FOMO en beleggen, bang zijn om een kans te missen

Het is een psychologisch fenomeen dat mensen moeite hebben om iets te gaan missen. Niet elke persoon is er zo gevoelig voor en het is ook heel divers. Het kan iets zijn dat voor een individu opgaat maar het kan ook voortkomen uit kuddegedrag. De favoriete serie op Netflix een avondje moeten missen of een sportwedstrijd missen zijn simpele voorbeelden voor een individu. In de financiële wereld is het ook iets dat vaak terugkomt en vaak is het dan kuddegedrag. Niet alleen bij aandelen komt het voor maar ook bij een investeringscategorie (al verschillen daar de meningen over) als crypto coins kan het veel invloed hebben. Deze angst om iets te missen noemt men ook wel FOMO en FOMO staat voor ‘fear of missing out’. Bij FOMO en beleggen wil men de boot niet missen en koopt aandelen ongeacht de waarderingen. In dit artikel lichten wij een aantal voorbeelden uit van FOMO en beleggen en komt aan bod wat de risico’s zijn.


FOMO en beleggen, bang zijn om een kans te missen

Voorbeelden van FOMO en beleggen

Misschien wel één van de bekendste momenten van FOMO en beleggen is de internetbubbel  die rond de millenniumwissel ongeveer het hoogtepunt bereikte. In een aantal jaar stegen vooral de aandelen van technologiebedrijven tot enorme hoogtes. Onderliggende waarderingen deden niet meer ter zake, iedereen wilde aandelen kopen. De onderstaande grafiek laat zien hoe snel de Nasdaq-100 opliep. Toen eenmaal de daling werd ingezet was er nog een tijdelijke opleving maar deze bubbel heeft niet alleen voor veel verliezen bij veel beleggers gezorgd, het zorgde er ook voor dat mensen die onbekend zijn met aandelen wantrouwend werden om te beleggen.

FOMO en beleggen, bang zijn om een kans te missen
Beleggen en FOMO: de internetbubbel

Recenter was de bitcoinbubbel van 2017, deze kwam in een veel kortere tijd tot stand en klapte ook in een relatief korte tijd uiteen. Eind 2017 moest (bij wijze van spreke) iedereen wel investeren in cryptovaluta waarvan bitcoin de bekendste is. Veel speculanten gingen hier de mist in omdat ze zich lieten leiden door niet de kans willen missen op enorme rendementen.

FOMO en beleggen, bang zijn om een kans te missen
Beleggen en FOMO: de bitcoinbubbel

De risico’s van FOMO

Die ene keer een favoriete serie missen kan voor sommigen al angst geven maar dat heeft geen financiële consequenties. Echter op de beurs kan FOMO en beleggen veel geld kosten. Zo kan men blind worden voor de onderliggende waarderingen en dit kan weer zorgen voor bubbels. Wanneer iets extreem snel stijgt zonder enige reden is het altijd oppassen. Echter zijn er veel beleggers die dan toch kopen om te voorkomen dat een verdere stijging wordt gemist. Veel beleggers zijn gevoelig voor het succes van anderen en willen als het even kan ook meeprofiteren.

Dit geeft een groot risico omdat de koers dan al op basis van niks is gestegen en de kans op een correctie of zelfs een crash toeneemt. Wie tijdens de stijging op basis van FOMO instapte loopt dus een groot risico op verlies. Bekende bubbels met FOMO en beleggen zijn de internetbubbel rond de millenniumwisseling of de nog recentere bitcoinbubbel. Voor wie er vroeg bij was lag er een mooi rendement in het verschiet maar de grafieken van hierboven laten ook de gevolgen zien voor wie laat instapte en daarna een crash meemaakte.

Kopafbeelding: Shutterstock