Flink meer inkomsten Aedifica

(ABM FN) Aedifica heeft in het afgelopen kwartaal flink hogere huurinkomsten gerealiseerd. Dit bleek uit de resultaten van de zorgvastgoedinvesteerder over het afgelopen derde kwartaal van het gebroken boekjaar.

De huurinkomsten kwamen in de eerste drie kwartalen van het boekjaar uit op 83,3 miljoen euro, 24 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het derde kwartaal droeg 33,0 miljoen euro bij, een stijging van 42 procent.

De waarde van de volledige vastgoedportefeuille bedroeg eind maart 2,3 miljard euro, een toename van 34 procent. Het aandeel zorgvastgoed hierin was goed voor 97,0 procent. Voor de overige drie procent aan hotels werd al een koper gevonden.

In de pijplijn zitten voor 483 miljoen euro aan projecten en acquisities, meldde Aedifica.

De schuldratio bedroeg 55,5 procent eind maart, maar daalde na de kapitaalverhoging van mei tot 38,5 procent. De bezettingsgraad bedroeg eind maart 100 procent.

Wilt u beter beleggen? 
Gratis beleggingsinspiratie (1 x per week)


Op verzoek kunt u teksten aangeleverd krijgen om copyright schending te voorkomen.