Beleggers ABC – R

Ratio

Getalsverhouding die het maken van vergelijkingen eenvoudiger maakt.

Realtime

Realtime staat gelijk aan “op dit moment”, op de beurs komt de term realtime vaak voor als het gaat om koersinformatie. Als de koersinformatie realtime is dan betreft het de koersinformatie van dat moment.

Recessie

Economische teruggang. Gewoonlijk wordt pas van recessie gesproken als de negatieve groei 2 achtereenvolgende kwartalen aanhoudt.


Reële lange rente

Kapitaalmarktrente gecorrigeerd naar aanleiding van de inflatieontwikkeling. Reële kapitaalmarktrente = kapitaalmarktrente minus inflatie.

Refi rente (ook wel Federal funds rate en discontorente)

De officiële rentetarieven van, respectievelijk, de Europese Centrale Bank (ECB), Federal Reserve (Fed) en the Bank of Japan (BoJ).

Rentabiliteit

Het resultaat dat in een periode is behaald nadat een zekere investering is gedaan. De rentabiliteit wordt uitgedrukt in procenten van het geïnvesteerde bedrag. Bekend is het rendement op het eigen vermogen.

Renterisico

De waarde van bepaalde beleggingen, bijvoorbeeld obligaties, daalt wanneer de marktrente stijgt. De waarde van de belegging zal dalen tot een niveau waarop het rendement gelijk zal zijn aan het rendement van een nieuwe belegging die wordt uitgegeven op de primaire markt. Over het algemeen heeft een verhoging van de rentetarieven ook een negatieve invloed op de koersontwikkeling van aandelen.

Repotarief, Reporente

Rentetarief dat nationale banken vaststellen voor kortlopende leningen.

Revaluatie

Het opwaarderen van een valutakoers ten opzichte van andere valutakoersen in een systeem van vaste wisselkoersen.

Reverse Convertible

Inwisselbare obligaties met een relatief korte looptijd (meestal 2 jaar). De uitgevende instantie bepaalt aan het einde van de looptijd of de belegger contanten of aandelen ontvangt.

Reverse-stocksplit

Een reverse-stocksplit is het samenvoegen van meerdere ‘oude aandelen’ in een kleiner aantal ‘nieuwe aandelen’. Dit is vaak van toepassing bij aandelen met een lage beurskoers. Als voorbeeld het aandeel X heeft een beurskoers van €0,05, er volgt een reverse-stocksplit waarbij 100 ‘oude aandelen’ worden samengevoegd tot 1 ‘nieuw aandeel’. Wie 100 ‘oude aandelen’ X ter waarde van €0,05 had krijgt hiervoor 1 ‘nieuw aandeel’ X met een waarde van €5. Een reverse-stocksplit wordt vaak toegepast bij pennystocks omdat een koers in alleen decimalen vaak aangeeft dat een bedrijf er niet best voor staat. Een andere reden kan zijn dat sommige indexen het niet toestaan om een koers lager dan 1 te hebben, dit kan in allerlei denkbare valuta zijn zoals de Euro of Amerikaanse Dollar. De tegenhanger van een reverse-stocksplit is een stocksplit (klik hier voor de betekenis).

Royeren

Ongedaan maken. Een opdracht royeren betekent dat u een reeds opgegeven opdracht laat intrekken. Aan het royeren van lopende opdrachten zijn geen kosten verbonden.

 

Klik hier om het beleggersforum te bezoeken

 

Investeren in crypto? Op Bitvavo kun je meer dan 150 digitale valuta kopen, verkopen en bewaren!

Victor Popup Bottom Template

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

 

Doe dit via een van de volgende crypto exchanges: