Beleggingsklimaat blijft in 2018 gunstig

Ondanks geopolitieke onzekerheden en daardoor waarschijnlijk volatielere beurzen, is het beleggingsklimaat volgens ABN AMRO MeesPierson nog altijd gunstig. In de nieuwe Beleggingsstrategie van juni 2018 stelt de private bank van ABN AMRO dat in de tweede helft van 2018 aandelen de aanjagers van het portefeuillerendement blijven. De bank doet tevens de suggestie om geleidelijk weer posities in obligaties op te bouwen, maar blijft vooralsnog wel terughoudend ten opzichte van deze beleggingscategorie. 

ABN AMRO MeesPierson gaat ervan uit dat de wereldeconomie dit jaar uiteindelijk met 3,9 procent groeit en in 2019 met minimaal 3,5 procent verder toeneemt. Daarbij is wel de aantekening dat onder andere de toegenomen geopolitieke onzekerheden van invloed kunnen zijn op de groeiontwikkeling. De private bank refereert hierbij bijvoorbeeld aan de invoering van Amerikaanse heffingen, in het bijzonder op Chinese importproducten. In potentie kunnen de heffingen leiden tot een grootschalige handelsoorlog. ABN AMRO MeesPierson gaat ervan uit dat het niet zo ver komt, omdat de VS en zijn handelspartners hierbij niet gebaat zijn. Evenmin verwacht de bank dat de politieke onrust in Italië tot een eurocrisis leidt. 

Sterker op en neer 

Onzekerheden zoals een dreigende handelsoorlog hebben invloed op de financiële markten. Daarom verwacht ABN AMRO MeesPierson dat de aandelenkoersen de komende tijd sterker op en neer blijven gaan dan in 2017. De verwachting is dat grote marktschommelingen tot zeker het einde van 2018 aanhouden. Het beleggingsklimaat is desondanks nog altijd positief. Het rendement op aandelen zal naar verwachting beduidend hoger zijn dan het rendement op spaargeld en staatsobligaties. Aandelen blijven in de tweede helft van 2018 de aanjagers van het portefeuillerendement, al moeten beleggers niet uitgaan van aandelenrendementen in dubbele cijfers. De regiovisie is neutraal, wat betekent dat er geen voorkeur is voor aandelen uit specifieke regio’s. Op sectorniveau gaat de voorkeur uit naar energie, luxegoederen & diensten, en industrie.

Vervolg na advertentie


Beleggingsklimaat blijft in 2018 gunstig

Beleggingsklimaat blijft positief

Ralph Wessels, Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO MeesPierson: “Sinds het einde van de financiële crisis heeft het herstel van de economische groei geleidelijk aan kracht gewonnen. Dit groeiherstel duurt inmiddels uitzonderlijk lang en heeft zich – bij tijd en wijlen – van een verrassend veerkrachtige kant laten zien. De economie staat er momenteel goed voor. De groei zet waarschijnlijk door en vormt een impuls voor de winstgevendheid van bedrijven. De winstgevendheid speelt een belangrijke rol bij hun beursprestaties. Dat is voor ons de reden om te denken dat de stijgende markt waarschijnlijk doorzet.” 

Geleidelijke opbouw posities in staatsobligaties

ABN AMRO MeesPierson doet beleggers de suggestie deze periode aan te grijpen om geleidelijk weer posities op te bouwen in staatsobligaties. Dat zorgt voor spreiding in brede beleggingsportefeuilles. De private bank heeft hierin al een eerste stap gezet, maar blijft vooralsnog terughoudend ten opzichte van obligaties als algehele beleggingscategorie. Binnen de obligatieportefeuille waarin veel bedrijfsobligaties zijn opgenomen, is spreiding van belang. De economische groei bevindt zich namelijk in een volwassener fase en de Europese Centrale Bank gaat geleidelijk stoppen met het opkopen van bedrijfsobligaties. Daarom geeft de private bank beleggers de overweging om hun obligatiebeleggingen meer internationaal te spreiden. Ook is het een optie om te kijken naar obligatiesegmenten met andere risicokenmerken, die mogelijk nog steeds goede rendementen opleveren.

Rentestijging eurozone op zijn vroegst in 2019

Ralph Wessels: “Gezien de wereldwijde economische groei, stijgende inflatieverwachtingen en centrale banken die toewerken naar een normaler monetair beleid, verwachten we in het algemeen een stijging van de obligatierente. De recente daling van de rente op staatsobligaties van Europese kernlanden is een voorbeeld dat dit niet gebeurt in een rechte lijn omhoog. Al met al is het nog altijd een lastig marktklimaat voor obligatieportefeuilles. Daarom is het belangrijk om wendbaar en waakzaam te zijn. We doen de suggestie om telkens als de obligatierente stijgt, obligatieposities – geleidelijk – uit te breiden. Dit helpt om de traditionele beschermings- en spreidingsfuncties van obligaties te herstellen.”

Meer over aandelen en de beurs op het beursforum >