ABN AMRO MeesPierson vergroot aandelenweging naar gematigd overwogen

ABN AMRO MeesPierson vergroot de weging van aandelen van neutraal naar gematigd overwogen. De private bank van ABN AMRO constateert dat aandelenkoersen recentelijk minder sterk fluctueren dan gedurende de eerste negen maanden van dit jaar. Met de vergroting positioneert ABN AMRO MeesPierson zich ook voor 2017, want dan wordt een verbetering van de winstgroei van bedrijven verwacht. Een laatste reden voor de veranderde aandelenweging is dat de vooruitzichten voor de wereldeconomie iets lijken te verbeteren.

Wijzigingen aandelenweging

Ben Steinebach, Hoofd Beleggingsstrategie: “Tot dusver was het een zeer turbulent jaar op de aandelenmarkten. Daar hebben we met wijzigingen in de aandelenweging regelmatig op gereageerd. De bank bleef steeds in meer of mindere mate overwogen. In juli besloten we tot een defensievere positionering, waarbij we de aandelenweging terugbrachten tot neutraal. Inmiddels zijn koersfluctuaties minder groot geworden, willen we ons positioneren voor volgend jaar en lijken de vooruitzichten voor de wereldeconomie iets te verbeteren. Al trekt de wereldeconomie nog steeds niet spectaculair. Al met al staan de seinen op groen voor een verhoging van het aandelenbelang.”


Veranderingen in sectoren

Binnen de aandelenportefeuille heeft ABN AMRO MeesPierson op sectorniveau de weging van consumptiegoederen verlaagd tot neutraal. De weging van de sector financiële diensten is verhoogd tot neutraal. De private bank blijft positief over de sector informatietechnologie, en in het bijzonder de leidende internet gerelateerde bedrijven. Ook blijft ABN AMRO MeesPierson positief over de sector gezondheidszorg, en daarin vooral technologische diagnostiek, biochemie en nieuwe medische technologie. Onderwogen blijft de private bank in de sectoren nutsbedrijven en industrie.

Onderweging van obligaties blijft

Vanwege de zeer lage renteniveaus en de verwachting dat die nog lang laag blijven, houdt ABN AMRO MeesPierson vast aan de onderweging van obligaties als beleggingscategorie. Daarbinnen blijft de private bank onderwogen in overheidsobligaties. Wel blijven de bestaande bufferfuncties van deze obligaties intact via een actief duratiebeleid, waarbij ABN AMRO MeesPierson de looptijden bij een stijgende rente verkort en verlengt bij een rentedaling. Extra rendement probeert de bank te genereren met de rest van de obligatieportefeuille. Die bestaat grotendeels uit hoogwaardige bedrijfsobligaties.

Inflatie gerelateerde obligaties interessanter

Ben Steinebach: “Hoogwaardige bedrijfsobligaties profiteren rechtstreeks van het opkoopprogramma van de ECB. Bovendien zijn deze bedrijven vanwege hun gezondere balansen minder gevoelig voor onverwachte, economische tegenwind. Ook hebben we een beperkte plaats ingeruimd voor (Europese) high yield obligaties, schuld van opkomende landen en inflatie gerelateerde obligaties. De eerste twee hebben weliswaar een hoog risico, maar in combinatie met de inflatie gerelateerde obligaties verbeteren ze het risicoprofiel van de totale portefeuille. Inflatie gerelateerde obligaties hebben een rentevergoeding die (deels) is gekoppeld aan de inflatie. Het verloop en de vooruitzichten (zoals de recente ontwikkelingen op de oliemarkt) maken deze obligaties interessanter.”

Bezoek het beursforum >>>