdiensten. Het OPA90-programma van Ardent Americas omvat ongeveer 500 reders en meer dan 4.000 schepen.

Ardent Americas is in 2015 ontstaan ​​na de fusie van Svitzer Salvage en Titan Salvage, opereert vanuit Houston en Fort Lauderdale in de VS en was een dochteronderneming van Ardent Global Marine Services met haar hoofdkantoor in IJmuiden.

Met deze acquisitie versterkt Boskalis zijn bestaande positie op de Amerikaanse maritieme bergingsmarkt. Boskalis levert reeds OPA90-diensten in de Verenigde Staten met Donjon-Smit via zijn dochteronderneming SMIT Salvage en joint venture-partner Donjon Marine. Met ruim 175 jaar ervaring staat SMIT Salvage synoniem voor totale toewijding aan het assisteren van schepen bij noodsituaties op zee en het verwijderen van wrakken, vooral wanneer optimale zorg voor het milieu een prioriteit is.

Eli Lach liked last!

Gebruikersavatar
Erik1040
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 219
Lid geworden op: 31 okt 2013 09:48
Locatie: Pangasinan
waarderingen: 100

Re: Boskalis

Bericht door Erik1040 »

Boskalis herfinanciert kredietfaciliteit met nieuwe EUR 500 miljoen faciliteit

Papendrecht, 14 april 2020

Koninklijke Boskalis Westminster NV (Boskalis) heeft zijn zogenoemde Revolving Credit Facility (RCF) geherfinancierd waarmee het de beschikking heeft over een gecommitteerde bankfinanciering van EUR 500 miljoen tot april 2025. De door ING gecoördineerde nieuwe faciliteit wordt verstrekt door een syndicaat van zeven banken (ABN AMRO Bank, BNP Paribas, HSBC, ING Bank, MUFG, Rabobank en NatWest).Met de nieuwe vijfjarige faciliteit met verbeterde voorwaarden herfinanciert Boskalis zijn huidige RCF die in augustus 2021 zou aflopen. Binnen de nieuwe faciliteit bestaat de mogelijkheid om deze met nog eens EUR 150 miljoen te verhogen, evenals twee opties voor een verlenging van elk een jaar. Naast de RCF met bijbehorende opties heeft Boskalis een US Private Placement van 325 miljoen dollar uitstaan. De US Private Placement kent een looptijd tot juli 2023 en met de nieuwe faciliteit beschikt Boskalis over een goed gespreide en langlopende financieringsstructuur.De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. De onderneming sloot 2019 af met een positieve netto kaspositie van EUR 26 miljoen. Deze netto financiële positie is per 1 april 2020 licht verbeterd. Met de huidige kaspositie en nieuwe RCF beschikt Boskalis over aanzienlijke financiële slagkracht voor zowel de lopende werkzaamheden als voor toekomstige investeringen.

wimvd
Premiummember
Premiummember
Berichten: 3641
Lid geworden op: 15 feb 2013 12:40
waarderingen: 886

Re: Boskalis

Bericht door wimvd »

