Dividendaandelen minder populair door stijgende rentes

Dividendaandelen zijn geliefd bij beleggers die met name beleggen voor de lange termijn en jaarlijks een inkomen uit dividend willen behalen. Veel beleggers onderschatten het effect van dividend op de lange termijn voor de beleggingsportefeuille maar het bijkomend rente op rente effect werkt op termijn veel door op het resultaat van de portefeuille, zie onderstaande grafiek. Een belangrijke voorwaarde hierin is wel dat dividend wordt herbelegd. Doorgaans zijn dividendaandelen ook defensieve aandelen, deze bedrijven zijn vaak terug te vinden in sectoren als consumentengoederen, gezondheidszorg, financials (banken en verzekeraars) en energie zoals oliemaatschappijen.

Dividendaandelen en rente op rente effect
Effect van 2,5% rendement per jaar over 20 jaar gemeten met een startkapitaal van €10.000

Enkele kenmerken van dividendaandelen zijn de vaak voorspelbare en stabiele business, ze maken winst en de cash flow (in- en uitstroom van liquide middelen) is positief. Veel beleggers vinden deze aandelen saai wanneer ze een blik werpen op de koersgrafiek maar diezelfde koersgrafiek laat doorgaans niet het effect zien van het dividendrendement waardoor het een vertekend beeld geeft met aandelen die geen dividend uitkeren maar het juist van koersstijging moeten hebben.

Onderstaande grafiek laat een goede vergelijking zien tussen herbeleggen van dividend en niet herbeleggen van dividend. De blauwe grafiek is van de S&P500 over de laatste 5 jaar, de rode grafiek is de herbeleggingsindex van de S&P500. In 5 jaar tijd bereikte de S&P500 een stijging van 71,2% terwijl de S&P500 Total Return (herbeleggingsindex) maar liefst 90,7% steeg.

dividendaandelen S&P500 en S&P500 total return herbeleggingsindex

Dividendaandelen minder populair door stijgende rentes

De afgelopen tijd valt het op dat veel dividendaandelen juist terrein verliezen bij een beurs die amper daalt of zelfs nieuwe (jaar-)toppen bereikt. Het defensieve van deze aandelen laat dus nu te wensen over. Deze daling is te herleiden naar stijgende rentes voor met name staatsobligaties. Beleggers krijgen nu een goed alternatief voor dividendaandelen en daarnaast hebben staatsobligaties doorgaans een lager risico dan aandelen. De afgelopen jaren waren dividendaandelen juist geliefd door de lage rente maar dit lijkt nu te keren. Een uitzondering van de eerder genoemde sectoren zijn de financials aangezien deze baat hebben bij een hogere rente. De afgelopen tijd ontspringen de financials dus ook de malaise bij de typische dividendaandelen.

dividendaandelen S&P500 Unilever Colgate Palmolive Danone

In de bovenstaande grafiek is duidelijk te zien dat de breedsamengestelde S&P500 index (groene lijn) redelijk constant is over de afgelopen maanden. Bekende dividendaandelen als Colgate Palmolive (geel), Unilever (blauw) en Danone (rood) staan echter al een tijd onder druk.

Op de daling van de dividendaandelen kunt u inspelen op diverse manieren, de twee meest voor de hand liggende methoden zijn het kopen van aandelen of trackers / ETF’s. Deze laatste categorie heeft onze voorkeur omdat er gespreid kan worden over meerdere aandelen door het kopen van slechts een enkele ETF.

Een aantal van deze dividendaandelen ETF’s op een rij:

Wilt u met andere beleggers van gedachten wisselen over dividendaandelen of ETF’s? Bezoek dan ons beursforum (klik hier)