Nationale Nederlanden Group / NN Group

Beleggen, aandelen kopen in Nederland, informatie, koersen en analysesDecanus
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 855
Lid geworden op: 01 jul 2014 17:12
waarderingen: 607

Re: Nationale Nederlanden Group / NN Group

Bericht door Decanus »

AMSTERDAM (ANP) - Verzekeraars mogen van De Nederlandsche Bank (DNB) weer dividend gaan uitkeren en eigen aandelen gaan inkopen, omdat de impact van de coronacrisis op verzekeraars tot dusver beperkt is. Volgens DNB worden dividendvoorstellen van verzekeraars onder zijn toezicht weer op normale wijze beoordeeld. Begin april riep DNB verzekeraars nog op om de uitbetaling van dividend en de inkoop van eigen aandelen tijdelijk op te schorten tot er meer duidelijkheid was over de impact van de crisis.

Ook wordt volgens DNB in Europa op verschillende wijze invulling gegeven aan de aanbevelingen rond dividend en aandeleninkopen. DNB steunt wel de recente aanbeveling van het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB) dat financiële instellingen (waaronder verzekeraars) in elk geval tot het einde van dit jaar geen dividenden uitkeren of aandelen inkopen om zo beter bestand te zijn tegen de, mogelijk zware, economische schok als gevolg van de coronacrisis. Voor verzekeraars die ondanks de ESRB-oproep toch overwegen dividend uit te keren of aandelen in te kopen, geldt dat zij degelijke, vooruitblikkende analyses moeten maken in het licht van de coronacrisis en bijvoorbeeld de aanhoudend lage renteomgeving.

DNB stelt dat de stap alleen geldt voor verzekeraars. De oproep aan banken om voorlopig geen dividend uit te keren en geen eigen aandelen in te kopen, blijft staan.
Lukang liked last!Gebruikersavatar
Lukang
Forum elite
Forum elite
Berichten: 2075
Lid geworden op: 18 feb 2012 17:18
waarderingen: 776

Re: Nationale Nederlanden Group / NN Group

Bericht door Lukang »

KBC Securities is van mening dat NN Group, anders dan eerder werd aangenomen, toch een interimdividend zou
kunnen betalen. De groep komt op 6 augustus met resultaten en daaruit zal onder meer blijken dat de groep
over een erg sterke kaspositie beschikt. NN Group geniet een “Kopen”-aanbeveling en koersdoel van 37,50 euro.
(bolero 7/07)
Alverman liked last!
abi ackb ags agfb ad cs boka dbk dieg engi rf evs gimb gsk immo inga kbc nn nokia nyr pfe prox rou solb tit tnet tinc vtrs xior save en fondsen cofb immo unc gsk gblb

Decanus
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 855
Lid geworden op: 01 jul 2014 17:12
waarderingen: 607

Re: Nationale Nederlanden Group / NN Group

Bericht door Decanus »

Sterk NN Group beloont aandeelhouders :

De kwartaalcijfers van NN Group (+3%) leveren alweer een positief rapport op voor beleggers. KBC Securities-analist Jason Kalamboussis spreekt van een erg sterk resultaat, dat in de verf gezet wordt door een hervatting van de resterende aandeleninkoop (ter waarde van 67 miljoen euro) én het uitbetalen van een dividend van 2,26 euro per aandeel. Het kwartaalrapport versterkt eens te meer de hand van de verzekeraars, die gebruik kunnen maken van een omvangrijke vermogenspositie. Het “Kopen”-advies voor NN Group blijft bij KBC Securities op de tabellen staan.
Resultaten
De kwartaalwinst van 926 miljoen euro klopte de verhoopte 779 miljoen winst, terwijl er 543 miljoen euro kapitaal werd gegenereerd, tegenover een schatting van 513 miljoen euro. De “Combined Ratio” klokte af op 94,9% en omvatte heel wat eenmalige elementen. Zo is er bijvoorbeeld de “Disability & Accident discount rate”, de impact van de stormen in februari en het vrijgeven van reserves in P&C. Samengevat komt het cijfer net onder 95% uit en dat is een zeer sterk resultaat (95% is de doelstelling voor 2023).
Dit benadrukt dat Covid-19 op het gebied van “Non Life” gunstig verloopt. Zelfs Japan rapporteerede goede cijfers, terwijl de prestatie van de Asset Management-afdeling in lijn met de verwachtingen lag, met een beheerd vermogen van 285 miljard euro. Eind 2019 was dat nog 276 miljard euro.
De solvabiliteitsratio van 221% lag in lijn met de schattingen van KBC Securities, maar boven de gemiddelde analistenverwachting van 215%. Ook daar zien we dus solide cijfers, terwijl er ook op de liquide middelen van 1,3 miljard euro niets af te dingen valt. Dat wil zeggen dat de groei aan de bovenkant van de doelstelling van 1,5 miljard euro kan uitkomen.

