Gratis/goedkoop beleggen in aandelen of fondsen (BE) / fondsen (NL)


Gratis/goedkoop beleggen in
aandelen
 of fondsen (BE) / fondsen (NL)Boskalis

Beleggen en aandelen kopen in Nederland, beursberichten, informatie delen, beurskoersen analyseren + AMX, ASCX, Lokaal
Gebruikersavatar
Erik1040
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 111
Lid geworden op: 31 okt 2013 09:48
Locatie: Pangasinan
waarderingen: 39
Contacteer:

Re: Boskalis

Bericht door Erik1040 » 03 feb 2020 14:16

Boskalis en Wetlands International onderzoeken potentieel van ‘blue carbon’

Papendrecht, 3 februari 2020

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) en Wetlands International, een internationale NGO die zich richt op het beschermen en herstellen van wetlands, gaan intensiever samenwerken om waterrijke en moerasachtige gebieden aan de kust te versterken en herstellen. Niet alleen dragen deze wetlandgebieden bij aan de kustbescherming en ondersteunen ze de visserij, maar ze behoren ook tot de grootste opslagplaatsen van CO2 ter wereld.

De organisaties gaan zich in het kader van een recent ondertekende samenwerkingsovereenkomst in eerste instantie richten op het ontwikkelen van expertise en kennis op het gebied van zogeheten ‘blue carbon’ ecosystemen, die kunnen bijdragen aan het realiseren van klimaatdoelstellingen, adaptatie en het behoud van biodiversiteit. ‘Blue carbon’ verwijst naar de CO2 die wereldwijd wordt opgeslagen door kustecosystemen, met name mangrovebossen, zeegrasvelden en kwelders.

De gevolgen van klimaatverandering voor ecosystemen en gemeenschappen in kustgebieden worden steeds duidelijker, met een toenemend risico op overstromingen en erosie. De baggersector vervult een belangrijke rol bij het beschermen van kustlijnen door middel van innovatieve oplossingen en het introduceren van adaptieve maatregelen. :clap:Decanus
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 693
Lid geworden op: 01 jul 2014 17:12
waarderingen: 401

Re: Boskalis

Bericht door Decanus » 05 mar 2020 08:11

Goed tweede halfjaar en de vooruitzichten zien er ten opzichte van de aanvang 2019 gunstiger uit .

https://boskalis.com/nl/pers/persberich ... fjaar.html

Gebruikersavatar
Erik1040
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 111
Lid geworden op: 31 okt 2013 09:48
Locatie: Pangasinan
waarderingen: 39
Contacteer:

Re: Boskalis

Bericht door Erik1040 » 05 mar 2020 09:23

Boskalis jaarresultaat gestuwd door goed tweede halfjaar

Papendrecht, 5 maart 2020

KERNCIJFERS 2019

Omzet: EUR 2,6 miljard
EBITDA: EUR 376 miljoen
EBIT: EUR 111 miljoen
Nettowinst: EUR 75 miljoen
Record orderportefeuille: EUR 4,7 miljard
Netto schuldenvrij: financiële positie EUR 26 miljoen cash
Dividendvoorstel: EUR 0,50 per aandeel in contanten
VOORUITZICHTEN

Goed gevulde portefeuille voor 2020
Dredging: stabiel marktvolume met stabiele marges
Offshore Energy: geleidelijk herstel van de markt
Towage: stabiel marktbeeld


Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) heeft na een moeilijk eerste halfjaar 2019 goed afgesloten met een EBITDA van EUR 376 miljoen, iets boven de eigen verwachting. De nettowinst bedroeg EUR 75 miljoen (2018: EUR 436 miljoen verlies).De omzet is ten opzichte van vorig jaar met 2,9% toegenomen tot EUR 2,64 miljard (2018: EUR 2,57 miljard).De EBITDA is uitgekomen op EUR 376 miljoen en de EBIT bedroeg EUR 111 miljoen inclusief buitengewone baten. In 2018 bedroeg de EBITDA EUR 354 miljoen en EBIT EUR 119 miljoen, beide gecorrigeerd voor buitengewone lasten.De daling van het resultaat wordt hoofdzakelijk verklaard door een slecht eerste halfjaar van de Offshore Energy divisie, met operationele en contractuele issues op een beperkt aantal offshore wind cables en decommissioning projecten. Na een grondige analyse van de projectenportefeuille zijn in het eerste halfjaar voorzieningen ter grootte van ruim EUR 100 miljoen getroffen voor een beperkt aantal contracten.Zowel in 2019 als in 2018 is het resultaat beïnvloed door een aantal bijzondere posten. In 2019 betrof dit de boekwinst op de verkoop van twee havensleep joint ventures alsook de verkoop van materieel. In 2018 betrof het aanzienlijke non-cash impairment-lasten.Bij Dredging & Inland Infra was er sprake van een gezonde omzetgroei van ruim 6% die volledig buiten Europa werd gerealiseerd mede onder invloed van enkele grote projecten in Oman, Singapore en Canada. De bezetting van de hoppervloot was ten opzichte van 2018 iets minder sterk maar lag wel boven het industriegemiddelde, daar waar de cuttervloot aanzienlijk drukker bezet was dan voorgaande jaar. De EBITDA was nagenoeg stabiel bij een lagere operationele marge. In de loop van 2019 zijn diverse spraakmakende projecten aangenomen waarmee de portefeuille toenam.Bij Offshore Energy is de omzet met 2% afgenomen. Ondanks een goed tweede halfjaar lag het jaarresultaat van de divisie op een aanzienlijk lager niveau als gevolg van de in het eerste halfjaar getroffen verliesvoorzieningen bij offshore wind cable en decommissioning projecten. De seabed intervention en surveyactiviteiten hebben het afgelopen jaar fors bijgedragen aan het resultaat. De transportactiviteiten waren nog onverminderd afhankelijk van de spotmarkt, alhoewel in de loop van 2019 concrete tekenen van herstel zichtbaar werden voor de periode 2021 en daarna. In het tweede halfjaar heeft Boskalis een belangrijk en omvangrijk offshore wind project in Taiwan aangenomen, ten gevolge waarvan besloten is in een tweede kraanschip te investeren.Bij Towage & Salvage is het gecombineerde resultaat toegenomen, ondanks de verkoop van het belang in de Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage joint ventures. Salvage kende een druk jaar met de voltooiing van twee lopende bergingen en de succesvolle berging van twee tankers in de Straat van Hormuz. Samen met een groot aantal middelgrote en kleinere opdrachten heeft dit geleid tot een hoger resultaat bij een stabiele omzet. De bijdrage van de resterende Towage joint ventures was hoger dan in 2018, maar nam per saldo af als gevolg van de verkoop van het belang in Saam Smit Towage en Kotug Smit Towage.De financiële positie van Boskalis is onverminderd sterk en is in het tweede halfjaar aanzienlijk verbeterd. Per jaareinde was Boskalis netto schuldenvrij met een kaspositie van EUR 26 miljoen, daar waar de netto-schuldenpositie zes maanden eerder EUR 420 miljoen was en ultimo 2018 EUR 131 miljoen. De solvabiliteit is met 54% onverminderd hoog.De orderportefeuille, exclusief ons aandeel in de orderportefeuille van deelnemingen, is met 10% toegenomen tot een recordhoogte van EUR 4,72 miljard (ultimo 2018: EUR 4,29 miljard).

