Beleg BIG!

Beleg BIG!
Auteur: Peter Siks

Nee, dit is geen typisch Amerikaanse uitspraak. En het gaat er ook niet om dat u zo groot mogelijk handelt. Nee, het gaat om het concept waar beleg BIG voor staat. Beleg BIG staat namelijk voor drie essentiële basisbegrippen bij beleggen. De letters staan voor Behoud, Inkomen en Groei en dat is precies wat u terugziet in een goed uitgebalanceerde beleggingsportefeuille. In dit artikel leg ik uit hoe dit er in de praktijk uitziet.

B
Bij beleggen gaat het als eerste om het Behoud van het handelskapitaal. Dit zou de basisgedachte van iedere belegger moeten zijn. Het is heel eenvoudig; zonder kapitaal kunt u niet beleggen. Dus het behoud van uw kapitaal is het begin van succesvol beleggen. Nu is het behouden van het kapitaal voor veel beleggers niet de eerste reden om naar de beurs te gaan. Mensen gaan naar de beurs om (veel) geld te verdienen! Maar uw eerste gedachte zou moeten zijn: hoe beleg ik mijn geld op zo’n manier dat ik het grootste gedeelte veilig heb belegd.

En kijk ook eens naar het volgende staatje. U ziet hierin hoeveel rendement u dient te maken als u de min in duikt.

 

Verlies op het startkapitaal Winst nodig om weer op 0 te komen
-5% 5,26%
-10% 11,11%
-20% 25%
-35% 53,8%
-50% 100%
-80% 400%

 

U ziet dus dat bij een verlies van 20% op uw portefeuille vervolgens een rendement van 25% nodig is om weer op nul te komen. En u heeft dan nog niets verdiend.

Enkele voorbeelden van een belegging uit deze categorie zijn spaargeld, obligaties of gestructureerde producten met een hoofdsomgarantie.

I
Vervolgens is het prettig als uw beleggingen ook inkomsten genereren in de vorm van dividend of couponbetalingen. U ziet dat er hier ook overlap zit tussen de B van Behoud en de I van Inkomen. Want ook spaargeld genereert inkomen. Het is trouwens slim om (het grootste gedeelte van) de inkomsten weer te herinvesteren want dan gaat het ‘rendement op rendement-effect’ werken. Beginnen met € 5.000 en 25 jaar lang, ieder jaar 8% rendement maken dat u ook direct opneemt, leidt tot een eindkapitaal van…. Precies, € 5.000.

Als u niets had opgenomen, en uw rendement jaar op jaar weer had geherinvesteerd, dan was uw eindkapitaal € 34.000 geweest.

Enkele voorbeelden van een belegging uit deze categorie zijn stabiele aandelen, Trackers en (dividend gevende) beleggingsfondsen.

G
De G staat voor Groei. Hierbij gaat het om het vergroten van uw kapitaal door middel van koerswinst. Deze categorie krijgt van veel beleggers de meeste aandacht want hier zijn de grootste winsten mogelijk. En dat heeft een bijzonder grote aantrekkingskracht.

Maar dit is ook de categorie waar grote verliezen mogelijk zijn! Dit komt omdat hier in producten belegd wordt die snel kunnen bewegen. Als ze de goede kant op bewegen dan leidt dat (snel) tot een mooie koerswinst. Maar ze kunnen ook de verkeerde kant op bewegen en dan leidt het snel tot een (groot) verlies. En als u weet dat voor de meeste beleggers, ook de ervaren mensen, het op tijd afkappen van hun verlies het lastigste van beleggen is, snapt u het gevaar van de snel bewegende producten.

Enkele voorbeelden van een belegging uit deze categorie zijn zeer beweeglijke aandelen en afgeleide producten zoals opties, Sprinters en Turbo’s.

Kortom, bij beleggingen waar het Behoud centraal staat neemt u weinig risico en waar de Groei centraal staat neemt u (veel) meer risico. Afhankelijk van uw risicoprofiel is de verdeling ongeveer 80/20. Dus 80% beleggen met een laag risicoprofiel en met 20% van uw vermogen kunt u (meer) risico nemen.

Spectrum van beleggingsproducten
Vanuit deze drie letters kunt u ook spectrum van beleggingsproducten maken. Er zijn vormen van beleggen waar het vooral om het behoud van het vermogen gaat (zoals sparen of obligaties) en er zijn vormen waarbij het voornamelijk om het maken van koerswinst gaat. Dit zijn vooral de hefboomproducten zoals opties, futures, Sprinters en Turbo’s.  Grafisch zou een beleggingsportefeuille er volgens dit principe ongeveer als volgt uitzien:

risicoprofiel beleggingsportefeuille sparen obligaties trackers beleggingsfondsen aandelen hefboomproducten

In het groene, veilige gedeelte staan de producten waarbij het behoud van het vermogen centraal staan. Het risico neemt toe als u naar rechts opschuift. In het rode gedeelte staan de hefboomproducten waar vooral de (snelle) groei centraal staat. Hoge winsten zijn mogelijk maar de kans op verlies is ook zeer aanzienlijk.

Uiteraard zijn hier allerlei nuances in aan te brengen: het hoog volatiele aandeel TomTom is slecht vergelijkbaar met het relatief stabiele Royal Dutch Shell hoewel ze beide in de categorie ‘aandelen’ vallen. En bij obligaties dient u zich te realiseren dat een staatsobligatie een heel ander risicoprofiel kent dan een bedrijfsobligatie van een bedrijf met een lage kredietwaardigheid.

Daar tegenover staat dat een aandeel fors naar links opschuiven (lager risico) als deze gecombineerd wordt met een gekochte putoptie. Ook kan het kopen van een calloptie minder risicovol zijn dan het kopen van het aandeel zelf.

Goed verdeeld
Het moge duidelijk zijn dat uw risico dus toeneemt als u meer naar rechts opschuift binnen het spectrum. Sparen is (tot € 100.000 door het depositogarantiestelsel) risicoloos en het hefboomproduct dag-opties kunnen daadwerkelijk in 1 dag tot 100% verlies van uw inleg leiden.

Bij het opbouwen van uw beleggingsportefeuille is het dus van belang dat u een goede balans dient te hebben in de categorieën van BIG. BIG moet de basis van uw portefeuille zijn en niet alleen de G van groei. Dat de aandacht van de meeste (beginnende) beleggers uitgaat naar de G is op zich heel logisch, want dit is het meest sexy gedeelte van de portefeuille. Dit is het gedeelte waarover de goede verhalen op verjaardagen verteld kan worden. Maar dit is ook het gedeelte waar de meeste pijn geleden wordt als het misgaat met de beurs.

Wat is mijn punt?
Teveel beleggers laten zich verleiden door de mogelijke rendementen in G. Ze hebben onvoldoende in de gaten dat hier weliswaar de grote koerswinsten mogelijk zijn maar dat de gelopen risico’s ook vele malen groter zijn. Als in G een te groot deel van het kapitaal in geïnvesteerd is, wordt beleggen wel een zeer spannende onderneming. Daarom ben ik een voorstander van een evenwichtige verdeling tussen ‘saaie’ beleggingen (die zorgen voor Behoud), Inkomen genererende beleggingen, zoals in aandelen met een aantrekkelijk dividendrendement, en een (relatief klein) gedeelte van uw portefeuille in de G categorie.

Kortom, kijk BIG naar uw beleggingsportefeuille want BIG vormt de basis van een mooi en stabiel rendement!

 

Meer inspiratie op doen?

smalle banner boek beleggen voor dummies 2012