Dividend payout ratio berekenen, wat kunnen beleggers met deze waarde?

De dividend payout ratio is een financiële waardering die de verhouding van de winst aangeeft dat een bedrijf aan aandeelhouders betaalt in de vorm van dividend. Deze waarde is uitgedrukt als een percentage van de totale winst van het bedrijf. In sommige gevallen gebruikt men de uitbetalingsratio naar het uitgekeerde dividend als een percentage van de kasstroom van een bedrijf. Soms gebruikt men ook wel de verkorte term payout ratio. De formule voor de dividend payout ratio is:

Uitgekeerd dividend gedeeld door totale winst van het bedrijf.


Dividend payout ratio berekenen, wat kunnen beleggers met deze waarde?

Wat heeft u aan de dividend payout ratio?

Beleggers en met name dividendbeleggers zien graag een jaarlijks terugkerend dividend dat niet alleen (langzaam) steeds meer wordt maar vooral ook houdbaar is voor de lange termijn. Met behulp van deze ratio kan een inschatting worden gemaakt of het dividendbeleid langere tijd kan standhouden. De verhouding van uitgekeerd dividend ten opzichte van de winst van een bedrijf geeft een waarde. Bedrijven uit verschillende sectoren zijn moeilijk met elkaar te vergelijken maar binnen een sector zijn zo wel vergelijkingen te maken. Uit deze vergelijking kan naar voren komen welk dividend houdbaarder lijkt op de lange termijn.

Voorbeeld van dividend payout ratio

Om een indruk te geven laten wij een voorbeeld zien tussen bedrijf A en bedrijf B. Bedrijf A maakt een winst per aandeel van 10 euro en het bedrijf keert per aandeel 5 euro uit. De dividend payout ratio is in dit geval 50 procent (5 / 10). Bedrijf B heeft een winst per aandeel van 5 euro en keert per aandeel 4 euro dividend uit. Hieruit volgt een uitbetalingsratio van 80 procent (4 / 5). Bedrijf B keert beduidend meer dividend uit in verhouding tot de inkomsten. Bedrijf A keert minder uit en kan hierdoor ook meer reserves opbouwen. Het is dan ook de vraag of het dividendbeleid van bedrijf B duurzaam is en lang kan meegaan. Bij het minste geringste aan tegenslag zou bedrijf B eerder het dividend kunnen gaan verlagen of schrappen.

Let wel op dat vergelijken binnen één sector veel betrouwbaarder is dan bedrijven vergelijken uit verschillende sectoren. Daarnaast is de dividend payout ratio slechts één waarde terwijl bij een investering in een aandeel naar meer moet worden gekeken dan alleen deze ratio. Bedrijven met stabiele inkomsten zullen ook eerder geneigd zijn hun dividend te kunnen behouden dan bedrijven die erg gevoelig zijn voor economische ontwikkelingen.

Conclusie

De dividend payout ratio of ook wel uitbetalingsratio genoemd geeft de verhouding of het percentage van de winst aan dat een bedrijf uitkeert als dividend aan de aandeelhouders. Een lage uitbetaling hoeft niet perse negatief te zijn, een bedrijf kan namelijk investeren in groei. Een hoge uitbetaling kan wel een alarmbel laten rinkelen want is het uitkeren van het dividend dan nog wel houdbaar op lange termijn? Wanneer de uitbetalingsratio de 100 procent voorbij gaat dan keert het bedrijf meer dividend per aandeel uit dan dat er inkomsten per aandeel zijn. Dit kan zelden lang houdbaar zijn.

Gemiddeld genomen hebben bedrijven met een lange en degelijke dividendhistorie stabiele verhoudingen van uitgekeerd dividend ten opzichte van de winst. Deze bedrijven zullen vaak ook in economisch slechtere tijden het dividend kunnen behouden.

DEEL MET VRIENDEN


Meer over beleggen en de beurs op het beursforum