FED Balance Sheet, wat is het en waarom is het belangrijk voor de beurs

De FED Balance Sheet is in het Nederlands vrij vertaald de FED balans. In deze balans zijn activa en passiva van de Federal Reserve uitgesplitst. De Federal Reserve is de Amerikaanse centrale bank welke ruim 100 jaar geleden is opgericht door het Congres. Dit instituut is opgericht met het doel om de stabiliteit en veiligheid van de financiële en monetaire structuren van de VS te waarborgen. In de FED Balance Sheet staat onder meer welke factoren invloed hebben op het beleid maar dus ook welke activa en passiva in bezit zijn van de Amerikaanse centrale bank. Het stimuleren van de economie gaat ook via deze centrale bank, zo kan er voor gekozen worden om geld in de economie te injecteren en/of rentes te wijzigen.

Een aantal belangrijke punten op een rij:

  • Het Congres heeft in 1913 het Federal Reserve System ingesteld om de stabiliteit van de Amerikaanse monetaire en financiële systemen te waarborgen.
  • In de Fed Balance Sheet zijn de activa en passiva van de Federal Reserve gerapporteerd, dit rapport wordt wekelijks gepubliceerd.
  • Het rapport laat ook zien wat de Fed doet om zijn balans uit te breiden of te verkleinen bij de uitvoering van zijn monetaire beleid.
  • Tijdens de financiële crisis van 2007-2009 weerspiegelde de Fed balans het gebruik door de Fed van kwantitatieve versoepeling om de rentetarieven te verlagen en de geldhoeveelheid te vergroten.

FED Balance Sheet, wat is het en waarom is het belangrijk voor de beurs

Wekelijkse Fed Balance Sheet

Het wekelijkse rapport van de Fed Balance Sheet komt elke donderdag uit en vertoond veel overeenkomsten met de meeste bedrijfsbalansen. Er is naast het overzicht van alle activa en passiva ook een geconsolideerd overzicht van de 12 afzonderlijke regionale Federal Reserve-banken. De activa bestaan vooral uit overheidseffecten en de leningen die het verstrekt aan zijn regionale banken. De verplichtingen omvatten Amerikaanse valuta die in omloop zijn. Andere passiva zijn onder meer geld dat wordt aangehouden op de reserve-rekeningen van aangesloten banken en Amerikaanse bewaarinstellingen.

Het wekelijkse rapport werd populairder in de media tijdens de financiële crisis die begon in 2007. Bij het lanceren van hun kwantitatieve versoepeling in reactie op de aanhoudende financiële crisis, gaf de Fed Balance Sheet analisten een idee van de omvang en de omvang van de transacties van de Fed in de loop van de tijd. Met name op de Fed Balance Sheet konden analisten details bekijken over de implementatie van het monetair beleid dat tijdens de crisis van 2007 tot 2009 werd gebruikt.

Actuele Fed Balance Sheet
Actuele Fed Balance Sheet (bron: federalreserve.org)

Fed balans en kwantitatieve versoepeling (QE)

Kwantitatieve versoepeling kort men in de financiële wereld vaak af met QE (quantitative easing). Dit is een nogal ingrijpend monetair beleid waarbij een centrale bank overheidseffecten of andere effecten van de markt koopt om de rentetarieven te verlagen en de geldhoeveelheid te vergroten. Het gebruik van de balans van de Fed door middel van QE blijft volgens sommigen controversieel. De ingrepen hielpen de liquiditeitsproblemen van banken tijdens de financiële crisis maar volgens critici zorgt QE voor de werking van de vrije markt.

Hoewel er grote overeenkomsten zijn met bedrijfsbalansen is er wel één heel groot verschil. De Federal Reserve kan namelijk oneindig geld blijven bijdrukken, dit kan direct in extreme situaties. Het bijdrukken van geld kan worden gebruikt voor het kopen van activa zoals staatsobligaties. Het inkrimpen van de balans kan ook eenvoudig worden gedaan door de Federal Reserve en dan worden activa weer verkocht. Deze expansie en inkrimping maken onderdeel uit van het monetaire beleid van de Fed. Dit beleid kan veel en lang invloed hebben op de economie.

Meer over beleggen en de beurs op het beursforum