Beleggers ABC – T

Technische analyse

Beleggingsmethode waarbij men uitgaat van historische koersgegevens en aan de hand van grafieken een beleggingsstrategie bepaalt. Bezoek ons beursforum en bekijk het subforum over technische analyses (klik hier).

Tenderlening

Uitgiftesysteem dat vroeger werd gehanteerd bij Nederlandse staatsleningen. De uitgiftekoers wordt niet van tevoren vastgesteld. De inschrijvers moeten zelf een koers invullen op het inschrijfbiljet. Na sluiting van de inschrijving wordt aan de hand van de opgegeven koersen de uitgiftekoers vastgesteld.


Tijdswaarde en verwachtingswaarde

Het verschil tussen de optiepremie en de intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde van een calloptie wordt berekend door de beurskoers minus de uitoefenprijs. De intrinsieke waarde van een putoptie wordt berekend door de uitoefenprijs minus de beurskoers. De tijds- en verwachtingswaarde worden beïnvloed door de uitoefenprijs ten opzichte van de beurskoers, de resterende looptijd en de beweeglijkheid van de onderliggende waarde.

Tombstone

Advertentie die wordt geplaatst na de uitgifte van nieuwe aandelen. Daarin worden onder meer de namen opgenomen van de banken en commissionairs die aan de emissie hebben meegewerkt.

Total Expense Ratio (TER)

De beheervergoeding en de operationele kosten die door de fondsbeheerder voor een beleggingsfonds in rekening worden gebracht. Dit wordt vermeld als percentage van het totale fondsvermogen.

Tracker

Trackers zijn beleggingsproducten die een index op de voet volgen. Ze combineren de voordelen van aandelen met die van een beleggingsfonds. Technisch gezien is een tracker een beleggingsfonds waarin alle aandelen van een index zijn opgenomen in een identieke verhouding. Daardoor is een tracker nagenoeg gelijk aan de stand van een index of een fractie daarvan.

Turbo

Als turbobelegger koopt u een Turbo Long als u denkt dat een aandeel gaat stijgen. Een Turbo Short koopt u als u denkt dat een aandeel gaat dalen. Het verschil met een regulier aandeel is dat het relatieve rendement op een turbo hoger is maar het risico is eveneens hoger is, omdat er bij een turbo sprake is van een hefboomwerking. Deze zorgt ervoor dat het rendement op het eigen vermogen stijgt, door gebruik te maken van vreemd vermogen. Het maximale verlies bij een turbo is de investering. Vergelijkbare alternatieven voor turbo’s zijn bijvoorbeeld sprinters en speeders.

 

Klik hier om het beleggersforum te bezoeken