Beleggers ABC – H

1 januari 2014 00:01

Handelsonderbreking Opschorten van de handel voor een bepaalde periode. Hausse Een speculant die op korte termijn een koersstijging verwacht, handelt ‘à la hausse’. Hedge Fund Van oudsher beleggingsfondsen die op basis van een vastgelegde strategie […]

Beleggers ABC – W

1 januari 2014 00:01

Warrant Verhandelbaar recht om tegen een vastgestelde prijs gedurende een bepaalde periode rechtstreeks van de vennootschap nieuwe aandelen te kopen. Weging Het belang uitgedrukt als percentage van het totaal belegd vermogen in een beleggingsportefeuille. Wet […]

Beleggers ABC – V

1 januari 2014 00:01

Value investing Value investing wordt ook wel waardebeleggen of waarde beleggen genoemd. De essentie van value investing is om te beleggen op basis van de kennis dat de onderliggende waarde niet gelijk is aan de […]

Beleggers ABC – J

1 januari 2014 00:01

Jaarvergadering Bijeenkomst van aandeelhouders en de raad van bestuur van een onderneming waarop de jaarstukken en het uit te keren dividend aan de aandeelhouders ter goedkeuring worden voorgelegd. Joint Venture Een samenwerkingsverband tussen 2 of […]

Beleggers ABC – E

1 januari 2014 00:01

ECB Europese Centrale Bank. Effecten Verzamelnaam voor aandelen, obligaties, warrants, opties, futures en alle andere (op een effectenbeurs verhandelbare) producten. Effectenkrediet Een krediet voor de financiering van de aankoop van effecten, waarbij effecten als onderpand […]

Beleggers ABC – S

1 januari 2014 00:01

Schrijven van opties Het verkopen van een call- of putoptie. Tegen ontvangst van een premie gaat men de verplichting aan om, respectievelijk, aandelen te leveren tegen de uitoefenprijs of aandelen af te nemen tegen de […]

Beleggers ABC – D

1 januari 2014 00:01

Dagorder Order die alleen geldig is op de dag waarop hij verstrekt is. Het tegenovergestelde is een doorlopende order. Depot Een depot, ook wel effectendepot genoemd, is het totaal aan effecten dat door een klant […]

Beleggers ABC – Q

1 januari 2014 00:01

Quantitative Easing (QE) Quantitative Easing laat zich kort gezegd samenvatten als het beleid waarmee Centrale Banken bewust en kunstmatig de marktrente laag houden. Het doel hiervan is het voor particulieren, banken en overheden betaalbaar houden […]

1 januari 2013 00:01

Wat is / betekent… Advieskoers Een verwachte koers bij opening van de beurs of bij aanvang van handel gebaseerd op orders die voorbeurs of voor een handelsonderbreking zijn ingevoerd.

Aandeelbewijs

1 januari 2013 00:01

Wat is / betekent… Aandeelbewijs Een op papier aangetoond bewijs van een aandeel en/of effect. Zie ook ‘aandeel’, dit waardepapier wordt vrijwel niet meer gebruikt en is tegenwoordig vervangen door de opkomst van het elektronisch […]

Aandeel

1 januari 2013 00:01

Wat is / betekent… Aandeel Een aandeel is een belang in een vennootschap. Een aandeel bestond vroeger uit een waardepapier op naam van of aan toonder maar dit komt heden ten dage zelden nog voor. […]

1 2 3 4

Investeren in crypto? Op Bitvavo kun je meer dan 150 digitale valuta kopen, verkopen en bewaren!

Victor Popup Bottom Template

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

 

Doe dit via een van de volgende crypto exchanges: