Beperk rentegevoeligheid obligatieportefeuilles

ABN AMRO MeesPierson adviseert beleggers om de rentegevoeligheid (duratie) van hun obligatieportefeuilles te beperken. Daarmee speelt de private bank in op de mogelijk negatieve impact die een renteverhogingstraject van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) heeft. In dat geval stijgen namelijk ook de obligatiesrentes. Dit kan negatieve effecten hebben op de obligatiekoersen, omdat deze tegengesteld bewegen met obligatierentes.

De Fed besloot woensdag om – zoals verwacht – de beleidsrente met 0,25% te verhogen. Ook gaf de centrale bank details over het terugschroeven van haar balanspositie. Het rentebesluit van woensdag toont volgens ABN AMRO aan dat de Amerikaanse centrale bank toegewijd blijft in haar missie om te normaliseren. Dit houdt in dat de Fed ernaar streeft om de korte rente te verhogen tot normalere niveaus.
Mogelijkheden in bedrijfsobligaties

Mary Pieterse-Bloem, hoofd Obligatiebeleggingen bij ABN AMRO MeesPierson: “Het goede nieuws van de rentenormalisering van de Fed is dat deze groei-geleid is. Met andere woorden: deze komt voort uit het feit dat de economie groeit. We zien daarom beleggingsmogelijkheden in bedrijfsobligaties. Dan hebben we het specifiek over obligaties van bedrijven die profiteren van de verbeterende economische situatie.”

Zwakke macrocijfers tijdelijk

In de aanloop naar het rentebesluit had de Fed de markten al voorbereid op een dergelijke beslissing. Pieterse-Bloem vindt de renteverhoging vanuit economisch perspectief begrijpelijk: “Recente banencijfers waren teleurstellend, maar in algemene zin doet de Amerikaanse arbeidsmarkt het erg goed. De zwakte in macrocijfers die we recent zagen, is volgens ons van tijdelijke aard en vormt geen reden tot bezorgdheid. De Fed ziet dat ook zo.”

Inflatie blijft achter bij doelstelling

Het inflatiebeeld is volgens ABN AMRO minder helder. Pieterse-Bloem: “Mogelijk zijn we in een fase beland, waarin de inflatie structureel lager is dan voorheen. Onze economen hebben erop gewezen dat een structureel lager inflatiepeil het gevolg kan zijn van het drukkende effect van digitalisering op prijsniveaus in de dienstensector. Dat zou verklaren waarom de inflatie nog altijd achterblijft bij de doelstellingen van centrale banken, zowel in de VS als in Europa. Tot dusver heeft de lage inflatie de Federal Reserve er niet van weerhouden om de rente te verhogen.”

Bezoek het beursforum >>>