Quantum Genomics

Beleggen in aandelenbeurzen Europa: DAX, FTSE 100, CAC40, etc.

Stofke
Premiummember
Premiummember
Berichten: 965
Lid geworden op: 13 okt 2017 16:18
waarderingen: 573
Contacteer:

Re: Quantum Genomics

Bericht door Stofke »

Quantum Genomics Secured New Financing, Published its Financial Statements for Fiscal Year 2019 and Provides 2019 Highlights
https://www.actusnews.com/documents_com ... _final.pdf

Volg Beursig.com op Twitter en Facebook

     


Stofke
Premiummember
Premiummember
Berichten: 965
Lid geworden op: 13 okt 2017 16:18
waarderingen: 573
Contacteer:

Re: Quantum Genomics

Bericht door Stofke »

Pakketje erbij op 1,81

Stofke
Premiummember
Premiummember
Berichten: 965
Lid geworden op: 13 okt 2017 16:18
waarderingen: 573
Contacteer:

Re: Quantum Genomics

Bericht door Stofke »

COVID19: hypertensie lijkt de meest voorkomende comorbiditeit te zijn.

https://www.medisite.fr/coronavirus-cor ... 06703.html

Stofke
Premiummember
Premiummember
Berichten: 965
Lid geworden op: 13 okt 2017 16:18
waarderingen: 573
Contacteer:

Re: Quantum Genomics

Bericht door Stofke »

This article reminds us of the importance of targeting brain RAS and illustrates Firibastat’s interest in the treatment of hypertension and particularly of resistanthypertension.

https://link.springer.com/article/10.10 ... 019-1011-2

Stofke
Premiummember
Premiummember
Berichten: 965
Lid geworden op: 13 okt 2017 16:18
waarderingen: 573
Contacteer:

Re: Quantum Genomics

Bericht door Stofke »

Quantum Genomics: informatie over de impact van de gezondheidscrisis - Covid 19 op klinische onderzoeksactiviteiten

04/07/2020 | 18:00 uur

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), een biofarmaceutisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van een nieuwe klasse geneesmiddelen die rechtstreeks op de hersenen werkt om resistente hypertensie en hartfalen te behandelen, inventariseert de impact van de huidige gezondheidscrisis in haar klinische onderzoeksactiviteiten.

In samenwerking met al zijn partners (leveranciers, dienstverleners, klinische onderzoeksorganisaties), neemt Quantum Genomics alle nodige maatregelen om haar klinische ontwikkelingsactiviteiten te behouden met als absolute prioriteit de veiligheid van haar personeel en die van de geworven patiënten.

De Europese en Amerikaanse gezondheidsautoriteiten hebben aanbevelingen gedaan voor het uitvoeren van klinische proeven tijdens deze crisisperiode, met als doel zorgpersoneel in staat te stellen zich te concentreren op de zorg voor Covid-19-patiënten, om ervoor te zorgen dat de veiligheid van patiënten die zijn opgenomen in klinische onderzoeken en om de geldigheid van hun resultaten te behouden. Quantum Genomics streeft ernaar deze aanbevelingen nauwgezet te respecteren.

Het bedrijf heeft ook een systeem opgezet om de aanvoer van grondstoffen en de productie van firibastat veilig te stellen, wat in Frankrijk gebeurt.

Quantum Genomics heeft alle maatregelen genomen om al zijn werknemers in staat te stellen hun telewerkactiviteiten voort te zetten. Alle medewerkers zijn daarom volledig operationeel om ontwikkelingsprojecten uit te voeren.

 

Onderzoek QGC001 / 1QG4: Ernstig nierfalen

Deze studie omvat patiënten met nierinsufficiëntie en gezonde vrijwilligers, die in een tweede fase worden gerekruteerd omdat ze dezelfde kenmerken moeten hebben als de eerste.

Alle patiënten met nierfalen zijn al gerekruteerd en behandeld. De assay van firibastat wordt uitgevoerd. 50% van de vrijwilligers heeft het onderzoek al afgerond, maar de werving is onderbroken, in overeenstemming met de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten in het kader van dit type onderzoek.

Om de impact van deze onderbreking bij de rekrutering te beperken, zal een tussentijdse analyse worden uitgevoerd met de gegevens van alle patiënten met nierinsufficiëntie en die van reeds aangeworven vrijwilligers. Deze tussenanalyse, waarvan we de resultaten zullen communiceren, zal ons al in staat stellen de kinetiek van firibastat bij patiënten met nierfalen te kennen; het zal worden afgerond wanneer alle gezonde vrijwilligers zijn geïntegreerd.