Peter Berdowski, CEO Boskalis: ‘We hebben 2019 goed weten af te sluiten na een moeilijk eerste halfjaar. Mede door deze resultaten en de opbrengst uit desinvesteringen hebben we het jaar schuldenvrij afgesloten. Geen geringe prestatie in het licht van de moeilijke marktomstandigheden in de afgelopen jaren en de investeringen en acquisities die wij hebben gedaan.Bij een aantal van de Offshore Energy activiteiten zien we tekenen van herstel. We zien een hoger activiteitenniveau bij survey, heavy marine transport en seabed intervention. Daarenboven hebben we een strategisch belangrijk offshore windproject in Taiwan aangenomen. Mede op basis van dit project hebben we besloten te investeren in een nieuw, grensverleggend kraanschip, waarmee we extreem grote funderingen kunnen installeren. Met deze investering versterken we onze positie in de windmarkt.Bij Dredging hebben we naar omstandigheden een goede prestatie geleverd. De vlootbezetting was bovengemiddeld en het orderboek nam fors toe. In november hebben wij een omvangrijk project in de Filipijnen aangenomen, waarmee we Manilla kunnen voorzien van een belangrijk stuk nieuw land, dat bovendien bescherming biedt tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met dit project hebben we een belangrijke bodem in de vlootbezetting gelegd voor de komende 2 tot 3 jaar.De berging had een zeer succesvol jaar met een aantal spraakmakende operaties. Zo wisten wij onder andere een grote milieuramp in het Midden-Oosten te voorkomen door twee door milities aangevallen tankers in veiligheid te brengen.Daarnaast hebben wij grote stappen gezet met de strategisch herpositionering van ons bedrijf door de succesvolle verkoop van twee havensleep joint ventures en de acquisitie van het surveybedrijf Horizon in het Midden-Oosten.De afgelopen periode hebben wij hard gewerkt aan een nieuw corporate businessplan dat wij later vandaag zullen presenteren. Hieruit blijkt dat er een betekenisvolle rol voor Boskalis is weggelegd om een aantal van de grote maatschappelijke uitdagingen van de komende decennia aan te pakken. Met de kwaliteit van onze organisatie, schepen en vooral onze mensen zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet.’Marktontwikkelingen

De ontwikkeling van de voor Boskalis relevante macrotrends zijn op lange termijn positief. De structurele groei en stijgende welvaart van de wereldbevolking die steeds meer in kustgebieden woont stimuleert de vraag naar infrastructuur, grondstoffen en energie en stimuleert de wereldhandel. Klimaatverandering vereist enorme investeringen in de energietransitie, van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. Ondanks alle maatregelen om emissies terug te dringen, zullen emissies op de middellange termijn verder toenemen en zullen de schadelijke effecten van klimaatverandering de komende decennia eveneens toenemen. Het adequaat aanpakken van deze effecten door adaptieve maatregelen vereist enorme investeringen. Gezamenlijk stuwen deze macrotrends de vraag naar maritieme infrastructuur en vormen als zodanig belangrijke drijfveren voor duurzame groei voor onze activiteiten.In het nieuwe Corporate Business Plan 2020-2022 wordt uitvoerig ingegaan op de ontwikkeling van deze business drivers evenals op de doorvertaling daarvan naar onze eindmarkten. Ondanks onzekerheden over de mate en het tempo van een marktherstel op de korte termijn is Boskalis positief over de kansen en mogelijkheden voor de middellange en lange termijn. Wij zien volop mogelijkheden om het bedrijf verder uit te bouwen. Mogelijkheden bij Dredging & Inland Infra, bij Towage & Salvage, maar in het bijzonder in offshore wind bij Offshore Energy alsook in de traditionele olie- en gasmarkten. Het nieuwe Business Plan wordt nader toegelicht in het Jaarverslag 2019 dat later vandaag, donderdag 5 maart, wordt gepubliceerd.Vooruitzichten