24 april
https://www.bolero.be/nl/analyse-en-inz ... -olieprijs


Boskalis voelt impact lage olieprijs


KBC Securities ging op zoek naar de negatieve of positieve effecten van de lage olieprijzen voor de aandelen in zijn coverage. Niet geheel onverwacht zijn die duidelijk negatief voor olie- & gasservicebedrijven, waaronder Boskalis. De verwachtingen werden verlaagd en dat werd door analist Bart Cuypers in een lager koersdoel vertaald. Het “Opbouwen”-advies blijft overeind, onder meer dankzij de solide balans.
Lagere verwachting door haperende projecten
Op 2 april gaf Boskalis een update over de situatie van COVID-19. Darin werd onder meer meegegeven dat het dividend voor 2019 wordt ingetrokken en het inkoopprogramma van eigen aandelen wordt opgeschort. De reden daarvoor was duidelijk. COVID-19 zou immers zeker van invloed zijn op het operationele resultaat in 2020, al waren de projecten toen nog lopende.
Sindsdien heeft Singapore een lockdown aangekondigd, wat heeft geleid tot de stopzetting van het polderproject (terwijl de Tuas Finger 3 en de sleep- en bergingsactiviteiten op de terminal gelukkig doorgaan). Wat dat betekent voor de resultaten over 2020 is momenteel nog niet duidelijk, maar meer informatie wordt daarover verwacht in de trading update van 13 mei. Aangezien analist Bart Cuypers verwacht dat er sindsdien meer projecten zijn geweest die met operationele uitdagingen kampen en gezien de potentiële druk op enkele eerdere cyclische projecten, heeft hij zijn EBITDA-raming voor 2020 verlaagd van 407 miljoen naar 316 miljoen euro.
Offshore Energy onder druk
Aangezien onze analist niet verwacht dat de olieprijzen zich in 2020 of zelfs 2021 boven het prijsniveau van 50 dollar zullen herstellen, verlaagt hij zijn verwachtingen voor 2021 aanzienlijk. Dat resulteert in een EBITDA-prognose voor de groep van 365 miljoen euro, terwijl eerder sprake was van 471 miljoen. Offshore Energy kampt met een competitieve spotmarkt en weinig nieuwe grote HMT-orders, maar met beperkte annuleringen van bestaande orders. Offshore Wind kan daarentegen voor wat steun zorgen.
Nog verder in de tijd, voor 2022, verlaagt KBC Securities de verwachtingen van 517 naar 404 miljoen euro. Dat is het resultaat van een trager herstel van Offshore Energy en een tragere normalisering van de baggermarges (er wordt verwacht dat een aantal lopende projecten waarschijnlijk verder zal worden uitgesteld na de Covid-19-situatie).
De mening van KBC Securities
Door de hoge blootstelling aan offshore olie & gas snijden de aanhoudend negatieve ontwikkelingen op de oliemarkt in het eerder verwachte herstel van de Offshore Energy divisie van Boskalis.
Hoewel Boskalis in 2020 en 2021 een betere uitgangspositie heeft gecreëerd dan bij de start van 2019, is de kans groot dat de pijplijn van nieuwe orders weer opdroogt als gevolg van de grote verwachte offshore CAPEX-besnoeiingen. Met de lagere verwachtingen in de hand gaat het koersdoel van 22 naar 18,5 euro.
De balans van Boskalis blijft echter solide en met met het oog op mogelijke versoepelingen van de lockdown-maatregelen blijft het “Opbouwen”-advies op basis van de huidige waardering overeind.
Gespreid in tijd instappen
Gespreid in sectoren beleggen
Enkel dividend-aandelen geven enige zekerheid van recurrent inkomen
Dividenden herbeleggen (samengestelde interest-wonder)
Enkel traden met aandelen die dividenden uitkeren om risico te beperken
Pas bijkopen op -15%

wimvd
Premiummember
Premiummember
Berichten: 3641
Lid geworden op: 15 feb 2013 12:40
waarderingen: 886

Re: Boskalis

Bericht door wimvd »

