Beleggers ABC – I

1 januari 2014 00:01

In the money Een optie is ‘in the money’ als zij intrinsieke waarde bezit. Bij een calloptie is de koers van de onderliggende waarde in dat geval hoger dan de uitoefenprijs. Bij een putoptie geldt […]

Beleggers ABC – U

1 januari 2014 00:01

Uitoefenprijs Bij een gekochte calloptie kunt u tegen die prijs aandelen kopen en bij putopties verkopen. Een aankoop of verkoop is tegen een bepaalde uitoefenprijs, dit is de prijs waarvoor de order wordt uitgevoerd.   […]

Beleggers ABC – K

1 januari 2014 00:01

K-stuk Afkorting van Klassiek stuk. Aandeel of obligatie in traditionele vorm: mantel met dividend- of couponblad be­staande uit genummerde dividendbewijzen of coupons. Kapitaalmarkt De markt voor langlopend kapitaal, waaronder aandelen en obligaties. De rente op […]

Beleggers ABC – R

1 januari 2014 00:01

Ratio Getalsverhouding die het maken van vergelijkingen eenvoudiger maakt. Realtime Realtime staat gelijk aan “op dit moment”, op de beurs komt de term realtime vaak voor als het gaat om koersinformatie. Als de koersinformatie realtime […]

Beleggers ABC – H

1 januari 2014 00:01

Handelsonderbreking Opschorten van de handel voor een bepaalde periode. Hausse Een speculant die op korte termijn een koersstijging verwacht, handelt ‘à la hausse’. Hedge Fund Van oudsher beleggingsfondsen die op basis van een vastgelegde strategie […]

Beleggers ABC – W

1 januari 2014 00:01

Warrant Verhandelbaar recht om tegen een vastgestelde prijs gedurende een bepaalde periode rechtstreeks van de vennootschap nieuwe aandelen te kopen. Weging Het belang uitgedrukt als percentage van het totaal belegd vermogen in een beleggingsportefeuille. Wet […]

Beleggers ABC – V

1 januari 2014 00:01

Value investing Value investing wordt ook wel waardebeleggen of waarde beleggen genoemd. De essentie van value investing is om te beleggen op basis van de kennis dat de onderliggende waarde niet gelijk is aan de […]

Beleggers ABC – J

1 januari 2014 00:01

Jaarvergadering Bijeenkomst van aandeelhouders en de raad van bestuur van een onderneming waarop de jaarstukken en het uit te keren dividend aan de aandeelhouders ter goedkeuring worden voorgelegd. Joint Venture Een samenwerkingsverband tussen 2 of […]

Beleggers ABC – E

1 januari 2014 00:01

ECB Europese Centrale Bank. Effecten Verzamelnaam voor aandelen, obligaties, warrants, opties, futures en alle andere (op een effectenbeurs verhandelbare) producten. Effectenkrediet Een krediet voor de financiering van de aankoop van effecten, waarbij effecten als onderpand […]

Beleggers ABC – S

1 januari 2014 00:01

Schrijven van opties Het verkopen van een call- of putoptie. Tegen ontvangst van een premie gaat men de verplichting aan om, respectievelijk, aandelen te leveren tegen de uitoefenprijs of aandelen af te nemen tegen de […]

Beleggers ABC – D

1 januari 2014 00:01

Dagorder Order die alleen geldig is op de dag waarop hij verstrekt is. Het tegenovergestelde is een doorlopende order. Depot Een depot, ook wel effectendepot genoemd, is het totaal aan effecten dat door een klant […]

1 2 3 4