Basic Fit

Beleggen, aandelen kopen in Nederland, informatie, koersen en analyses

Hunter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3709
Lid geworden op: 01 sep 2013 14:05
waarderingen: 867
Contacteer:

Re: Basic Fit

Bericht door Hunter »

'Basic-Fit groeit hard in België'
Gepubliceerd op 24 jan 2017 om 09:54

AMSTERDAM (AFN) - Basic-Fit heeft afgelopen jaar flink meer nieuwe clubs in België geopend dan verwacht. Dat merken analisten van ING dinsdag op.

De beursgenoteerde uitbater van sportscholen opende 81 nieuwe vestigingen bij de zuiderburen, waar eerder door het bedrijf zelf werd uitgegaan van 76 nieuwe filialen. Eind vorig jaar had Basic-Fit in totaal 419 clubs, waarvan 159 in België.

Volgens ING valt hieruit op te maken dat Basic-Fit goed op dreef is met zijn streven naar groei. Op korte termijn tempert de versnelde uitrol de winstgevendheid waarschijnlijk in verband met extra opstartkosten van clubs, maar op de langere termijn plukt Basic-Fit hier naar verwachting de vruchten van. Deskundigen bij de bank denken dat dit laatste vooral na 2017 het geval zal zijn.

ING hanteert al een tijdje een buy-advies voor Basic-Fit, met een koersdoel van 22,50 euro. Het aandeel noteerde omstreeks 9.45 uur 2,2 procent hoger op 15,64 euro.

Volg Beursig.com op Twitter en Facebook

     


Hunter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3709
Lid geworden op: 01 sep 2013 14:05
waarderingen: 867
Contacteer:

Re: Basic Fit

Bericht door Hunter »

'Groeiverhaal Basic-Fit sterkt aan'
Gepubliceerd op 23 mrt 2017 om 09:51

AMSTERDAM (AFN) - Het groeiverhaal van Basic-Fit sterkt aan. Dat stelt ING donderdag in reactie op de jaarcijfers van de uitbater van fitnessclubs.

De marktvorsers noemden de cijfers over 2016 in lijn met de verwachtingen. De prognose voor de uitrol van nieuwe clubs is, zo benadrukken ze, naar boven toe bijgesteld. Die ging van minimaal 75 naar circa 100.

ING hanteert een buy-advies op Basic-Fit, dat donderdag omstreeks 09.40 uur 3,1 procent zakte tot 16,34 euro.

BarryF
Forum newbie
Forum newbie
Berichten: 8
Lid geworden op: 03 mei 2017 11:55
waarderingen: 3
Contacteer:

Sportschoolketen Basic-Fit ziet ledenaantal groeien

Bericht door BarryF »

Gepubliceerd: 11 mei 2017 07:55

AMSTERDAM (AFN) - Basic-Fit heeft het aantal leden het afgelopen kwartaal zien groeien tot ruim 1,3 miljoen. Volgens de beursgenoteerde sportschooluitbater dikte het aantal mensen dat een abonnement afsloot daarmee met bijna een kwart aan, zo bleek donderdag.

Basic-Fit zette in de verslagperiode een omzet in de boeken van 76,9 miljoen euro. Dat is 27 procent meer dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal werden 21 sportschoolfillialen geopend en kwam het totaal uit op 440. Van de nieuwe filialen werden er zestien geopend in Frankrijk, drie in België en twee in Spanje.

Het bedrijf heeft een pijplijn van 150 nog te openen clubs en ligt naar eigen zeggen op koers om dit jaar minimaal 100 filialen te openen.
Beheerder liked last!
ABinbev, Telenet, Galapagos, Alphabet, Option, Vestas Wind Systems

Hunter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3709
Lid geworden op: 01 sep 2013 14:05
waarderingen: 867
Contacteer:

Re: Basic Fit

Bericht door Hunter »

Basic-Fit koopt eigen aandelen in
Gepubliceerd op 7 jun 2017 om 08:53

AMSTERDAM (AFN) - Basic-Fit gaat voor negen ton aan eigen aandelen inkopen. Dat maakte de beursgenoteerde sportschooluitbater woensdag bekend.

