Beleggers ABC – L

Laatkoers (laat)

De laatkoers is het bedrag waarvoor een effect wordt aangeboden. Het tegengestelde van de laatkoers is de biedkoers, wanneer deze tot elkaar komen kan er een beurskoers tot stand komen.

Leverage

Verhoging van het rendement op het eigen vermogen door een deel van de belegging te financieren met (goed­koop) vreemd vermogen. Is er een hogere rentabiliteit op de belegging dan de rente over het vreemd vermogen oplevert, dan kan er een hoger rendement op het eigen vermogen worden gerealiseerd.


Light-futures

Futures op een index waarbij de onderliggende waarde van de future 10% bedraagt van die index.

Light-opties

Opties op een index waarbij de onderliggende waarde van de optie 10% bedraagt van die index.

Limiet

Hoogste koers waartegen koper wil kopen, laagste koers waartegen verkoper wil verkopen.

Limietorder

Een beursorder waarbij de opdrachtgever in geval van aankoop de maximale koers opgeeft waartegen hij een effect wil hebben, en in geval van verkoop de minimale koers.

Liquidatieuitkering

Een uitkering in contanten of aandelen bij de liquidatie van een vennootschap.

Liquiditeitsrisico

Het risico dat beleggingen niet of nauwelijks verhandeld kunnen worden op de beurs.

Lokale fondsen

Aandelen die maar op één beurs genoteerd staan. Het gaat daarbij meestal om kleinere bedrijven.

Long call

Engelse term voor een optiepositie bestaande uit een gekochte call-optie.

Long gaan

Long gaan betekent dat een belegger een positie in een effect aangaat door dit effect te kopen.

Long positie

Positie waarbij men als houder van een optie (call of put) gebruik kan maken van de rechten van de desbetreffende optie. Ook: positie in effecten, waarbij de onderliggende waarden in bezit zijn.

Long put

Engelse term voor een enkelvoudige optietransactie, waarbij men als belegger één of meerdere put-opties koopt.

Looptijd

De termijn waarbinnen aflossingen van een lening plaatsvinden. Bij uitgifte van obligaties wordt met looptijd de gemiddelde looptijd bedoeld.

Low (koers)

Ook wel laagste koers genoemd, de laagste koers van een effect op een bepaalde handelsdag.

Luchtzak

Een scherpe val van een beurskoers, bijvoorbeeld na onverwacht slecht nieuws over een fonds.

 

Klik hier om het beleggersforum te bezoeken