De jaarresultaten van Boskalis bevestigden aan de aandeelhouders dat het ergste achter de rug is voor de grootste baggermaatschappij ter wereld. Ze hadden al een belangrijke hint gekregen met de aankondiging bij de bekendmaking van de halfjaarcijfers dat CEO Peter Berdowski 50.000 aandelen had bijgekocht. Het koersherstel sinds augustus kreeg dan wel een knauw door de coronacrisis, maar de jaarcijfers moeten het aandeel af helpen raken van het etiket van zware achterblijver. Wat een contrast met enige tijd geleden. Boskalis beleefde tussen 2003 en 2013 een gouden decennium. Het was toen een beursster. Tussen 2003 en het voorjaar van 2015 vertienvoudigde de beurskoers, van afgerond 5 naar 50 euro. Maar de jongste jaren zat de klad erin. Dat verklaart waarom de aandeelhouders bijzonder opgetogen zijn over de jaarresultaten, die de verwachtingen van de analisten en het bedrijf overtreffen. Als hoogtepunt ziet Boskalis de sterke verbetering van zijn resultaat ten opzichte van de eerste jaarhelft. In de baggeractiviteit is er een gezonde bezetting van de sleephopperzuigers. Misschien nog belangrijker is dat het zorgenkind, Offshore Energy, een sterke verbetering liet zien. Nog een lichtpunt is dat het orderboek eind december op 4,7 miljard euro stond. Dat was een record, te vergelijken met de 4,36 miljard euro op 30 juni 2019 en de 4,29 miljard eind 2018. In 2019 steeg de omzet met 2,6 procent ten opzichte van 2018, of een klim van 2,57 miljard naar 2,645 miljard euro. Ondanks de daling van de bedrijfskasstroom (ebitda) met bijna 19 procent, van 167,2 naar 135,7 miljoen euro, in de eerste jaarhelft en de prognose van het management dat de ebitda van 2019 in de buurt van die van vorig jaar zou liggen (353,6 miljoen euro), kwam die uit op 375,8 miljoen euro, of een toename met 6,3 procent. In de eerste jaarhelft was de ebitda nog achteruitgegaan door een stevige voorziening in de kabelactiviteiten (Offshore Energy) van afgerond 100 miljoen euro voor verlieslatende offshorewindcontracten. Gelukkig stond daar een al even verrassende uitzonderlijke meerwaarde van 42,2 miljoen euro tegenover op de verkoop van het belang in de joint-venture Kotug Smit Towage en de verkoop van een schip. Het bedrijfsresultaat (ebit) evolueerde van -400,5 miljoen euro naar +110,7 miljoen euro, opnieuw mooi b oven de analistenconsensus. Dezelfde ommekeer z agen we in het nettoresultaat: van een verlies van 435,9 miljoen euro naar +74,9 miljoen euro, of 0,55 euro per aandeel. De aandeelhouders krijgen o pnieuw een dividend van 0,50 euro bruto per aandeel. De uitbreiding richting offshore met de overnames van SMIT Internationale (assistentie van binnenkomende en uitgaande zeeschepen met sleepboten, berging en wrakopruiming) en Dockwise (verplaatsen van extreem zware offshoreplatformen) pakte de voorbije jaren niet goed uit. Maar in loop van vorig jaar tekende zich een geleidelijk herstel af, dat zou moeten doorzetten dit jaar. De baggeractiviteit biedt een stabiel marktvolume met stabiele winstmarges. Belangrijk is ook dat Boskalis schuldenvrij is met een nettokaspositie van 26 miljoen euro. Conclusie Zonder de coronacrisis zat er een b etere periode aan te k omen voor de baggeraar. Uit voorzorg heeft Boskalis zijn dividend geschrapt en de investeringen tot 200 miljoen euro teruggeschroefd. Het aandeel is fundamenteel een flink stuk goedkoper. In 2010 werd nog 2,3 keer de boekwaarde betaald, tegenover minder dan 1 keer vandaag. Het advies blijft dan ook positief met de mogelijkheid dat Boskalis de komende tijd naar de voorbeeldportefeuille promoveert.

Uit: Inside Beleggen 9 april 2020
Gespreid in tijd instappen
Gespreid in sectoren beleggen
Enkel dividend-aandelen geven enige zekerheid van recurrent inkomen
Dividenden herbeleggen (samengestelde interest-wonder)
Enkel traden met aandelen die dividenden uitkeren om risico te beperken
Pas bijkopen op -15%

Gebruikersavatar
Erik1040
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 219
Lid geworden op: 31 okt 2013 09:48
Locatie: Pangasinan
waarderingen: 100

Re: Boskalis

Bericht door Erik1040 »

Boskalis Trading Update

Papendrecht, 13 mei 2020

Het eerste kwartaal van 2020 is voor Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) financieel boven verwachting verlopen. In het licht van de wereldwijde ontwikkelingen van het COVID-19 virus heeft Boskalis daarmee een alleszins goed eerste kwartaal afgesloten. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is de omzet licht toegenomen bij een hoger resultaat. De omvang van de orderportefeuille is per einde kwartaal licht afgenomen ten opzichte van de recordstand van eind 2019. Er zijn tot op heden geen geboekte opdrachten van betekenis geannuleerd. De al zeer solide financiële positie is in de loop van het eerste kwartaal verder versterkt.

HOOFDPUNTEN EERSTE KWARTAAL 2020

Impact van COVID-19 op het eerste kwartaalresultaat relatief beperkt
Hogere omzet ten opzichte van het eerste kwartaal 2019 bij een hogere EBITDA
Gevarieerd beeld in de vlootbezetting bij zowel Dredging als Offshore Energy
Orderportefeuille: EUR 4,6 miljard
Positieve netto kaspositie van EUR 57 miljoen en direct beschikbare financieringsruimte van circa EUR 850 miljoen
OPERATIONELE GANG VAN ZAKEN

Boskalis heeft bij het uitbreken van het COVID-19 virus maximale voorzorgsmaatregelen getroffen om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van zijn werknemers te waarborgen. Daarbij zijn tegelijkertijd alle nodige stappen gezet om de operationele activiteiten maximaal voort te kunnen zetten.


Projecten worden slechts in beperkte mate getroffen door algehele lockdown maatregelen. De grootste operationele uitdaging voor Boskalis is het aflossen van de scheepsbemanningen en het projectpersoneel als gevolg van de wereldwijde reisbeperkingen. Om de continuïteit van de bedrijfsvoering en gezondheid van de collega’s te waarborgen worden oplossingen op maat toegepast. Inmiddels is in samenwerking met de Travel Clinic, dat deel uitmaakt van het Erasmus Medisch Centrum, een testprocedure op COVID-19 uitgewerkt. Deze procedure wordt sinds enkele weken succesvol toegepast voor het aflossen van bemanningen op schepen.

Dredging & Inland Infra

De omzet van de divisie Dredging & Inland Infra is in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar licht afgenomen bij een lager resultaat. Vermeldenswaardige projecten in uitvoering betroffen Duqm (Oman), Pulau Tekong en Tuas Terminal Phase 2 (Singapore), LNG Canada en diverse middelgrote projecten in Nederland. Van alle (middel)grote projecten ligt momenteel alleen het Pulau Tekong project stil als gevolg van COVID-19 door een selectieve lockdown in Singapore. Pulau Tekong omvat hoofdzakelijk civiele activiteiten waarbij geen grote baggerschepen worden ingezet. Hierdoor is de impact op het resultaat zeer beperkt.

De bezetting van de hoppervloot lag in verhouding tot vorig jaar op een lager niveau. Daarentegen was de bezetting van de cuttervloot in het eerste kwartaal uitzonderlijk sterk, mede door de inzet van de megacutter Helios in het Midden-Oosten.

De orderportefeuille van Dredging & Inland Infra is ten opzichte van eind 2019 licht afgenomen. De portefeuille in Nederland nam daarbij toe, mede door de definitieve gunning voor groot onderhoud aan de Rijksweg N3 en onderhoudsbaggerwerk in de haven van Rotterdam. Na afsluiting van het kwartaal heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan in het kader van de uitvoering van het projectplan voor de versterking van de Markermeerdijken. Als gevolg van de uitspraak kan gestart worden met de uitvoering van de werkzaamheden die in 2020 en 2021 een belangrijke bijdrage zullen leveren aan de omzet van Boskalis in Nederland. Tevens is in het tweede kwartaal een vervolgopdracht ontvangen voor de aanleg van een tweede kunstmatig eiland in het IJmeer, grenzend aan het zogenoemde Strandeiland dat momenteel wordt gerealiseerd naast de bestaande IJburg-eilanden in Amsterdam.

Offshore Energy

Het eerste kwartaal bij Offshore Energy is naar omstandigheden goed verlopen. Bij een hogere omzet in vergelijking met het eerste kwartaal 2019 was het operationele divisieresultaat licht negatief, daar waar het resultaat in 2019 fors negatief was. Het eerste kwartaal is door seizoenseffecten traditioneel zwak.


Het contracting deel van de divisie bestaat uit Installation & Intervention (I&I) en de Offshore Wind activiteiten. Bij I&I hebben enkele pijplijn-gerelateerde projecten en decommissioningwerken aan de omzet bijgedragen. Bij Offshore Wind had Subsea Cables een relatief druk kwartaal met de projecten Ostwind 2, Triton Knoll en Borssele Beta in uitvoering.