Met de inkoop wil Basic-Fit het verwaterende effect van een eerdere aandelenuitgifte ten behoeve van eigen werknemers compenseren. De inkoop moet aan het einde van deze maand zijn voltooid.

Gebruikersavatar
Icksray-1979
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 584
Lid geworden op: 27 okt 2016 00:09
waarderingen: 406
Contacteer:

Re: Basic Fit

Bericht door Icksray-1979 »

https://m.tijd.be/ondernemen/diensten/F ... ge/9912181

De fa­mi­lie De Cler­ck, be­kend van de che­mie­groep Domo, zet haar fit­nesske­ten Jims in de eta­la­ge. Jims, dat uit­pakt met goed­ko­pe abon­ne­men­ten, lijkt een lo­gi­sche prooi voor de be­ken­de­re fit­ness­reus Ba­sic-Fit.

Jims - de naam ver­wijst naar de En­gel­se be­na­ming ‘gym’ - werd zeven jaar ge­le­den op­ge­richt door Fran­cis Ot­te­vae­re, een oud­ge­dien­de van de Brit­se in­ves­te­rings­maat­schap­pij 3i. Ot­te­vae­re kreeg de steun van zijn leef­tijds­ge­noot Gre­go­ry De Cler­ck, de oud­ste zoon van Do­mo-top­man Jan De Cler­ck. Via hun in­ves­te­rings­ve­hi­kel Do­ves­co be­zit­ten de De Cler­cks nu zowat 60 pro­cent van de aan­de­len, Ot­te­vae­re heeft zo’n 40 pro­cent in han­den. Ope­ra­ti­o­neel di­rec­teur Gae­tan De Smet zou ook een klei­ne par­ti­ci­pa­tie be­zit­ten.

Met goed­ko­pe abon­ne­men­ten zette Jims zich in de markt als de luis in de pels van Ba­sic-Fit, de do­mi­nan­te spe­ler in de fit­ness­markt. De keten telt 26 ves­ti­gin­gen, waar­van 22 in België, twee in Frank­rijk en twee in Luxem­burg. De groep is goed voor een omzet van ruim 11 mil­joen euro.

In het la­ge­kos­ten­seg­ment is het de enige con­cur­rent van Ba­sic-Fit met een re­de­lij­ke om­vang, valt te horen bij bron­nen. De fit­ness­markt is naar ver­luidt heel ma­tuur en con­cur­ren­ti­eel. Om eruit te sprin­gen moet je steeds meer dien­sten aan­bie­den tegen lage prij­zen. In die con­cur­ren­tiële markt heb­ben klei­ne, on­af­han­ke­lij­ke fit­ness­za­ken het steeds moei­lij­ker om op te bok­sen tegen de gro­te­re spe­lers. ‘Ze mis­sen schaal­groot­te, onder meer voor de aan­koop van fit­ness­toe­stel­len. Daar­door over­le­ven ze maar met moei­te’, is te horen.

Do­ves­co zou vol­gens onze in­for­ma­tie ING België heb­ben ge­man­da­teerd om een koper te vin­den voor Jims. Zowel fi­nan­ciële als in­du­striële be­drij­ven zou­den in aan­mer­king komen als mo­ge­lij­ke koper.

On­ge­twij­feld zal ook Ba­sic-Fit het dos­sier be­kij­ken. Het Ne­der­land­se be­drijf, dat op de beurs van Am­ster­dam no­teert, had vorig jaar 159 fit­ness­clubs in België. Dat zijn er 20 meer dan het jaar voor­dien. Ba­sic-Fit con­tro­leert on­ge­veer een derde van de markt. Jims’ markt­aan­deel zou on­ge­veer 5 pro­cent be­dra­gen.

Zowel Ba­sic-Fit als Jims is ac­tief als ‘la­ge­kos­ten­fit­nesske­ten’, waar je maan­de­lijks en­ke­le tien­tal­len euro’s be­taalt voor een abon­ne­ment. Ter ver­ge­lij­king: bij luxe­spe­lers zoals As­pria en David Lloyd loopt de prijs voor zo’n abon­ne­ment al mak­ke­lijk op tot 150 à 200 euro per maand.

