ABN AMRO MeesPierson voegt voor 2021 risico toe aan de beleggingsportefeuille

  • ABN AMRO MeesPierson publiceert haar beleggingsstrategie voor 2021: ‘De grote herstart’
  • Wereldwijd economisch herstel vanaf het tweede kwartaal, met onzekerheid op de korte termijn
  • Visie op aandelen positief (licht overwogen) en obligaties per saldo neutraal

Voor 2021 kunnen beleggers inspelen op een sterke herstart van de wereldeconomie

ABN AMRO MeesPierson lanceert vandaag haar nieuwe beleggingsstrategie voor 2021, getiteld ‘De grote herstart’. Daarin spreekt de private bank de verwachting uit dat er vanaf het tweede kwartaal van 2021 een aanhoudend wereldwijd economisch herstel zal plaatsvinden. In dit scenario gaat ABN AMRO MeesPierson ervan uit dat er een coronavaccin beschikbaar komt en dat overheden de economie blijven ondersteunen. “Het is een turbulent beleggingsjaar geweest,” stelt Ralph Wessels, hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson, “en hoewel de beweeglijkheid niet zal verdwijnen, gaan we in ons basisscenario uit van een gelijktijdige wereldwijde groeiversnelling vanaf het tweede kwartaal. Vanwege dit verwachte economische herstel hebben we risico aan de beleggingsportefeuille toegevoegd door middel van een lichte overweging van aandelen (verhoogd van neutraal), terwijl we neutraal blijven op obligaties”. Wessels onderkent dat het herstelperspectief in schril contrast staan met de verslechterende vooruitzichten voor de korte termijn: “De tweede coronagolf zal voor veel ontwikkelde economieën in het laatste kwartaal van 2020 tot krimp leiden. Het is echter belangrijk vooruit te kijken, óók omdat een aantal zaken structureel veranderd zijn. Zo heeft de pandemie een aantal trends versneld, zoals de daling van de rente naar niveaus rond de nul of zelfs daaronder. Dit dwingt beleggers om te kiezen voor risicovollere beleggingen, nu verwachte rendementen lager zijn dan in het verleden.”


ABN AMRO MeesPierson voegt voor 2021 risico toe aan de beleggingsportefeuille

Een licht cyclische accent in de aandelenportefeuille vanwege economisch herstel

Voor aandelenmarkten was 2020 een jaar van grote pieken en dalen. Maar voor 2021 gaat ABN AMRO MeesPierson uit van economisch herstel. Daarom is vooral in de aandelenportefeuille meer risico toegevoegd. Werd in oktober de stap al gezet van onderwogen naar neutraal, recent is de visie op aandelen nog positiever geworden. Dit heeft geleidt tot een bescheiden overwogen positie, met binnen de aandelenportefeuille een licht cyclisch accent. Zo heeft ABN AMRO MeesPierson de voorkeur voor de sectoren industrie en gezondheidszorg (beide overwogen), maar staat de bank terughoudend tegenover consumptiegoederen en energie (beide onderwogen). Wel heeft ABN AMRO MeesPierson haar positie in de financiële sector verhoogd naar neutraal, omdat ook deze sector profiteert van economisch herstel. Op regionaal niveau gaat de voorkeur uit naar opkomende markten vanwege de aantrekkende internationale handel en de kans dat geopolitieke spanningen afnemen met Joe Biden als Amerikaanse president. Binnen de ontwikkelde markten is er nog steeds een voorkeur voor Amerikaanse aandelen, vanwege de veerkracht van deze markt en de hoge exposure naar IT. De private bank is minder te spreken over Europese aandelen (onderwogen), nu het continent wordt geteisterd door een tweede coronagolf.

Groene obligaties maken versnelde groei door

ABN AMRO MeesPierson beschouwt het coronavirus als de laatste klap voor de rente op toonaangevende staatsobligaties. Over het geheel kiest de private bank daarom voor een neutrale positie ten opzichte van obligaties. Toch ziet ABN AMRO MeesPierson nog kansen in obligatiemarkten – vooral in opkomende markten, in bedrijfsobligaties van hogere kwaliteit en in het segment groene obligaties. Zo kan een duratiestrategie in opkomende markten nog resultaat opleveren, omdat de rente daar in veel gevallen nog positief is (met een duratiestrategie wordt ingespeeld op de rentegevoeligheid van obligaties). Ook is ABN AMRO MeesPierson nog steeds positief over bedrijfsobligaties met een hoge kredietwaardigheid. De bank blijft voorzichtig met risicovollere high-yield bedrijfsobligaties en adviseert beleggers om binnen high yield voor de kredietwaardigere bedrijfsobligaties te kiezen. Verder ziet de bank door de versnelde groei van de markt voor groene obligaties kansen om duurzame accenten aan te brengen in de obligatieportefeuille.

Euro kan profiteren van zwakkere dollar, olie en goud stijgen in 2021

In 2021 verwacht ABN AMRO MeesPierson opnieuw een daling van de dollar (naar EUR/USD 1,25 aan het eind van het jaar). Dit wordt mede ingegeven door de verwachting dat de reële rente in de VS negatief blijft en mogelijk verder zal dalen. De verhouding van de euro ten opzichte van de dollar blijft daarmee positief. Daarnaast kan ook een krachtig economisch herstel de euro ruggensteun geven. Voor wat betreft de olieprijs wijst de bank erop dat het beleid van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden kan leiden tot verschuivingen op de energiemarkt, vanwege geplande investeringen in de verduurzaming van de energiemix. Dit kan gevolgen hebben voor de olieprijs. Voor de olieprijs is het eveneens van belang of de OPEC+ landen overeenstemming bereiken over nieuwe productiedoelstellingen. De private bank verwacht dat Brent-olie een prijs van USD 50 zal bereiken aan het eind van 2021. Ten slotte stelt ABN AMRO MeesPierson dat de opwaartse trend van de goudprijs intact is. De goudprijs bereikte in 2020 een hoogtepunt, maar viel recent terug vanwege positief vaccinnieuws. De bank verwacht echter dat deze zwakte tijdelijk is en voorziet dat de goudprijs een niveau van USD 2.000 zal bereiken aan het eind van 2021.

Meer over beleggen en de beurs op het beursforum