Het services deel van de divisie bestaat uit Marine Transport & Services, Subsea Services en Marine Survey. Bij Marine Transport was een deel van de grote schepen goed bezet maar is een deel van de vloot afhankelijk van een uitdagende spotmarkt. Bij Subsea Services en Marine Survey is de winterperiode op de Noordzee gewoonlijk rustig en lag de omzet op een niveau dat vergelijkbaar is met begin vorig jaar. Met ingang van begin dit jaar worden de Marine Survey activiteiten van Horizon Geosciences volledig geconsolideerd. Horizon had een zeer druk eerste kwartaal en droeg goed bij aan zowel de kwartaalomzet als het resultaat.

De bezetting van de verschillende typen offshore-schepen liet een uiteenlopend beeld zien. Daar waar de transportschepen en AHT’s beter bezet waren, lagen de kabellegschepen en diving support vessels vaker stil, in lijn met het normale seizoenspatroon.

In het kwartaal is een groot aantal kleinere opdrachten aangenomen en is het orderboek ten opzichte van eind 2019 nagenoeg stabiel gebleven.

Towage & Salvage

Salvage kende een redelijk normaal eerste kwartaal dat in het teken stond van twee bergingen in Brazilië. De omzet van Salvage lag op een lager niveau dan het uitzonderlijk drukke eerste kwartaal van 2019. De bijdrage van de Towage joint ventures was, gecorrigeerd voor de desinvestering van Kotug Smit Towage begin 2019, nagenoeg stabiel.

Financiële positie

Boskalis heeft zijn sterke focus op cash-management sinds de uitbraak van COVID-19 verder aangescherpt. Diverse initiatieven zijn genomen gericht op het beperken van niet-projectgerelateerde uitgaven, het optimaliseren van het werkkapitaal en het waarborgen van de financieel sterke positie. Zo is begin april aangekondigd dat het investeringsprogramma voor 2020 is gehalveerd naar EUR 200 miljoen, wordt over het financiële jaar 2019 geen dividend uitgekeerd en is het aandeleninkoopprogramma begin april opgeschort. Het gecombineerde gevolg van deze maatregelen resulteert in een positief kasstroomeffect van circa EUR 320 miljoen in 2020.

De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk. De onderneming sloot 2019 af met een positieve netto kaspositie en deze is in de loop van het eerste kwartaal verdubbeld tot EUR 57 miljoen. Hiermee wordt ruimschoots aan de financiële convenanten voldaan.

Medio april heeft Boskalis bovendien zijn zogenoemde Revolving Credit Facility geherfinancierd tot april 2025. Hiermee heeft het de beschikking over een nieuwe gecommitteerde bankfinanciering van EUR 500 miljoen met verbeterde voorwaarden ten opzichte van de oude faciliteit. Met de aanwezige liquide middelen en de bankfaciliteiten beschikt Boskalis over een direct beschikbare financieringsruimte van circa EUR 850 miljoen.

VOORUITZICHTEN

Begin maart is bij de publicatie van de jaarcijfers 2019 al aangegeven dat het, gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten en gegeven de onzekere omstandigheden, moeilijk is vroeg in het jaar een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het jaarresultaat 2020. Het lijkt onontkoombaar dat de COVID-19 crisis, in combinatie met de lage olieprijs, een negatief effect zal hebben op onze business. Het marktbeeld dat wij schetsten in het Corporate Business Plan 2020-2022 dat wij begin maart presenteerden is inmiddels achterhaald. Desalniettemin zijn wij gegeven de extreme omstandigheden niet uitgesproken negatief over de rest van het jaar. Mede dankzij het recordorderboek waarmee het jaar is gestart, in combinatie met de intern getroffen maatregelen en de eerste tekenen dat de COVID-19 restricties zich wereldwijd lijken te stabiliseren, wordt met voorzichtig vertrouwen vooruitgekeken naar de rest van het jaar.

Voor 2020 wordt een investeringsbedrag van circa EUR 200 miljoen verwacht met inbegrip van dry dockings. Eventuele acquisities zoals het eind januari verworven restbelang in Horizon (EUR 35 miljoen) zijn hierbij niet inbegrepen.
wimvd liked last!Plaats reactie