De ETF bubbel, wat is het risico en bestaat ze wel echt?

Het woordje “bubbel” wordt tegenwoordig ongelofelijk snel in de mond genomen. Dat is deels te wijten aan het feit dat er een grote angst rond heerst. Op het ogenblik dat er zich een bubbel vormt en die bubbel knapt brengt dit enorme financiële risico’s met zich mee. In het najaar van 2019 liet de grote belegger Michael Burry zich nog ontglippen dat er zich een zogenaamde ETF bubbel aan het vormen was. Dit zou dus betekenen dat ETF’s sterk overgewaardeerd zijn. Mocht dat het geval zijn loert er een aanzienlijke terugval aan de horizon, maar is dat wel echt zo? Wij proberen deze vraag te beantwoorden hier in dit artikel.

Wat maakt ETF’s tegenwoordig zo populair?

We hoeven natuurlijk niet te ontkennen dat ETF’s of zogenaamde exchange traded funds een aanzienlijke populariteit genieten. Dat is het gevolg van het feit dat ze uit zichzelf altijd een bepaalde spreiding voorzien. De komst van ETF’s heeft er dan ook voor gezorgd dat beleggers met een kleiner budget toch over de mogelijkheid beschikken om op een gespreide manier te gaan beleggen. Bovendien zijn er ook menig aantal ETF’s op de markt terug te vinden die dividend uitkeren. Ook voor mensen die op zoek zijn naar een mogelijkheid om een passief inkomen te realiseren geldt aldus dat ze daarvoor in de richting van deze fondsen kunnen kijken.

Is er sprake van een ETF bubbel of niet?

short gaan op de beursBovenstaande vraag valt natuurlijk niet zomaar te beantwoorden. Het is een feit dat de populariteit van deze fondsen aanzienlijk is en verschillende indicatoren wijzen in de richting van een bubbel. Bovendien geldt voor Michael Burry dat hij in het verleden enkele uitstekende voorspellingen heeft gedaan. Zo voorspelde hij bijvoorbeeld de crash op de huizenmarkt in het jaar 2008. Toch hoeft dit niet te betekenen dat hij het nu terug juist heeft. De indicaties die wijzen op bubbelvorming zijn:

  • Closet trading draagt bij een de vorming van een bubbel;
  • Arbitrage trading kan eveneens bubbelvorming in de hand werken;

Bovenstaande indicatoren zijn absoluut geen garantie op bubbelvorming, in tegendeel. Er zijn immers ook verschillende zaken die het bestaan van een bubbel ontkrachten. Denk hierbij aan:

  • ETF’s beschikken op dit ogenblik niet over een marktaandeel van 50 procent;
  • Er is slechts sprake van 5 procent aan handelsvolume voor wat ETF’s betreft;

Het is dus zeker niet zo dat alles wijst in de richting van een ETF bubbel, maar waakzaamheid op dit vlak blijft uiteraard wel geboden. Wil je dit risico enigszins inperken? Dan geldt eigenlijk zoals steeds dat er kan worden ingestapt volgens het dollar-cost-average principe.