Boekwaarde definitie uitgelegd en hoe kunt u boekwaarde berekenen?

De boekwaarde gebruikt men om de waarde van een bedrijf of bezit te bepalen op basis van de eigen financiën. Er is echter wel een verschil hoe men de boekwaarde voor een bedrijf of een bezit kan bepalen. Bij een bedrijf kan men dit berekenen door de passiva van de materiële activa af te trekken. In het geval van een bezit kan men de afschrijving van de oorspronkelijke kosten aftrekken.

Soms wil men wel eens de intrinsieke waarde verwarren met de boekwaarde. Bij de intrinsieke waarde kijkt men naar het eigen vermogen dat in een onderneming zit. Bij boekwaarde kijkt men naar de waarde op de balans en deze kan anders zijn dan de intrinsieke waarde.

Verschil tussen marktwaarde en boekwaarde

Voor boekwaarde gebruikt men ook wel de term nettoboekwaarde. Hiermee kunnen beleggers bijvoorbeeld bepalen hoeveel een bedrijf waard is op basis van hun financiën. De marktwaarde staat hier los van, dit is de waarde die men aan een bedrijf geeft op de beurs. De marktwaarde, ook wel beurswaarde genoemd, fluctueert sterk met de grillen van de beurzen mee. Deze marktwaarde kan worden berekend door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de beurskoers. Staan er bijvoorbeeld 1 miljoen aandelen uit bij een beurskoers van 50 euro dan is de marktwaarde/beurswaarde 50 miljoen euro.


Boekwaarde definitie uitgelegd en hoe kunt u boekwaarde berekenen?

Boekwaarde berekenen

Het berekenen van de boekwaarde doet u door de totale waarde van de activa te bepalen en hier de passiva vanaf te trekken. Zo geeft een activa van 200 miljoen euro en 120 miljoen aan passiva een boekwaarde van 80 miljoen euro. Nu kan dit ook worden gebruikt om de boekwaarde per aandeel te berekenen. Gebruiken wij hetzelfde aantal uitstaande aandelen als bij de berekening van de beurswaarde dan is de boekwaarde per aandeel: 80 miljoen euro / 1 miljoen uitstaande aandelen = 80 euro.

De verhouding tussen de beurskoers en de boekwaarde per aandeel is interessant voor beleggers. Deze verhouding kan helpen bij het vinden van ondergewaardeerde of overgewaardeerde aandelen. Een onderwaardering is snel te herkennen aan een waarde van de verhouding onder de 1. Overwaardering is te zien aan een waardering boven de 1. In het aangegeven voorbeeld werd berekend dat de beurskoers 50 euro is en de boekwaarde 80 euro. Dit geeft een verhouding van: 50 / 80 = 0,625.

Zou u op basis van deze verhouding moeten kiezen tussen het kopen van een aandeel uit dezelfde sector waarbij aandeel X een verhouding heeft van 1,5 en Y een verhouding heeft van 0,625 dan is aandeel Y op basis van de boekwaarde aantrekkelijker.

Zin en onzin van de boekwaarde

Er zijn voor- en nadelen aan het bepalen van deze waarde. Het bepalen van de waarde heeft het voordeel dat het niet is op basis van grillen van de beurs. In een slechte tijd op de beurs kunnen aantrekkelijke aandelen nog aantrekkelijker worden door een (overdreven) daling van de beurskoers. Een dalende beurskoers op basis van sentiment zegt weinig of niks of het goed of slecht gaat met een bedrijf. De waardering op basis van boekwaarde is dus realistischer om een ondergewaardeerd aandeel te vinden dan alleen af te gaan op de beurskoers.

Er is echter ook kritiek op deze waarderingsmethode. De boekwaarde geeft bijvoorbeeld geen indicatie van de immateriële activa zoals patenten, octrooien en het klantenbestand. Deze posten worden ook wel goodwill genoemd en worden dus niet in de waardering meegenomen.

Deze waarderingsmethode kan dus het beste worden gebruikt om aandelen met elkaar te vergelijken. Dan nog bij voorkeur aandelen uit eenzelfde sector omdat niet elke sector dezelfde waardering heeft. Zo hebben technologiebedrijven vaak een hoge waardering in tegenstelling tot bijvoorbeeld bedrijven die actief zijn in de grondstoffensector.

Lees meer over beleggen op het beursforum

Kopafbeelding: Shutterstock