 

Onderzoek QGC001 / 2QG4 (QUORUM): Firibastat versus Ramipril na myocardinfarct

Een deel van de in het onderzoek opgenomen patiënten heeft de follow-up al voltooid en al hun evaluaties zijn uitgevoerd.

Voor de onderzochte patiënten zijn de vervolgbezoeken gereorganiseerd en zo nodig omgevormd tot telefonische bezoeken. Aan de andere kant heeft Quantum Genomics, op basis van nieuwe lokale voorschriften, een circuit opgezet waarmee patiënten die niet naar het ziekenhuis willen reizen, de behandeling voor het onderzoek rechtstreeks naar huis kunnen sturen. Alle centra hebben al beveiligingsvoorraden van het onderzochte product ontvangen.

De aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten met betrekking tot klinische proeven tijdens de epidemie om zorgpersoneel in staat te stellen zich te concentreren op de zorg voor Covid-19-patiënten, kunnen niettemin een tijdelijke impact hebben op de inclusiesnelheid. Om de mogelijke vertraging van insluitsels te compenseren en de geplande studietermijnen te handhaven, heeft Quantum Genomics besloten om de studie nu uit te breiden tot nieuwe landen om het aantal onderzoekscentra te vergroten. De selectie van centra is al aan de gang, zodat ze operationeel kunnen zijn zodra de crisis voorbij is.

 

Onderzoek QGC001 / 3QG1 (FRESH): resistente hypertensie.

De huidige situatie heeft weinig invloed op de voortgang van het FRESH-onderzoek. Regelgevende instanties en ethische commissies in zowel Europa als de Verenigde Staten hebben georganiseerd om klinische proeven te blijven evalueren, waarbij prioriteit wordt gegeven aan proeven met Covid-19. Sommige landen, waaronder Canada, hebben de studie al goedgekeurd. Alle centra zijn geselecteerd, producten en apparatuur zijn klaar voor verzending. Aan het einde van de crisis kan de werving beginnen en deze situatie mag daarom geen gevolgen hebben voor de studietermijnen.

Stofke
Premiummember
Premiummember
Berichten: 965
Lid geworden op: 13 okt 2017 16:18
waarderingen: 573
Contacteer:

Re: Quantum Genomics

Bericht door Stofke »


Stofke
Premiummember
Premiummember
Berichten: 965
Lid geworden op: 13 okt 2017 16:18
waarderingen: 573
Contacteer:

Re: Quantum Genomics

Bericht door Stofke »

Analyst report Invest Securities van 3/4/2020

https://quantum-genomics.com/wp-content ... 030420.pdf

Stofke
Premiummember
Premiummember
Berichten: 965
Lid geworden op: 13 okt 2017 16:18
waarderingen: 573
Contacteer:

Re: Quantum Genomics

Bericht door Stofke »


Stofke
Premiummember
Premiummember
Berichten: 965
Lid geworden op: 13 okt 2017 16:18
waarderingen: 573
Contacteer:

Re: Quantum Genomics

Bericht door Stofke »

Quantum Genomics / Gemiddeld potentieel van 790% volgens analisten

https://ruedelabiotechnologie.wordpress ... inanciers/

Stofke
Premiummember
Premiummember
Berichten: 965
Lid geworden op: 13 okt 2017 16:18
waarderingen: 573
Contacteer:

Re: Quantum Genomics

Bericht door Stofke »

Quantum Genomics kondigt tussentijdse analyse aan van onderzoek naar Firibastat bij patiënten met nierfalen (2020/05/06 18:00 uur)
De resultaten tonen aan dat firibastat kan worden gebruikt bij hypertensieve en hartfalenpatiënten met gelijktijdige nierfunctiestoornis, afhankelijk van dosisaanpassing.

 

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 - ALQGC), een biofarmaceutisch bedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling van een nieuwe geneesmiddelenklasse die zich rechtstreeks richt op de hersenen voor de behandeling van moeilijk te behandelen en resistente hypertensie en hartfalen, kondigde resultaten aan van een tussentijdse analyse van de bevindingen van QGC001 / 1QG4, de studie van firibastat bij patiënten in het eindstadium van nierfalen (ESRD).

De tussentijdse analyse toont aan dat, vanwege een tragere eliminatie (langere halfwaardetijd [t ½]), blootstelling (AUC) aan firibastat en zijn belangrijkste metabolieten relatief belangrijker is bij ESRD-patiënten dan bij gezonde vrijwilligers, zonder enige significante toename van de piek concentratie (Cmax). Firibastat werd in het onderzoek goed verdragen en er werd geen gerelateerde bijwerking geregistreerd. Er werd geen significante verslechtering van de nierfunctie waargenomen bij ESRD-patiënten, wat de veiligheidsconclusies van de eerdere studies versterkt, met name de NEW-HOPE-studie uitgevoerd bij hypertensieve patiënten zonder nierfunctiestoornis. De verkregen farmacokinetische parameters en de goede tolerantie van het product suggereren dat een eenvoudige dosisaanpassing het gebruik van firibastat mogelijk zou kunnen maken bij patiënten met chronisch nierfalen.

"Deze tussentijdse resultaten bieden belangrijke inzichten, aangezien we nu weten hoe we de dosis firibastat moeten aanpassen om patiënten met ernstig nierfalen aan het eindstadium in te schrijven in onze klinische onderzoeken", aldus Bruno Besse, Chief Medical Officer van Quantum Genomics. "Dit zal bevestigen dat firibastat kan worden gebruikt voor de behandeling van patiënten met hartfalen en therapieresistente hypertensieve patiënten, zelfs in het geval van gelijktijdige nierfunctiestoornissen, inclusief het eindstadium, waar zeer beperkte opties beschikbaar zijn."

Jean-Philippe Milon, Chief Executive Officer van Quantum Genomics, merkte op: “Nierfalen is een veel voorkomende comorbiditeit bij patiënten met hypertensie en hartfalen. Het gebruik van firibastat bij deze patiënten kan de markt voor resistente hypertensie en hartfalen met 15 tot 20% uitbreiden.

Onderzoek QGC001 / 1QG4 is opgezet om de farmacokinetische parameters van firibastat en de belangrijkste metabolieten ervan bij patiënten met ESRD (geschatte glomerulaire filtratiesnelheid [eGFR] <15 ml / min / m²) te vergelijken met die van gezonde vrijwilligers na een enkele orale dosis firibastat (500 mg).

Alle 14 patiënten met ESRD zijn in het onderzoek gerekruteerd en hadden een gemiddelde leeftijd van 46 ± 2 jaar met een gemiddelde eGFR van 12 ± 3 ml / min / m². Tot op heden zijn zes van de 14 gezonde vrijwilligers gerekruteerd en behandeld, en hadden ze een gemiddelde leeftijd van 43 ± 12 jaar met een gemiddelde eGFR van 99 ± 22 ml / min / m².

Volgens de aanbeveling van de gezondheidsautoriteiten werd de inschrijving van gezonde vrijwilligers stopgezet vanwege de COVID-19-pandemie en zal deze na de crisis worden hervat. De definitieve analyse zal worden uitgevoerd zodra alle gezonde vrijwilligers zijn ingeschreven, maar aangezien de gegevens voor alle ESRD-patiënten al beschikbaar zijn, zal dit naar verwachting de onderzoeksconclusies niet significant veranderen.

Chronische nierziekte (CKD) is een bekende complicatie van hypertensie, vooral als de bloeddruk niet onder controle is. Nierfunctiestoornissen komen voor bij ongeveer 20% van de patiënten met therapieresistente hypertensie.1 Deze comorbiditeit maakt de behandeling van deze patiënten nog moeilijker omdat verschillende klassen van hypertensie-geneesmiddelen niet worden aanbevolen of gecontra-indiceerd zijn, bijvoorbeeld met spironolacton.

CKD is ook een veel voorkomende comorbiditeit bij hartfalen (HF). Uit een prospectieve studie bleek dat 16% en 40% van de HF-patiënten respectievelijk een ernstige of matige nierfunctiestoornis hebben.2 Dit is ook een factor van slechte prognose, waarbij elke verlaging van de eGFR met 1 ml / min / m2 resulteert in een mortaliteit van 1% toename. Evenzo is er voor myocardinfarct (MI) een 20% hoger sterftecijfer na MI bij patiënten ESRD.3

Deelnemen aan het forum + meer functies?

Discussieer met duizenden beleggers, minder
advertenties, ideaal voor smartphone, betere
gebruikservaring en gratis abonneren op favoriete
onderwerpen. Registreer binnen 1 minuut!


Plaats reactie