De visie van KBC Securities

Het belangrijkste nieuws is dat NN het inkoopprogramma van 67 miljoen euro hervat en een tussentijds slotdividend over 2019 van 2,26 euro per aandeel gaat uitkeren. De verwachting was dat dit pas het geval zou zijn na de recente versoepeling van de waakhond DNB en de aankondiging van ASR, die deze week de hervatting van de betalingen voor september bevestigde. De “Combined Ratio” van 95% bevatte veel eenmalige elementen, die alles bij elkaar genomen uitvlakken.

De cijfers en de balans bevestigen de visie van analist Jason Kalamboussis, die de afgelopen twee jaar bleef hameren op het feit dat de verzekeraar in staat is om beter te presteren. De ambities van de nieuwe CEO werden wat dat betreft benadrukt op de recente Investor Day met een nieuwe langetermijnstrategie (tot 2023) die gericht is op het genereren van 1,5 miljard euro operationele kasstroom en een “Combined Ratio” van minder dan 95% in 2023.

Dat de lagere impact van Covid-19 (amper 30 miljoen euro, met de verwachting dat dit kan klimmen tot 100 miljoen euro in heel 2020) en dat er 150 miljoen euro investeringen zullen worden gedaan, maken dat NN behoorlijk wat speelruimte heeft. De groep meldde daarenboven dat de organische kapitaalcreatie beter was dan verwacht, op 543 miljoen euro. Dat bevestigt dan weer de overtuiging dat de vooruitzichten van het management om richting 1 miljard euro te evolueren in 2020 eerder aan de conservatieve kant is. Er wordt dus groei verwacht in de tweede jaarhelft.

Centraal in het “Kopen”-advies en 37,5 euro koersdoel staan de bijzonder sterke kaspositie, het potentieel om meer waarde te creëren dankzij de overname en integratie van VIVAT en de strategie om de activa opnieuw in te zetten als risicoactief. Tel daarbij het potentieel om enkele desinvesteringen (Japan) en nieuwe “longevity deals” op haar Nederlandse levensboeken te realiseren, zodat extra kapitaal vrijgemaakt kan worden. Dat wil zeggen dat de groep extra dividenden naar de moederholding kan doen opstromen, op een moment dat het niveau van de liquide middelen eigenlijk al bereikt is. Dat zou kunnen leiden tot een extra inkoopprogramma van eigen aandelen, dat twee keer hoger is dan de beoogde 250 miljoen euro per jaar.
goudhaantje liked last!

Decanus
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 855
Lid geworden op: 01 jul 2014 17:12
waarderingen: 607

Re: Nationale Nederlanden Group / NN Group

Bericht door Decanus »

NN Group kondigt stockfractie aan voor interim-dividend 2020 en inkoop van eigen aandelen om stockdividend te neutraliseren.

26 augustus 2020, 19:15 CEST
Zoals NN Group op 6 augustus 2020 aankondigde, kregen haar aandeelhouders de optie om het interim-dividend over 2020 van EUR 2,26 per gewoon aandeel te ontvangen, bestaande uit het bedrag van het opgeschorte slotdividend 2019 plus het reguliere interim-dividend over 2020, in contanten of in gewone aandelen.

Aandeelhouders die ervoor hebben gekozen het interim-dividend in aandelen te ontvangen, zullen één gewoon aandeel NN Group NV ontvangen voor elke 13,73 gewone aandelen die worden gehouden. De aandelenfractie is gebaseerd op de naar volume gewogen gemiddelde koers van EUR 31,0214 voor aandelen NN Group op Euronext Amsterdam gedurende de vijf beursdagen van 20 augustus 2020 tot en met 26 augustus 2020. Eventueel resterende aandelenfracties worden contant betaald. Het stock- en contante dividend zijn ongeveer gelijk in waarde. Aan aandeelhouders die tijdens de verkiezingsperiode geen keuze hebben gemaakt, wordt het dividend in contanten uitgekeerd.

Aandeelhouders die circa 44,1% van het uitstaande aantal aandelen vertegenwoordigen, hebben ervoor gekozen om het interim-dividend in gewone aandelen te ontvangen. Bijgevolg zullen 10.011.647 nieuwe gewone aandelen als stockdividend worden uitgegeven.

NN Group neutraliseert het verwateringseffect van het stockdividend door de inkoop van gewone aandelen voor een totaalbedrag van EUR 310 miljoen, gelijk aan de waarde van het stockdividend. Deze aandeleninkoop zal worden uitgevoerd door financiële tussenpersonen in het kader van een aandeleninkoopprogramma dat start op 27 augustus 2020 en naar verwachting zal eindigen uiterlijk op 13 november 2020. De aandelen zullen worden teruggekocht tegen een prijs die niet hoger ligt dan de laatste onafhankelijke transactie of het hoogste huidige onafhankelijke bod op het relevante handelsplatform. Het aandeleninkoopprogramma zal worden uitgevoerd binnen de beperkingen van de bestaande machtiging verleend door de Algemene Vergadering van 28 mei 2020, en zal worden uitgevoerd in overeenstemming met de veiligehavenbepalingen voor het terugkopen van eigen aandelen.

Dit programma komt bovenop het bestaande aandeleninkoopprogramma van EUR 250 miljoen dat op 13 februari 2020 werd aangekondigd. NN Group rapporteert wekelijks over de voortgang van de aandeleninkoopprogramma's op haar corporate website: Aandeleninkoopprogramma .

Betaling van het dividend in contanten en verrekening van fracties in contanten, eventueel onder aftrek van wettelijke bronbelasting, en de levering van de nieuwe gewone aandelen zal plaatsvinden op 2 september 2020.

Decanus
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 855
Lid geworden op: 01 jul 2014 17:12
waarderingen: 607

Re: Nationale Nederlanden Group / NN Group

Bericht door Decanus »

Openbaarmaking van ontvangen kennisgeving van NN Group NV
28 augustus 2020

Overeenkomstig de Belgische wet van 2 mei 2007 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde ondernemingen, ontving Fagron een kennisgeving van NN Group NV.

Kennisgeving van NN Group NV

Op 27 augustus 2020 ontving Fagron een kennisgeving dat het aandeelhouderschap van NN Group NV op 24 augustus 2020 de openbaarmakingsdrempel van 10% had overschreden als gevolg van de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.
De melding wordt gedaan door een moederonderneming of een controlerende persoon.
Op 24 augustus had NN Group NV (indirect) in totaal 7.248.055 stemrechten. 5.203.216 stemrechten worden gehouden door Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV, 1.097.266 stemrechten worden gehouden door NN Investment Partners BV, 597.862 stemrechten worden gehouden door NN Investment Partners Belgium SA, 156.152 stemrechten worden gehouden door Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV, 104.998 stemrechten worden gehouden door NN Re (Netherlands) NV, en 88.561 stemrechten worden gehouden door Movir NV.
Op basis van de noemer van 72.178.904 (totaal aantal stemrechten) bezat NN Group NV (indirect) 10,04% van het totaal aantal stemrechten op 24 augustus.
De kennisgeving van NN Group NV is via deze link in te zien op investeerders.fagron.com .

Gebruikersavatar
bartel
Forum veteraan
Forum veteraan
Berichten: 1030
Lid geworden op: 24 feb 2013 09:22
waarderingen: 335

Re: Nationale Nederlanden Group / NN Group

Bericht door bartel »

Verzekeraar NN Group bracht een gemengd halfjaarrapport naar buiten, maar compenseert dat wel met een sterke dividendgroei (+8% op jaarbasis) en een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen (250 miljoen euro). Niettemin werd er minder kasstroom gegenereerd omwille van de lagere intrestvoeten en een eenmalige gebeurtenis in “niet-leven”. Het herstel van de omzet in Japan en de instroom in de vermogensbeheerpoot zijn beide bemoedigend en dus stijgt het koersdoel van 37,5 naar 41 euro. Het advies daalt van “Kopen” naar “Opbouwen” omdat het aandeel al mooi doorsteeg.

KBC Bolero nieuwsbrief - 18/02/2021
Decanus liked last!
If you’re happy and you know it clap your hands - If you’re happy and you know it clap your hands -
If you’re happy and you know it - And you really want to show it - If you’re happy and you know it clap your hands - Singing ay-ay-jippie-jippie-jee - Singing ay-ay-jippie-jippie-jee,

loe
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 539
Lid geworden op: 06 jan 2012 19:10
waarderingen: 35

Re: Nationale Nederlanden Group / NN Group

Bericht door loe »

Wat is hier aan de hand? Blijft maar zakken.

Gebruikersavatar
bartel
Forum veteraan
Forum veteraan
Berichten: 1030
Lid geworden op: 24 feb 2013 09:22
waarderingen: 335

Re: Nationale Nederlanden Group / NN Group

Bericht door bartel »

Ex-dividend.
If you’re happy and you know it clap your hands - If you’re happy and you know it clap your hands -
If you’re happy and you know it - And you really want to show it - If you’re happy and you know it clap your hands - Singing ay-ay-jippie-jippie-jee - Singing ay-ay-jippie-jippie-jee,

loe
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 539
Lid geworden op: 06 jan 2012 19:10
waarderingen: 35

Re: Nationale Nederlanden Group / NN Group

Bericht door loe »

bartel schreef:
26 mei 2021 22:40
Ex-dividend.
Normaal is dat 1dag ,maar hier al 3 dagen.

Decanus
Forum actieveling
Forum actieveling
Berichten: 855
Lid geworden op: 01 jul 2014 17:12
waarderingen: 607

Re: Nationale Nederlanden Group / NN Group

Bericht door Decanus »

Italië's grootste verzekeraar Assicurazioni Generali heeft volgens mediaberichten een niet-bindend bod
uitgebracht op de vermogensbeheertak van de Nederlandse verzekeraar NN Group. De activa zouden
ongeveer 1,5 miljard euro waard kunnen zijn,. NN Group weigerde commentaar te geven op het nieuws,
dat voor het eerst werd gemeld door Bloomberg.

Plaats reactie