Beleggers ABC – W

Warrant

Verhandelbaar recht om tegen een vastgestelde prijs gedurende een bepaalde periode rechtstreeks van de vennootschap nieuwe aandelen te kopen.

Weging

Het belang uitgedrukt als percentage van het totaal belegd vermogen in een beleggingsportefeuille.


Wet op het Financieel Toezicht

Wet waarin het toezicht op de financiële sector in Nederland is vastgelegd. Dat toezicht heeft betrekking op de verhouding tussen vragers naar kapitaal en beleggers, tussen beleggers en tussenpersonen, de organisatie van de beurzen en de verhouding tussen beleggers onderling.

Wet Toezicht Effectenverkeer

Wet waarin het toezicht op de beurzen is vastgelegd. Het betreft toezicht op de verhouding tussen vragers naar kapitaal en beleggers, tussen beleggers en tussenpersonen, de organisatie van de beurzen en de verhouding tussen beleggers onderling.

Werkkapitaal

Het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, debiteuren, liquide middelen) op de balans van een onderneming en de vlottende passiva (crediteuren en kortlopende schulden).

 

Klik hier om het beleggersforum te bezoeken

 

Investeren in crypto? Op Bitvavo kun je meer dan 150 digitale valuta kopen, verkopen en bewaren!

Victor Popup Bottom Template

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

 

Doe dit via een van de volgende crypto exchanges: