Ethisch en duurzaam beleggen gaat niet ten koste van rendement

Beleggers gaan steeds meer waarde hechten aan ethisch en duurzaam beleggen maar wat is dat en hoe kan men dat meten? Met name institutionele beleggers krijgen ook meer aandacht hiervoor. Dit kan met ESG beleggen waarbij er veel aandacht is voor Environmental, Social en Governance. Dit staat voor de principes milieu, sociale invloed en bestuurlijke invloed. Binnen de bedrijfsstrategie kan voor deze principes veel aandacht zijn met het oog op de behoeftes van investeerders. Institutionele beleggers kunnen ook hun beleggingsportefeuilles samenstellen op basis van ESG beleggen. Uit onderzoek van BNP Paribas blijkt zelfs dat 52 procent van de 31 onderzochte beleggingsinstellingen uit Nederland waarde hecht aan deze criteria.

Wat is ESG beleggen?

Door inzichtelijk te maken hoe landen en bedrijven omgaan met milieu, sociale en bestuurlijke factoren kan er een beeld worden gemaakt van de duurzaamheid. Dit is natuurlijk iets dat steeds meer aandacht krijgt en door de gegevens duidelijk te maken kunnen zij helpen in het maken van beleggingsbeslissingen. Dit zijn uiteindelijk beslissingen die de doorslag kunnen geven voor het kopen van aandelen of obligaties. Er moet natuurlijk wel een balans zijn tussen financiële resultaten enerzijds en anderzijds milieu, sociale belangen en transparantie.


Ethisch en duurzaam beleggen gaat niet ten koste van rendement

Criteria voor duurzaam beleggen

Om de criteria voor het duurzaam beleggen begrijpelijker te maken worden de ESG criteria hieronder verder toegelicht.

Environmental staat voor milieu, dit is met de aandacht voor klimaatverandering een steeds belangrijker onderwerp. Bij dit criteria kijkt men met duurzaam beleggen naar de impact van het bedrijf of het land op klimaatverandering. Hier hoort ook de emissie van broeikasgas, afvalbeheer en de opwekking van energie bij. Een lagere emissie en beperking van koolstofuitstoot zijn vooral belangrijk.

Social staat voor sociaal, hierbij kijken investeerders vooral naar arbeidsnormen, mensenrechten zoals illegale kinderarbeid en gezondheid en welzijn van werknemers of inwoners in het geval dat het een land betreft. Wanneer een onderneming veel doet voor de samenleving kan dit de score voor sociaal verbeteren. Zo zijn er bedrijven die kansarme mensen steunen of aan het werk helpen. Of bedrijven die voor huisvesting en studie zorgen.

Governance staat voor bestuur(-lijk), denk hierbij aan regels en principes binnen een bedrijf of overheid. Samenvattend kan dit goed ondernemingsbestuur worden genoemd. Dit omvat ook de verhoudingen met de aandeelhouders van beursgenoteerde bedrijven. Wanneer het corporate governance-systeem goed georganiseerd is komt er ook een goede balans tussen de belangen van enerzijds de bestuurders en management en anderzijds de aandeelhouders van het bedrijf. Governance ofwel bestuur kan ook verwijzen naar de betrouwbaarheid van een overheid of regering. Zo hanteert vermogensbeheerder Robeco een ranking voor bedrijven met de Corporate Sustainability Assessment. Voor overheden is er de Country Sustainability Ranking om algemene ESG-scores te geven. Dit kan een houvast geven voor het duurzaam beleggen.

Duurzaam beleggen en rendement

Het belang van duurzaam beleggen en het richten op de criteria volgens ESG nemen steeds verder toe. Beleggers vinden natuurlijk rendement belangrijk maar willen dat niet langer ten koste van het milieu of welzijn van arbeiders behalen. Ook de sociale en bestuurlijke impact is steeds belangrijker geworden. Wat doet een onderneming bijvoorbeeld voor de samenleving?

Uit het onderzoek van BNP Paribas komt naar voren dat beleggen in ondernemingen die de ESG criteria hoog in het vaandel hebben voor een lager risico zorgt. Naast het lagere risico verwacht men op lange termijn ook meer rendement te kunnen behalen met duurzaam beleggen. Van de 31 onderzochte beleggingsinstellingen verwacht maar liefst 60 procent dat het ESG ofwel duurzaam beleggen op termijn de markt gaat verslaan. Wat op voorhand door veel beleggers zou verwacht worden blijkt dus niet zo te zijn, een goede balans in de ESG criteria zorgt voor betere resultaten voor zowel bedrijf als samenleving. Ondanks aandacht en investeringen in milieu, sociale zaken en bestuurlijke aandachtspunten kan er nog steeds waardecreatie zijn. Duurzaam beleggen hoeft dus zeker niet ten koste te gaan van uw rendement.

Meer over beleggen en de beurs op het beursforum