Elliott Wave, toppen en bodems voorspellen met technische analyse

De Elliott Wave is een methode om een patroon in koersbewegingen te ontdekken. Ook geeft dit onderdeel van technische analyse een indicatie wanneer stijgende of dalende trends omslaan. De theorie is ontwikkeld door Ralph Nelson Elliott (1871 – 1948), een Amerikaans auteur en accountant. Hoewel hij zijn theorie in de jaren 20 van de vorige eeuw ontwikkelde wordt deze nog steeds veel gebruikt. Wij leggen de basis, gebaseerd op wetten uit massapsychologie, meetkunde en natuurkunde, uit in dit artikel.

De basis van de Elliott Wave

De Elliott Wave is gebaseerd op het natuurkundige principe dat op elke actie (koersstijging of -daling) een tegengestelde beweging moet volgen. Deze technische analyse veronderstelt dat een koers zich beweegt volgens trends, de impulsgolven. Hierop volgen voortdurend correcties tegen die trend in, de correctiegolven. Iedere impulsgolf-ontwikkeling bestaat uit 5 koersbewegingen. 3 in de richting van de trend en 2 tegen de trend in.

Iedere golf in de richting van de trend is op zichzelf een nieuwe impuls (en bestaat dus uit 5 nieuwe koersbewegingen). Zo zijn de golven tegen de trend correcties, die ieder uit 3 golven bestaan. Dit principe herhaalt zich volgens de Elliott Wave oneindig in steeds kortere impuls- en correctiegolven. Zo ontstaat een Elliott-golfrangorde.

Elliott hanteert 9 golfrangordes, gebaseerd op tijdverloop. De Grand Supercylce is de langste trend. De volledige ontwikkeling hiervan duurt 2 eeuwen. De kortste glofrangorde, de sub minuette) heeft een tijdspannen van 1 uur.

Vervolg na advertentie


Elliott Wave, toppen en bodems voorspellen met technische analyse

Koersontwikkeling voorspellen met de Elliott Wave

Nu we begrijpen hoe de Elliott Wave en golfrangordes tot stand komen en wat het tijdsverloop is, kunnen we op zoek gaan naar patronen. De klassieke Elliott Wave theorie onderscheidt 5 patronen voor de impulsgolven en ook 5 patronen voor de correctiegolven. We zetten ze hierna op een rij.

De klassieke Elliot Wave patronen voor impulsgolven en correctiegolven
Elliot Wave patronen van impulsgolven Elliot Wave patronen van correctiegolven
Impuls (Dubbele) zigzag
Extensie Plat
Diagonale driehoek type 1 Expanderende of onregelmatige plat-correctie
Diagonale driehoek type 2 Driehoeken
Mislukte impuls Combinatie-correctie
Elliott Wave stijgende trend dalende trend
Voorbeelden van een stijgende en dalende trend

Bovenstaande twee grafieken geven een stijgende en een dalende trend aan. In beide gevallen is er sprake van 5 golven. De bewegingen naar 1, 3 en 5 zijn impulsgolven en de golven naar 2 en 4 zijn correctiegolven. Een impulsgolf volgt altijd de richting van de trend, de correctiegolf gaat tegen de trend in. Een impulsgolf kan dus stijgend maar ook dalend zijn, afhankelijk van de trend.

In correctiegolven zijn er nog twee afgeleide patronen te ontdekken, de doorlopende plat-correctie en de X-golf.
Ieder van de genoemde patronen heeft eigen regels en verhoudingen. Door de patronen te bestuderen en toe te passen ontstaat een beeld van een koersontwikkeling. Door dit beeld te interpreteren kun je een conclusie over het koersverloop trekken. Deze conclusie kun je verfijnen door twee hulpmiddelen toe te passen, de trendlijnen en de Fibonacci-ratio.

Aan de hand van de trendlijnen kun je interpreteren of de Elliott Wave een correctiegolf of impulsgolf ontwikkelt en de Fibonacci-getallen geven een goede indicatie van het ritme van de golven.

Wanneer kun je de Elliott Wave gebruiken?

Vanzelfsprekend kun je de Elliott Wave toepassen voor het analyseren van aandelenkoersen. Deze theorie is gebaseerd op universele beginselen uit de natuurkunde en meetkunde. Hierdoor is deze technische analyse ook een prima hulpmiddel bij het voorspellen van andere koersen, zoals grondstofprijzen. Ook bij de forex-handel en speculatie in cryptocurrency wordt de Elliott Wave steeds vaker toegepast.

Meer over aandelen en technische analyse op het beursforum >