Het marktbeeld voor 2020 ziet er ten opzichte van de aanvang van 2019 gunstiger uit.Bij Dredging & Inland Infra zien wij voor de korte termijn een stabiel werkvolume in de markt en bieden de projecten in portefeuille een solide basis voor de omzet en vlootbezetting voor 2020. De markt is echter aanhoudend competitief en voor Boskalis ligt de nadruk op het behoud van bezetting tegen verantwoorde projectrisico’s.Het beeld van de Offshore Energy markt wordt geleidelijk positiever. De bijdrage vanuit de windprojecten zal naar verwachting positief zijn, en ook voor seabed intervention wordt een redelijk jaar verwacht. Survey gaat naar verwachting wederom een goed jaar tegemoet en zal met de consolidatie van Horizon groeien. Voor Transport geldt 2020 als een overgangsjaar, komend van een aantal rustige jaren naar een aantrekkende markt in 2021 en 2022.Bij Towage & Salvage zullen de overgebleven joint ventures (Smit Lamnalco en Keppel Smit Towage) naar verwachting een stabiel jaar tegemoet gaan. Het jaarresultaat bij Salvage zal sterk afhangen van het inherent onvoorspelbare aanbod aan werk en de afwikkeling van projecten uit het verleden.Gegeven het projectmatige karakter van een significant deel van onze activiteiten, met daarenboven de onzekere omstandigheden, is het moeilijk om thans, vroeg in het jaar, een concrete kwantitatieve uitspraak te doen over het jaarresultaat 2020.Door het samenvallen van twee grote investeringen, de megacutter Krios en de Bokalift 2, wordt voor 2020 een investeringsbedrag van circa EUR 400 miljoen verwacht, exclusief de aanschaf van het restbelang in Horizon en eventuele acquisities. De financiële positie is zeer solide en Boskalis voldoet ruimschoots aan zijn financiële convenanten.Dividendbeleid en -voorstel

Uitgangspunt voor het dividendbeleid van Boskalis is het beschikbaar stellen van 40% tot 50% van de nettowinst uit gewone bedrijfsvoering als dividend waarbij tevens voor de langere termijn een stabiele ontwikkeling van het dividend wordt nagestreefd. Bij de keuze voor de vorm van het dividend (in contanten en/of geheel of gedeeltelijk in aandelen) wordt rekening gehouden met de gewenste balansverhoudingen en de belangen en wensen van de aandeelhouders.Gelet op de robuuste balans is voor de bepaling van het dividend over 2019 besloten het dividend stabiel te houden en daarmee meer uit te betalen dan het beleid voorschrijft. Boskalis zal daarom aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 13 mei 2020 voorstellen om een dividend van EUR 0,50 per aandeel in contanten uit te keren, circa 88% van de nettowinst. Het dividend zal vanaf 25 mei 2020 betaalbaar zijn.

Gebruikersavatar
Erik1040
Forum gebruiker
Forum gebruiker
Berichten: 111
Lid geworden op: 31 okt 2013 09:48
Locatie: Pangasinan
waarderingen: 39
Contacteer:

Re: Boskalis

Bericht door Erik1040 » 19 mar 2020 03:08

Boskalis stelt Algemene Vergadering van Aandeelhouders uit

Papendrecht, 18 maart 2020

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Boskalis) maakt bekend dat de aangekondigde Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) wordt uitgesteld tot 30 juni 2020

Gezien de recente ontwikkelingen rond het COVID-19 (corona) virus en de wens van Boskalis om de gezondheidsrisico’s van de aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en werknemers zoveel mogelijk te beperken wordt de AvA van 13 mei verplaatst naar 30 juni 2020. Met inachtneming van de wettelijke oproeptermijn zal de agenda op 19 mei 2020 worden gepubliceerd.

Boskalis volgt de ontwikkelingen en aanwijzingen van de overheid ten aanzien van het COVID-19 (corona) virus op de voet en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om eventuele verdere maatregelen ten aanzien van de AvA te treffen, waaronder maar niet beperkt tot het limiteren van het aantal deelnemers aan de vergadering, dan wel het mogelijk verder uitstellen van de AvA.


Aandeelhouders worden verzocht de website van de Boskalis regelmatig te bezoeken voor eventuele nadere berichten met betrekking tot de AvA.

Deelnemen aan het forum + meer functies?

Discussieer met duizenden beleggers, minder
advertenties, ideaal voor smartphone, betere
gebruikservaring en gratis abonneren op favoriete
onderwerpen.


Plaats reactie