Dient beurswaakhond belang aandeelhouder door stilleggen handel? + poll

Een beurswaakhond zoals de Belgische FSMA of de Nederlandse AFM heeft als één van de kerntaken om toezicht te houden op de financiële markten. Een onderdeel van dit toezicht is onder meer het nagaan of partijen op een juiste wijze handelen maar ook of informatievoorziening volgens de regels verloopt. Zo is bijvoorbeeld voorkennis niet toegestaan en dient koersgevoelige informatie aan aandeelhouders gecommuniceerd te worden. Het belang van een overheid is dat zowel het bedrijfsleven als het publiek vertrouwen kunnen hebben in de (financiële) markten.

Taken van een beurswaakhond

De voornaamste taken zijn misschien wel het toezicht houden of wetten omtrent effectenverkeer, beleggingsinstellingen en financiële dienstverlening worden nageleefd. Er kunnen ook vergunningen worden verstrekt aan beleggingsinstellingen of financiële dienstverleners. Zoals al eerder genoemd is ook het toezicht op het naleven van handelen met voorkennis een kerntaak. Financiële bijsluiters van financiële producten moeten ook vaak voldoen aan de richtlijnen van de beurswaakhond.

Wanneer een partij in overtreding gaat kan de beurswaakhond overgaan tot de volgende handelingen:

  • Het geven van een waarschuwing aan de betreffende partij
  • De betreffende partij kan een aanwijzing krijgen
  • De beurswaakhond kan een boete of dwangsom opleggen en soms is dit in combinatie met een openlijke publicatie
  • Er kan aangifte worden gedaan bij het Openbaar Ministerie

Dient beurswaakhond belang aandeelhouder door stilleggen handel? + poll

Beurswaakhond legt handel in Nyrstar stil

Het stilleggen van de handel in een aandeel kan ook worden verzocht door een beurswaakhond. Een recente kwestie is het stilleggen van de handel in het aandeel Nyrstar. Dit gebeurde op verzoek van het bedrijf zelf dan wel op verzoek van de beurswaakhond FSMA, zie onderstaande melding.

CORPORATE EVENT NOTICE: Schorsing van de handel
NYRSTAR NV
LOCATIE: Brussels
BERICHT NR: BRX_20190408_00371_EUR
DATUM: 08/04/2019
MARKT: EURONEXT BRUSSELS

Schorsing van de handel
De notering van de gewone aandelen NYRSTAR NV is geschorst op EURONEXT BRUSSELS onder de
volgende voorwaarden:

Schorsing: 08/04/2019 13:55
Reden: Op verzoek van de FSMA in afwachting van een bericht
Product naam: NYRSTAR
ISIN code: BE0974294267 Euronext code: BE0974294267
Handels symbool: NYR

In dit geval werd de handel tijdens de openingsuren van de beurs plots stilgelegd. Op woensdag 3 april sloot het aandeel nog op €0,36 en in de dagen erna wisselden geruchten zich af met een snel stijgende koers. Op de donderdag die volgde noteerde het aandeel bij het slot op €0,42 gevolgd door een slot op vrijdag van €0,50. Op het moment dat op maandag 8 april de handel werd stilgelegd noteerde het aandeel zelfs op een koers van €0,65.

Om beleggers in bescherming te nemen werd de handel geschorst in het aandeel Nyrstar in navolging van een persbericht. Dit bericht is er tot op heden nog niet gekomen en de vraag is of het plots opschorten van de handel wel in het belang is van de aandeelhouders. Enerzijds kunnen nieuwe kopers zich niet aandienen en bij slecht nieuws blijken zij achteraf voldoende beschermd. Echter voor wie wel de aandelen in bezit heeft is een plotselinge schorsing alles behalve beschermend. Er kan immers niet gehandeld worden en het lot ligt in handen van een goed of slecht persbericht. De koersschommelingen kunnen bij hervatten van de handel namelijk zeer groot zijn. Was een aankondiging van een aankomende schorsing dan niet een betere keuze en bescherming geweest? In dat geval hadden aandeelhouders nog de keuze kunnen maken om te verkopen, houden of te kopen.

Poll m.b.t. stilleggen handel

In onderstaande poll kunt u uw mening geven over het plots stilleggen van de handel in een aandeel zoals bij Nyrstar het geval was.

[poll id=”15″]

Naar aanleiding van deze poll kunt u ook verder discussiëren op het Nyrstar forum.

Kopafbeelding: Shutterstock