Conjunctuur (business cycle) als hulpmiddel bij beleggen

Conjunctuur is een belangrijk onderdeel met beleggen voor onder andere een hedgefonds. Kort samengevat staat conjunctuur voor het veranderen van het groeipercentage van de economie en/of de productie op korte termijn. Door de stand van zaken binnen de conjunctuurgolf in te schatten kunnen beleggers anticiperen met bijvoorbeeld het beleggen in aandelen. Zie het als een surfer die inspeelt op de golven die komen en gaan. Binnen elke fase zijn er verschillende aandelen die beter zullen presteren dan de rest van de markt. Niet alleen voor aandelen kan een beleggingsstrategie worden gehanteerd. Zo kan ook met obligaties, grondstoffen, vastgoed en cash worden geanticipeerd op de ontwikkeling van de conjunctuur.

Conjunctuur en waarin beleggen (of juist niet)

De conjunctuurcyclus is te verdelen in vier fasen, deze worden hieronder per fase kort toegelicht. Per fase kunt u zien wat u met aandelen, obligaties, vastgoed, grondstoffen en cash het beste kunt doen.

Economische expansie – de economische groei en productie nemen toe, gevolgd door een afname van de werkloosheid. Doorgaans stijgen rentes en de inflatie. Obligaties worden minder aantrekkelijk, aandelen en vastgoed kunnen worden aangehouden en grondstoffen opbouwen. Binnen de aandelen zullen technologie aandelen, grondstofaandelen (olie, gas, staal, etc.) en luxe goederen goed presteren.

Recessie – de piek van de economische groei is bereikt en vlakt af. Productie neemt af en dit is te herleiden aan een afname van orders voor bedrijven. Er is nog wel een economische groei maar lager dan voorheen. Rente en inflatie stijgen nog maar economische groei neemt af. Probeer obligaties te vermijden, aandelen en vastgoed af te bouwen. Cash opbouwen is nu aan te raden. Telecom, nutsbedrijven, consumentengoederen, drank en tabak aandelen zullen enigszins standhouden. Lees: deze sectoren zullen minder slecht presteren dan de meeste andere sectoren.


Conjunctuur (business cycle) als hulpmiddel bij beleggen

Economische crisis – Er is geen economische groei meer, sterker nog de economie krimpt. Bedrijven anticiperen hierop door het personeelsbestand te verkleinen. Rente en inflatie dalen en obligaties kunnen worden opgebouwd. Aan het einde van deze fase kunt u cash gaan afbouwen en aandelen en vastgoed opbouwen. Grondstoffen kunt u beter nog even vermijden. In deze fase kunt u zich het beste richten op de aandelen genoemd in de voorgaande fase.

Economisch herstel – Nadat het dieptepunt is bereikt, de zogenaamde depressie, trekt de economie weer aan. Groei neemt weer langzaam toe en het aantal orders neemt ook toe. De daling van de rente is voorbij en de inflatie loopt voorzichtig op. Zowel aandelen, vastgoed, obligaties en grondstoffen zullen nu waarschijnlijk meer rendement opbrengen dan cash op een spaarrekening. Technologie aandelen, luchtvaart, bouw en uitzendbureaus zullen aantrekkelijk zijn.

Conjunctuurgolf in beeld

De verschillende fasen in de conjunctuurgolf staan in onderstaande afbeelding aangegeven. Hoewel onder andere fondsbeheerders een poging doen om hierop in te spelen is dit nauwelijks exact te bepalen. Daarnaast zijn er veel factoren die invloed kunnen hebben. Denk aan politiek, oorlog, consumentenvertrouwen, inflatie, etc. Beleggers kunnen echter wel een beeld maken bij de fase waarin men nu zit. Echter de duur van de golven is geen vast gegeven en hierop inspelen is dus moeilijk.

Conjunctuur business cycle golfbeweging economie
De verschillende fasen binnen de conjunctuurgolf

Meer over aandelen en de beurs op het beursforum >