Euronav koopt vier nieuwe VLCC’s: heeft het aandeel de wind in de zeilen?

De Belgische olietankerrederij gaat verder met de uitbreiding van zijn vloot. De megadeal in 2014 krijgt een vervolg met vier snel te leveren VLCC’s en een optie op nog eens vier extra VLCC’s. Agressief koopgedrag of een doordachte strategie? Oordeel vooral zelf.

Evolutie aandeel Euronav

Het aandeel, noterend op de Euronext, is sinds het begin van het jaar met 26 procent gestegen. Ter vergelijking: de BEL20 is sinds 1 januari 2015 met 9,3 procent toegenomen, de AEX met net geen 12 procent. De tankerrederij noteert sinds januari ook op de NYSE, wat de liquiditeit ten goede komt. Verschillende beurshuizen gaven reeds koersdoelen uit. Het gemiddelde koersdoel komt op 15,6 euro. Als we de kenners mogen geloven resteert er dus een opwaarts potentieel van 20%.

Correlatie met de olieprijs?

De interactie van de olieprijs met tankerrates is complex. Op de afbeelding wordt de aandelenprijs van Euronav samen geplot met de GSCI Brent Crude Index. Begin 2012 bewegen beide grafieken naar boven. Vandaag de dag stijgt Euronav voornamelijk dankzij een lagere olieprijs. Euronav haalde in 2008 pieken van net geen 30 euro, terwijl een vat ruwe olie meer dan 130 dollar kostte (inflation-adjusted). Van belang zijn de mechanismen die de prijs bepalen. Is de prijsverandering vraag- of aanbodgestuurd?

Brent Crude Oil index versus aandeel Euronav grafiek

Marktstructuur: olietankermarkt

Overeenkomsten worden herrekend naar TCE (Time Charter Equivalent) rates. Deze tarieven drukken de opbrengst per dag uit per schip. Hierin worden sommige kosten reeds opgenomen (Euronav zelf stelt $27.000 en $22.000 als break-evenpunten voor VLCC’s en Suezmax – schuldafbetaling inbegrepen). De bepaling van deze rates is een simpel spel van vraag en aanbod. Tekorten of excessen aan schepen kunnen op verschillende plaatsen in de wereld, zelfs doorheen de tijd, voorkomen. Om deze reden kennen de tarieven een volatiel karakter.

Vraag en aanbod tankers

Aanbod van tankers


Meer tankers betekenen meer concurrentie. In goede tijden krijgen optimistische rederijen de neiging om extra schepen te laten bouwen. Deze optie wordt bij toegenomen winsten niet alleen aantrekkelijker, maar ook meer haalbaar. Paddy Rodgers, de CEO van Euronav, heeft om deze reden al meermaals publiekelijk laten weten dat het bestellen van nieuwe schepen niet altijd een doordachte beslissing is. Een tweede aspect is de snelheid van de schepen. Het evenwicht wordt namelijk bepaald door beschikbare schepen. Als een schip sneller zijn opdracht uitvoert, is het sneller terug beschikbaar op de markt. Bovendien zal sneller varen ook de brandstofkosten verhogen. Ook langere vaarroutes zorgen via dit mechanisme voor hogere tarieven.

Vraag naar tankers

De vraag naar olietankers hangt sterk samen met de vraag naar olie. Wanneer er dankzij economische heropleving meer olie verbruikt wordt (input product, brandstof,…), zal de handel ervan toenemen. Lagere olieprijzen kan grote staten verleiden om grotere strategische reserves aan te houden. Het aanbod van olie heeft met andere woorden enkel invloed via de prijs, en dus via de vraag. Een lagere olieprijs kan de vraag stimuleren door substitutie-effecten, consumptie-effecten en het aanleggen van reserves. Het verschil tussen de toekomstige prijs en de huidige prijs bepaalt de contango. Levert de verwachte prijsstijging (en dus hogere toekomstige prijs), binnen een bepaalde tijd, genoeg winst op om de huurkost van een olietanker te dekken, dan stockeert men de olie. Is de gap groot genoeg, dan gebruiken commerciële spelers VLCC’s om te stockeren. Volgens Bloomberg kost het $1,1 om een vat olie voor een maand op te slaan op een VLCC. Dit fenomeen zorgt voor een krappere VLCC-markt, wat de tarieven te goede komt.

Stijgt de olieprijs door vraageffecten, dan is dit in principe goed (zie 2008). Stijgt de olieprijs door aanbodtekorten, dan is dit zeer negatief. Meer informatie over de evolutie op de oliemarkt vindt u hier.

Netto Activa Waarde

De netto activawaarde is belangrijk voor kapitaalintensieve ondernemingen. De koers van een aandeel kan gezien worden als deze waarde verdeeld over het aantal aandelen plus een mark-up. KBC securities plakt een NAV-waarde van ongeveer 10 euro per aandeel op Euronav. Het bedrijf zelf wijst op het laggen van de VLCC-waarde. Mogelijks komt dit doordat een groot deel van de vloot te koop staat (zo’n 10 procent). Wanneer dit overaanbod weggewerkt is door overnames en deals, zou de waarde verder kunnen toenemen.

VLCC vessel values charter rates graph Euronav

Kansen en gevaren

Twee mogelijke meevallers voor de sector bevinden zich op het politieke niveau. Een nucleaire deal met Iran zou de olieprijzen kunnen doen dalen. Het land bezit de tweede grootste reserves ter wereld en wil dringend zijn economie terug opbouwen. Het effect zou volgens de meeste analisten neutraal tot positief zijn. Het terugdraaien van de Crude Oil export ban in Amerika zou, hoewel dit onwaarschijnlijk is, positief zijn voor de tankersector. Gevaren liggen dan weer in toegenomen instabliteit in olieproducerende gebieden zoals Libië of Irak. Terroristische organisaties bedreigen de olieproductie. Ook piraterij en regelgeving kunnen de tankermarkt stevig beïnvloeden.

Aankoop van vier VLCC’s door Euronav

Euronav beleeft tot nog toe het sterkste jaar sinds 2008. Om deze reden kocht het bedrijf vier gloednieuwe VLCC’s van MetroStar en nam het een optie op 4 extra VLCC’s. Kostprijs? $96 mill per stuk voor de eerste vier, en $8 mill voor de optie om er nog eens vier te kopen. Was dit een doordachte beslissing? Ze bestellen geen nieuwe schepen en houden zich dus aan hun filosofie. De waarde van de schepen komt achter op het vernieuwde positieve klimaat. Bovendien wordt de aankoop met cash en schulden betaald, zonder aan de dividendbelofte (80% uitkeren van de winst) te raken. Het wereldwijde lagerenteklimaat laat toe om meer leverage te nemen (ongeveer 50% schulden voor Euronav). Te agressief gedrag of een perfecte timing? Oordeelt u vooral zelf.

Auteur: ‘Bieraait’

Volg Euronav op het forum (klik hier) en stem op deze poll:

[socialpoll id=”2277558″]