Beleggers ABC – P

Pandbrief

Obligatie uitgegeven door een hypotheekbank. Deze obligaties worden doorlopend tegen de marktkoersen van het moment uitgegeven.

Pari

Een koers noteert ‘à pari’ wanneer hij gelijk is aan de nominale waarde.


Performancefee

Aanvullende vergoeding die bij sommige beleggingsfondsen door de fondsbeheerder in rekening wordt gebracht als het beleggingsfonds goed presteert.

Perpetual

Eeuwigdurend. Wordt gebruikt bij obligaties die geen vooraf vastgestelde looptijd hebben.

Preferent aandeel

Aandeel dat met betrekking tot de winstverdeling voordelen geeft boven een gewoon aandeel.

Prijshoudend

Marktstemming waarin de koersen stijgen noch dalen, dus gelijk blijven.

Prime rate

Gunstig rentetarief dat Amerikaanse banken hun beste cliënten in rekening brengen.

Prioriteitsaandeel

Aandeel waarbij de bezitter een beslissende stem krijgt bij belangrijke besluiten binnen een bedrijf. Aandeelhouders van gewone aandelen hebben dit recht niet.

Prospectus

Document waarin uitvoerig financiële en andere informatie wordt gegeven over een onderneming die financiële instrumenten uit wil geven.

Putoptie

Een putoptie geeft u het recht om, vóór of op de expiratiedatum, tegen een vooraf vastgestelde uitoefenprijs een partij (bijna altijd 100) aandelen te verkopen. Als u putopties koopt, speculeert u dus op een koersdaling. U kunt ook putopties verkopen ofwel schrijven. U heeft dan de plicht om het omgekeerde te doen, mits de koper van de putoptie de onderliggende waarde wil verkopen. Aangezien opties relatief ingewikkelde beleggingsproducten zijn, is het verstandig u eerst goed in de werking van de optiemarkt te verdiepen voordat u hierin gaat beleggen.

 

Klik hier om het beleggersforum te bezoeken