Hunter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3709
Lid geworden op: 01 sep 2013 14:05
waarderingen: 867
Contacteer:

Re: Basic Fit

Bericht door Hunter »

Basic-Fit breidt verder uit
Gepubliceerd op 11 aug 2017 om 08:09

AMSTERDAM (AFN) - Basic-Fit heeft naar eigen zeggen een sterk eerste halfjaar achter de rug. Omzet en winst namen flink toe en de beursgenoteerde sportschooluitbater slaagde er in om per saldo 47 nieuwe fitnessclubs te openen. Volgens topman Rene Moos is het bedrijf daarmee goed op weg om in heel 2017 zo'n honderd filialen erbij te krijgen.

Basic-Fit werkt de laatste jaren sterk aan het uitbreiden van zijn sportscholenbestand. Het netwerk telt inmiddels 466 fitnessclubs. Dat is 27 procent meer dan een jaar terug. Het aantal leden steeg op jaarbasis met dik een vijfde naar een kleine 1,4 miljoen.

De top van het bedrijf voorziet voor komende jaren nog veel verdere groei. Er zitten nu al tientallen nieuwe clubs in de pijplijn. Vooral in Frankrijk, waar Basic-Fit nu 114 sportscholen telt, valt nog veel groei te verwachten. Daar mikt het op termijn op zo'n zeshonderd filialen. Wat betreft Nederland, België, Luxemburg en Spanje wordt niet van zulke grote aantallen gesproken, maar ook in die markten ziet Basic-Fit nog mogelijkheden voor uitbreiding.

Nettoverlies
De opbrengsten groeiden in de eerste zes maanden van dit jaar met ruim een kwart vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, tot 156 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) liep met 23 procent op naar 45,5 miljoen euro. Vanwege de vele nieuwe clubs rekent het bedrijf in de tweede helft van dit jaar op een versnelling van de winstgroei.

Onder de streep bleef gecorrigeerd voor onder meer eenmalige posten 10,3 miljoen euro over, tegen een een aangepaste nettowinst van 2,7 miljoen euro over de eerste helft van vorig jaar.

Basic-Fit zette een jaar geleden overigens strikt genomen nog een nettoverlies in de boeken van dik 26 miljoen euro, wat nu is omgebogen in een positief resultaat van 2,2 miljoen euro. Dat verschil hangt onder meer samen met eenmalige kosten in verband met de beursgang in juni vorig jaar.

Warrant
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 284
Lid geworden op: 31 jan 2015 13:26
waarderingen: 83
Contacteer:

Re: Basic Fit

Bericht door Warrant »

Hunter schreef:Basic-Fit breidt verder uit
Gepubliceerd op 11 aug 2017 om 08:09

AMSTERDAM (AFN) - Basic-Fit heeft naar eigen zeggen een sterk eerste halfjaar achter de rug. Omzet en winst namen flink toe en de beursgenoteerde sportschooluitbater slaagde er in om per saldo 47 nieuwe fitnessclubs te openen. Volgens topman Rene Moos is het bedrijf daarmee goed op weg om in heel 2017 zo'n honderd filialen erbij te krijgen.

Basic-Fit werkt de laatste jaren sterk aan het uitbreiden van zijn sportscholenbestand. Het netwerk telt inmiddels 466 fitnessclubs. Dat is 27 procent meer dan een jaar terug. Het aantal leden steeg op jaarbasis met dik een vijfde naar een kleine 1,4 miljoen.

De top van het bedrijf voorziet voor komende jaren nog veel verdere groei. Er zitten nu al tientallen nieuwe clubs in de pijplijn. Vooral in Frankrijk, waar Basic-Fit nu 114 sportscholen telt, valt nog veel groei te verwachten. Daar mikt het op termijn op zo'n zeshonderd filialen. Wat betreft Nederland, België, Luxemburg en Spanje wordt niet van zulke grote aantallen gesproken, maar ook in die markten ziet Basic-Fit nog mogelijkheden voor uitbreiding.

Nettoverlies
De opbrengsten groeiden in de eerste zes maanden van dit jaar met ruim een kwart vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, tot 156 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) liep met 23 procent op naar 45,5 miljoen euro. Vanwege de vele nieuwe clubs rekent het bedrijf in de tweede helft van dit jaar op een versnelling van de winstgroei.

Onder de streep bleef gecorrigeerd voor onder meer eenmalige posten 10,3 miljoen euro over, tegen een een aangepaste nettowinst van 2,7 miljoen euro over de eerste helft van vorig jaar.

Basic-Fit zette een jaar geleden overigens strikt genomen nog een nettoverlies in de boeken van dik 26 miljoen euro, wat nu is omgebogen in een positief resultaat van 2,2 miljoen euro. Dat verschil hangt onder meer samen met eenmalige kosten in verband met de beursgang in juni vorig jaar.
Wat is jouw mening over dit aandeel?

Ik overweeg te kopen, enkel de hoge schuldpositie baart me lichtjes zorgen. Ik zie ze een kapitaalverhoging doen om een verdere groei te financieren.
Top 10: Alteryx, Crowdstrike, Datadog, Coupa Software, Mercadolibre, Livongo Health, ServiceNow, Okta, Atlassian en The Trade Desk

Hunter
Forum elite
Forum elite
Berichten: 3709
Lid geworden op: 01 sep 2013 14:05
waarderingen: 867
Contacteer:

Re: Basic Fit

Bericht door Hunter »

Ik heb nog geen interesse omdat ik teveel twijfel over het bedrijf. Zoals je zegt willen en moeten ze blijven groeien maar of het dan ook ooit omgezet gaat worden naar mooie winstcijfers in een markt die erg concurrerend is? Voorlopig nog maar aankijken.

Warrant
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 284
Lid geworden op: 31 jan 2015 13:26
waarderingen: 83
Contacteer:

Re: Basic Fit

Bericht door Warrant »

Hunter schreef:Ik heb nog geen interesse omdat ik teveel twijfel over het bedrijf. Zoals je zegt willen en moeten ze blijven groeien maar of het dan ook ooit omgezet gaat worden naar mooie winstcijfers in een markt die erg concurrerend is? Voorlopig nog maar aankijken.
Mja, je hebt wel enorme schaalvoordelen hé als grote speler. Denk al maar aan de fitness toestellen die je aan forse kortingen kunt kopen tegenover een kleinere speler. Ze hebben momenteel zo een 400 ketens terwijl ik schat dat er in Europa zeker plaats is voor een 10.000 "low budget" ketens. Los van bovenstaande wacht ik ook nog even (o.a door schuldpositie), maar ik denk wel dat hier heel veel potentieel in zit.

Wat betreft die winst: is inderdaad ook heel laag op dit moment maar dat komt volgens mij voornamelijk door het snelle groei tempo. Het zal steeds een tijdje duren vooraleer een keten winstgevend wordt. De afschrijvingen nemen ook een aanzienlijke hap uit de winst, mogelijks zal die in de toekomst ook lager (qua % van omzet) uitvallen.
lode78 liked last!
Top 10: Alteryx, Crowdstrike, Datadog, Coupa Software, Mercadolibre, Livongo Health, ServiceNow, Okta, Atlassian en The Trade Desk

BarryF
Forum newbie
Forum newbie
Berichten: 8
Lid geworden op: 03 mei 2017 11:55
waarderingen: 3
Contacteer:

Re: Basic Fit

Bericht door BarryF »

Koers heeft de laatste weken flink wat winst genomen (reden niet meteen duidelijk). Begin september onder de 16, nu op 18,8. Ik pak er momenteel +16% winst op, niet slecht.
ABinbev, Telenet, Galapagos, Alphabet, Option, Vestas Wind Systems

Deelnemen aan het forum + meer functies?

Discussieer met duizenden beleggers, minder
advertenties, ideaal voor smartphone, betere
gebruikservaring en gratis abonneren op favoriete
onderwerpen. Registreer binnen 1 minuut!


Plaats reactie