Ageas heeft coronajaar 2020 uitstekend doorstaan + laatste adviezen

De Belgische verzekeringsgroep Ageas heeft het coronajaar 2020 klaarblijkelijk goed doorstaan. Op de beurs van Brussel wordt het aandeel sowieso bestempeld als één van de meest interessante alternatieven voor de huidige lage rentetarieven. Voor de Ageas verzekeringsgroep geldt dat ze haar inkomsten voor zo’n 26 procent haalt uit Azië. Over het jaar 2019 werden er voor in totaal zo’n slordige 35,6 miljard euro aan premies geïnd. Eveneens opvallend is dat dit bedrijf er als één van de weinige uit de financiële sector in is geslaagd om over het boekingsjaar van 2019 een volwaardig dividend uit te keren. De verwachtingen voor het jaar 2020 waren in eerste instantie heel wat minder rooskleurig, maar de COVID-19 pandemie blijkt geen grote impact te hebben gehad op de groep.


Ageas heeft coronajaar 2020 uitstekend doorstaan + laatste adviezen

Ongewijzigde coupon voor het jaar 2020

Daar waar heel wat bedrijven het binnen de financiële sector behoorlijk warm kregen in 2020 bleek dat voor Ageas best mee te vallen. Het bedrijf behaalde voor het jaar 2020 een netto resultaat van 1,1 miljard euro. Dat is zelfs meer in vergelijking met het jaar 2019 waarin een netto resultaat van 979 miljoen euro werd gerealiseerd. Mede door deze gunstige winstverwachting is het voorstel om de dividendcoupon over het jaar 2020 gelijk te houden aan deze van het voorgaande jaar. Concreet betekent dit dat beleggers kunnen rekenen op een dividend van 2,65 euro per aandeel.

Volgens de huidige koers op moment van schrijven (zo’n 50,24 euro) komt dit overeen met een bruto dividendrendement van 5,27 procent. Bovendien is er ook nog het nieuws dat Ageas tijdens de voorgaande zomer een nieuw inkoopprogramma van haar eigen aandelen aankondigde. Daardoor komt het globale rendement eigenlijk zelfs te liggen op zo’n slordige 7 procent.

Beperkte impact coronacrisis door stevige marges op schadeverzekeringen

De belangrijkste reden die aan de basis ligt van de beperkte impact van de coronacrisis is terug te vinden in de stevige marges die gelden voor de schadeverzekeringen. In het bijzonder de tak van de autoverzekeringen zou hebben geprofiteerd van de verschillende lockdowns die wereldwijd werden afgekondigd. De inperking van de verplaatsingen die mensen mochten maken heeft er voor gezorgd dat ook het aantal ongevallen sterk is afgenomen. Experts stellen op dit vlak wel dat verdere waakzaamheid voor de (nabije) toekomst is geboden. Het risico bestaat namelijk dat het aantal schadegevallen binnen deze tak terug zullen stijgen naarmate het leven haar gewone ritme herneemt. Dit zou de koers over de middellange tot lange termijn dan ook enigszins kunnen drukken.

Analisten over Ageas

Sinds begin dit jaar hebben 12 analisten een nieuw advies en/of koersdoel gegeven of een eerder advies herhaald. Maar liefst 9 van de 12 verhoogden inmiddels hun koersdoel voor het aandeel Ageas. De koersdoelverhogingen van de 12 adviezen stegen gemiddeld met …

U kunt alleen verder lezen wanneer u een premiumaccount heeft.