Beleggers ABC – C

Call optie

Een constructie waarbij een koper aan een verkoper een bepaald bedrag (premie) betaalt, waarmee hij het recht krijgt om binnen een afgesproken periode bepaalde effecten tegen een vooraf overeengekomen prijs te ont­vangen. Daalt de koers van die stukken in plaats van te stijgen, dan ziet de koper meestal van zijn recht af. Hij is dan wel de betaalde premie kwijt.

Cashdividend

Dividend dat in de vorm van cash (geld) uitgekeerd wordt.

Certificaat van aandelen

Een effect dat een aandeel vertegenwoordigt en dat wordt uitgegeven door een administratiekantoor. Een certificaat geeft wel recht op dividend, maar niet op stemrecht. Een certificaat brengt dezelfde risico’s en kansen met zich mee als een aandeel.


Chart

Engelse term voor koersgrafiek.

Claim

Bestaande aandeelhouders kunnen bij de inschrijving op een nieuwe aandelenemissie een voorkeursrecht krijgen. Dit recht wordt een ‘claim’ genoemd. Voor de uitoefening van dit recht wordt door de uitgevende instelling een dividendbewijs afgegeven. Dit recht is meestal verhandelbaar.

Claimemissie

Bij een claimemissie worden nieuwe aandelen of (converteerbare) obligaties uitgegeven. Hierbij hebben bestaande aandeelhouders een voor­keursrecht. De claims (rechten) die men ontvangt zijn vaak (tijdelijk) verhandelbaar op de beurs.

Clicker

Een garantieproduct dat meestal een bepaalde index volgt. Stijgt deze index, dan kan de garantiewaarde – die aan het eind van de looptijd wordt uitgekeerd – ook stijgen.

Clickfonds

Een clickfonds is een soort beleggingsfonds waarbij behaalde koerswinsten worden beschermd. Dit is door middel van een constructie met afgeleide producten waardoor koerswinsten worden geclickt (vastgezet). Wanneer na een click een koersdaling volgt komt de eerder behaalde winst niet in gevaar.

Commodity / Commodities

Commodities zijn grondstoffen zoals goud, zilver, olie maar ook goederen zoals graan, rijst, koffie maar ook bijvoorbeeld mais.

Consumentenvertrouwen

De index van het consumentenvertrouwen geeft aan in hoeverre huishoudens vinden dat het economisch gezien beter of slechter gaat. Het consumentenvertrouwen wordt bepaald op basis van de mening van huishoudens over het algemene economische klimaat en de mening over de eigen financiële situatie.

Conversie

Omwisseling van een effect in een ander effect.

Converteerbare obligatie

Een converteerbare obligatie is een obligatie die onder vastgestelde voorwaarden kan wor­den geruild voor aandelen. Deze aandelen zijn van het bedrijf dat de obligatie had uitgegeven.

Coupon

Deel van de obligatie dat tegen inlevering recht geeft op rente.

Couponrendement

De verhouding tussen de rentevergoeding op een obligatie en de beurskoers van diezelfde obligatie. Door het couponrendement krijgt u inzicht in de invloed die de aankoopprijs van de obligatie heeft op het rendement van die obligatie.

Courant fonds

Dit is een effect dat op de officiële effectenbeurs kan worden verhandeld.

Cumulatief preferent aandeel

Dit is een aandeel dat een voorkeursrecht heeft wanneer er na jaren geen dividend uitkeren toch weer dividend wordt uitgekeerd. Wanneer de houders van de cumulatief preferente aandelen het dividend hebben ontvangen zullen pas andere aandeelhouders (eventueel) dividend mogen ontvangen.

Cyclisch beleggen

Cyclisch beleggen beoogt het beleggingsrendement te verhogen door in die vermogenscategorieën en bedrijfstakken te beleggen die maximaal zullen profiteren van de zich op dat moment voordoende economische conjunctuurfase. Bij cyclisch beleggen verandert de opbouw van een beleggingsportefeuille dus telkens mee met de veranderende fasen van de conjunctuurcyclus.

De conjunctuurcyclus is het zich altijd herhalende economische patroon van (1) gezonde groei, gevolgd door (2) afnemende groei, gevolgd door (3) recessie, gevolgd door (4) beginnende groei, weer gevolgd door (1) gezonde groei, et cetera.

Cyclische waarden uit bijvoorbeeld de uitzendbranche zullen de wind maximaal in de rug hebben gedurende fasen (4) en (1) door de toenemende vraag naar arbeid, terwijl obligaties het met name goed zullen doen in fasen (2), (3) en (4) door een dalende rente. Banken zullen het vervolgens weer het beste doen in fasen (4), (1) en (2) door de toenemende economische activiteit, stijgende rente en stijgende vraag naar leningen. Tot slot zullen bijvoorbeeld edelmetalen als goud en zilver het weer het beste doen gedurende fase (3) door het dalende vertrouwen in de economische toekomst. Tegenover deze cyclische waarden staan de zogenaamde niet-cyclische oftewel defensieve waarden: die vermogenscategorieën en bedrijfstakken waarvoor de winsten en verliezen relatief los staan van de op- en neerbewegende conjunctuurcyclus. Voorbeelden van deze niet-cyclische waarden zijn onder andere aandelen in de gezondheidssector en de energiesector, en hedgefunds met zogenaamde absolute return strategieën.

Door de veel hogere  transactie-, onderzoeks- en beheerskosten van cyclisch beleggen ten opzichte van bijvoorbeeld indexbeleggen, en door de sterk en onvoorspelbaar variërende duur van de ene conjunctuurcyclus ten opzichte van de volgende, valt het lange termijn beleggingsrendement van cyclisch beleggen consequent lager uit dan het gemiddelde beursrendement. Hierdoor is cyclisch beleggen, zoals zoveel beleggingstheorieën, meer geschikt als marketinginstrument voor vermogensbeheerders dan als een gedegen beleggingsstrategie voor je beleggingen. Meer informatie over zowel conjunctuurcycli, lange en korte termijn beleggingsrendementen, indexbeleggen, waardebeleggen, en de invloed van beleggingskosten op het beleggingsrendement, lees je in De Basis van het Beleggen (bron en copyright: Holland Invest).

Cyclische aandelen

Cyclische aandelen zijn van bedrijven die erg meegaand zijn met de economie, zoals chemie- en staalfondsen.

Klik hier om het beleggersforum te bezoeken

 

Investeren in crypto? Op Bitvavo kun je meer dan 150 digitale valuta kopen, verkopen en bewaren!

Victor Popup Bottom Template

Ontvang jij al een passief inkomen door het staken van crypto?

 

Doe dit via een van de volgende crypto exchanges: